Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (бундан буён матнда ОАК деб юритилади) қарори билан етакчи олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Тиббиёт фанлари йўналиши бўйича илмий кенгашлар

Фан тармоғи

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш. рақами

ИК раиси

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.12.2019.Тib.49.01

Назиров Феруз Гафурович

14.00.00

Иммунология ва инсон геномикаси институти

DSc.02/30.12.2019.Tib.50.01

Арипова Тамарахон Уктамовна

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.12.2019.Tib.64.01

Қурбанов Равшанбек Давлетович

14.00.00

Қорақалпоғистон тиббиёт институти PhD.04/30.06.2020.Tib.ll6.01

Атаниязова Орал Аминовна

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01

Тилляшайхов Мирзағолиб Нигматович

14.00.00

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.04/30.12.2019.Тib.30.01

Туйчиев Лазиз Надирович

14.00.00

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.04/30.12.2019.Тib.30.02

Гадаев Абдигаффор Гадаевич

14.00.00

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.04/30.12.2019.Тib.30.03

Шайхова Гули

Исламовна

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази

PhD.04/05.06.2020.Тib.114.01

Алиева Дилфуза Абдуллаевна

14.00.00

Бухоро давлат тиббиёт институти

DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01

Иноятов Амрилло Шодиевич

14.00.00

Бухоро давлат тиббиёт институти   PhD.04/13.05.2020.Tib.93.02

Ходжиева Дилбар Таджиевна

14.00.00

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти

DSc.04/30.12.2019.Тib.31.01

Акилов Хабибулла Атауллаевич

14.00.00

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01

Алимов Анвар Валиевич

14.00.00

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази

DSc.04/30.12.2019.Тib.63.01

Хаджибаев Абдухаким Муминович

14.00.00

Самарқанд давлат тиббиёт институти

PhD.04/30.12.2019.Tib.102.01

Шамсиев Азамат Мухитдинович

14.00.00

Самарқанд давлат тиббиёт институти

DSc.04/05.06.2020.Tib.102.02

Ризаев Жасур Алимджанович

14.00.00

Тошкент давлат стоматология институти

DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01

Хайдаров Нодиржон  Кадирович

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган травматология
ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01

Ирисметов Мурод Эргашевич

14.00.00

Республика спорт тиббиёти илмий-амалий маркази

PhD.04/30.12.2019.Tib.69.01

Садиков Абдушукур Абдужамилевич

14.00.00

Андижон давлат тиббиёт институти

PhD.04/30.12.2019.Tib.95.01

Мадазимов Мадаминжон Мўминович

14.00.00

Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази

PhD.04/30.01.2020.Tib.105.01

Юсупов Азамат Фархадович

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш