Sayt test rejimida ishlamoqda

Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (бундан буён матнда ОАК деб юритилади) қарори билан етакчи олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Тиббиёт фанлари йўналиши бўйича илмий кенгашлар

Фан тармоғи

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш рақами

ИК раиси

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01

Назиров Феруз Гафурович

14.00.00

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.04/30.12.2019.Тib.30.01

Туйчиев Лазиз Надирович

14.00.00

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.04/30.12.2019.Тib.30.02

Гадаев Абдигаффар Гадаевич

14.00.00

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.04/30.12.2019.Тib.30.03

Шайхова Гули Исломовна

14.00.00

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

 DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01

Акилов Хабибулла Атауллаевич

14.00.00

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01

Алимов Анвар Валиевич

14.00.00

Тошкент давлат стоматология институти

DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01

Хайдаров Нодиржон Кадирович

14.00.00

Иммунология ва инсон геномикаси институти

DSc.02/30.12.2019.Tib.50.01

Арипова Тамара Уктамовна

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.01.2019. Tib.77.01

Тилляшайхов Мирзағолиб Нигматович

14.00.00

Республика ихтиослаштирилган травматология ва ортопедия илмий амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01

Ирисметов Мурод Эргашевич

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.12.2019.Tib.64.01

Курбанов Равшанбек Давлетович

14.00.00

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий

маркази DSc.04/30.12.2019.Tib.63.01

Хаджибаев Абдухаким Муминович

14.00.00

Республика спорт тиббиёти илмий-амалий маркази

 PhD.10/30.12.2019.Tib.69.01

Садиков Абдушукур Абдужамилевич

14.00.00

Бухоро давлат тиббиёт институти

DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01

Иноятов Амрилло Шодиевич

14.00.00

Бухоро давлат тиббиёт институти

PhD.04/13.05.2020.Tib.93.02

Ходжиева Дилбар Таджиевна

14.00.00

Самарканд давлат тиббиёт институти

PhD.04/30.12.2019.Tib.102.01

Шамсиев Азамат Мухитдинович

14.00.00

Самарканд давлат тиббиёт институти

DSc.04/05.06.2020.Tib.102.02

Ризаев Жасур Алимджанович

14.00.00

Андижон давлат тиббиёт институти

PhD.04/30.12.2019.Tib.95.01

Мадазимов Мадаминжон Мўминович

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган куз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази

PhD.04/30.01.2020.Tib.105.01

Юсупов Азамат Фархадович

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази

PhD.04/05.06.2020.Tib.114

Алиева Дильфуза Абдуллаевна

14.00.00

Коракалпогистон тиббиёт институти

PhD.04/30.06.2020.Tib.116.01

Атаниязова Орал Аминовна

14.00.00

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

PhD.04/30.09.2020.Tib.123.01

Рузибаев  Рашид Юсупович

14.00.00

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

PhD.04/30.09.2020.Tib.122.01

Саломова  Феруза Ибодуллаевна

14.00.00

Тошкент вакцина ва зардоблар илмий-тадқиқот

институти DSc.04/04.06.2021.Tib.134.01

Маматқулов Иброҳим Хомидович

14.00.00

Болалар миллий тиббиёт маркази

DSc.33/01.02.2022.I.147.01

-

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish