Sayt test rejimida ishlamoqda

Кулманова Муножат Усмановнанинг

докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

    I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сальмонеллез инфекцияси ва сурункали гепатитда ошқозон ва ичак шиллиқ қаватининг ҳимоя-тўсиқ функциясида апоптоз омилларининг аҳамияти», 03.00.01 – Биокимё (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib152.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сабирова Рихси Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.03.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хосе Мариа Пейнадо Херерос, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Парпиева Наргиза Нусратовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Чэнду Биология институти табиий ва клиник тиббиёт лабораторияси, Хитой Фанлар академияси (Хитой).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

    II. Тадқиқотнинг мақсади: сальмонеллез инфекцияси, сурункали гелио-тринли гепатит ва улар биргаликда кечганда ошқозон ва ичак шиллиқ қавати ҳимоя-тўсиқ функциясини таъминлашда апоптоз омилининг ўрнини баҳолашдан иборат.

    III.Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

липидлар перекисли оксидланишининг кучайиши, антиоксидант ҳимоя ферментлари ва монооксигеназа тизими фаоллиги ўзгариши микст-патология ривожланишидаги молекуляр механизмлари исботланган;

микст-патология ривожланишида ошқозон ва ичак шиллиқ қавати таркибий қисмларининг ўзгариши аниқланган; микст-патологияда мазкур аъзолар ҳимоя тўсиқ кўрсаткичлари миқдорини сальмонеллез ривожланишининг, айниқса 7- ва 10 –кунларида, ҳаққоний ўзгариши аниқланган;

микст-патологияда  интерлейкинлар (ИЛ-1b, ИЛ-2, ИЛ-6) ва α - ўсма некрози омили  кўп ишлаб чиқарилиши асосланган, тажрибанинг 7-кунида цитохром С, Bcl-2, 10-кунида эса α - ўсма некрози омили миқдорининг ҳаққоний ўзгариши аниқланган;

тизим ва локал даражада эндотелиал синтаза (еNOS) фаоллигининг пасайиши, азот оксиди индуцибел (iNOS) синтазаси экспрессияси, пероксинитрит (ОNO2-) ва NO кўрсаткичларининг кўпайиши исботланган;

ошқозон ва ичак шиллиқ қаватининг сальмонеллез инфекцияси учун митохондриал; сурункали гепатит учун – иммун; микст-патологияда эса – иммун ва митохондриал йўл орқали апоптоз ривожланиши схемаси  ишлаб чиқилган.

    IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

Микст-патологияларда ошқозон ва ичак шиллиқ қавати ҳимоя-тўсиқ функциясини таъминлашда апоптоз омилини баҳолаш бўйича олинган илмий натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан  эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлари, вирусология илмий-тадқиқот институтларининг клиникалари амалиётига татбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2016 йил 13 январдаги 8Н-3/36-сон маълумотномаси). Олинган фундаментал тадқиқотлар натижаларини жорий қилиниши натижасида ўткир сальмонелез, гепатит ва микст-патологияси  бўлган беморларда эрта диагностикаси, касалликни кечиши ва прогнозини яхшилаш натижасида беморларнинг ҳаёт сифатига ижобий таъсир этади ва касаллик асоратларини, беморнинг шифохонадаги ўрин кунини 20 фоизга камайтириш имкониятини яратган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish