Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси қарори билан етакчи олий таълим ёки илмий тадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Ижтимоий-гуманитар фанлар йўналиши бўйича илмий кенгашлар

Фан тармоғи

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш. рақами

ИК раиси

07.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.Tar.01.04

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич

07.00.00

Миллий археология маркази

DSc.02/31.12.2019.Tar.45.01

Ширинов Темур

07.00.00

Шарқшунослик институти

DSc.02/30.12.2019.Tar.44.01

Абдуҳалимов Баҳром Абдураҳимович

07.00.00

Тарих институти

DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01

Ҳамидов Азамат Зиё

07.00.00

Самарқанд давлат университети PhD.03/30.12.2019.Tar.02.10

Исҳоқов Мирсодиқ  Мирсултонович

07.00.00

Андижон давлат университети

 PhD.03/30.12.2019.Tar.60.01

Шамсутдинов Рустамбек Темирович

07.00.00

Термиз давлат университети
PhD.03/30.12.2019.Tar.78.02

Турсунов Сайпулло Нарзуллаевич

07.00.00

Қорақалпоқ давлат университети PhD.03/30.12.2019.Tar.20.05

Баллыева Руза Баллыевна

07.00.00

Бухоро давлат университети PhD.03/27.02.2020.Tar.72.07

Иноятов Сулаймон Иноятович

08.00.00

Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали DSc.22/30.12.2019.I.100.01

 

Абдураҳмонов Қаландар Ходжаевич

08.00.00

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

DSc.03/30.01.2020.I.10.03

Умурзаков Ўктам Пардаевич

08.00.00

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DSc.03/10.12.2019.I.16.01

 

Жумаев Нодир  Хосиятович

08.00.00

Тошкент давлат техника университети DSc.03/30.12.2019.I.03.05

Тешабаев Тулкин Закирович

08.00.00

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

DSc.14/30.12.2019.I.84.01

 

Аҳмедов Турсун Муҳитович

08.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.I.01.11

Юлдашев Шухрат

08.00.00

Тошкент молия институти

DSc.03/30.12.2019.I.17.01

 

Мехмонов  Султонали

08.00.00

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

DSc.03/30.12.2019.I.18.01

Пўлатов Мухитдин

08.00.00

Тошкент шаҳридаги Халқаро Вестминистер университети

DSc.22/30.12.2019.I.85.01

 

Исломов Бахтиёр Анварович

08.00.00

Бизнес ва бошқарув республика олий мактаби

DSc.19/30.12.2019.I.88.01

Абдураупов Рустам Рамзович

08.00.00

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти

DSc.29/30.12.2019.I.92.01

 

Ғуломов  Саидахрор Саидахмедович

08.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.I.72.05

Хамидов Обиджон Ҳафизович

08.00.00

Андижон давлат университети

PhD.30.12.2019.I.60.03

 

Асқаров Нодирбек Иброҳимович

08.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.01.2020.I.20.06

Убайдуллаев Кайрулла

08.00.00

Фарғона политехника институти

PhD.03/27.02.2020.I.106.03

Исманов Иброхим  Набиевич

08.00.00

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси  DSc.20/13.05.2020.I.23.01

 

Ташматов Шухрат Амонович

08.00.00

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

PhD.03/13.05.2020.I.111.01

Эргашев Рахматулла Хидирович

08.00.00

Наманган муҳандислик-технология институти

PhD.03/13.05.2020.I.66.03

Саидбоев Шермирза Даткамирзаевич

 

08.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/28.08.2020.I.55.03

Абдуллаев Илёс Султанович

09.00.00

Ўзбекистон миллий университети DSc.03/30.12.2019.F.01.05

Шермухамедова Нигина Арслоновна

09.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.12.2019.F.02.02

Каримов Сойимназар Каримович

09.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.F.01.14

Эргашев Ибадулла

09.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/27.02.2020.F.72.08

Наврўзова Гулчеҳра Неъматовна

09.00.00

Андижон давлат университети

PhD.03/30.06.2020.F.60.04

Юнусов Камолиддин Абзалович

10.00.00

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти DSc.02/30.12.2019.Fil.46.01

Назаров Бахтиёр Аминович

10.00.00

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02

Мирзаев Тўра

10.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03

Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович

10.00.00

Тошкент давлат шарқшунослик университети

DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01

Маннонов Абдураҳим Муталович

10.00.00

Қорақалпоқ давлат университети DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01

Абдиназимов Шамшетдин Нажимович

10.00.00

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.02/30.12.2019.Fil.46.03

Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич

 

10.00.00

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01

Сирожиддинов Шухрат Самариддинович

10.00.00

Ўзбекистон миллий университети DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10

Шереметьева Анна Геннадьевна

10.00.00

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

DSc.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01

Боқиева Гуландом Хисамовна

10.00.00

Фарғона давлат университети

DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02

Касимов Абдугапир Абдикаримович

10.00.00

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.14.01

 

Муминов Файзулла Абдуллаевич

10.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Шодмонов Нафас Намозович

10.00.00

Самарқанд давлат чет тиллар институти

PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01

Тўхтасинов Илҳом Мадаминович

10.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/27.02.2020.Fil.72.09

Абузалова Меҳриносо Кадировна

10.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03

Ураева Дармон Саидахмедовна

10.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.55.02

Дўсимов Зарипбой

10.00.00

Андижон давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.60.02

Шахобиддинова Шоҳида Хошимовна

10.00.00

Гулистон давлат университети

PhD.03/27.02.2020.Fil.91.02

Тожиев Ёрмат

10.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/05.06.2020.Fil.76.04

Улугов Носиржон Мухаммадалиевич

 

10.00.00

Жиззах давлат педагогика институтии

PhD.03/05.06.2020. Fil.113.02

Маматов Абдугафур Эшонқулович

 

12.00.00

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01

 

Хамедов Иса Ахлеманович

12.00.00

Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти

DSc.32/30.12.2019.Yu.74.01

Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович

12.00.00

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси

DSc.31/30.12.2019.I.Yu.67.01

Пулатов Бахтиёр Ҳалилович

12.00.00

Ички ишлар вазирлиги Академияси DSc.31/30.12.2019.I.Yu.25.02

Турсунов Атхам Саламович

12.00.00

Қорақалпоқ давлат университети  PhD.03/30.12.2019.Yu.20.02

Кутыбаева Елизавета Дусенбаевна

12.00.00

Тошкент давлат юридик университети

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01

Рустамбеков Исломбек

12.00.00

Тошкент давлат юридик универсиети

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.02

Хакимов Рахим Расулжонович

12.00.00

Тошкент давлат юридик универсиети DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03

Тухташева Умида Абдиловна

12.00.00

Судьялар олий мактаби PhD.37/27.02.2020.Yu.107.01

Синдаров Комил Ойдинович

12.00.00

Юристлар малакасини ошириш маркази DSc.07/27.02.2020.Yu.108.01

Отажонов Аброржон Анварович

13.00.00

Тошкент давлат педагогика университети

DSc.03/30.01.2020.Ped.26.01

Джураев Рисбой Хайдарович

13.00.00

Нукус давлат педагогика  институти

DSc.03/30.12.2019.Ped.34.01

Базарбаев Жуманазар

13.00.00

Педагогик инновациялар, касб таълимини бошқарув ҳамда педагог кадрларни қ.т.м.о институти DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01

 

Қурбонов Шавкат Эргашевич

13.00.00

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт  университети

DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01

Болтабоев Махмуджон

13.00.00

Самарқанд давлат университети PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06

Ибрагимов Холбой

13.00.00

Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01

Юлдашев  Максуджон Абдуллаевич

13.00.00

Наманган давлат университети PhD.03/05.06.2020.Ped.76.02

Файзуллаев Турсунбой

13.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/05.06.2020.Ped.76.03

Турсунов Собитхон Тошпўлатович

13.00.00

Мактабгача таълим муассасалари раҳбар ва мутахассисларини  қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти hD.12/30.12.2019.Ped.80.01

Олимов Қахрамон Танзилович

13.00.00

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти PhD.03/30.12.2019.Ped.82.01

Мардонов Шукур Қўлдошевич

13.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Ped.72.04

Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович

13.00.00

Термиз давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Ped.78.03

Чориев Иргаш Тўраевич

13.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/05.06.2020.Ped.70.02

Шадиев Ризамат Давранович

13.00.00

Жиззах давлат педагогика институти

PhD.03/05.06.2020.Ped.113.01

Жўрақулов Фурқат Норйигитович

15.00.00

Тошкент фармацевтика институти

DSc.04/30.12.2019.Far.32.01

Ризаев  Камал Саидакбарович

17.00.00

Санъатшунослик институти DSc.02/30.12.2019.San.51.01

Хакимов Акбар Абдуллаевич

17.00.00

Ўзбекистон давлат консерваторияси PhD.03/30.12.2019.San.54.01

Ғофурбеков Тўхтасин Ботирович

17.00.00

Ўзбекистон давлат санъат музейи PhD.08/09.07.2020.San.118.01

Ҳасанов Бахтиёр Вахопович

17.00.00

Ўзбекистон тарихи давлат музейи PhD.02/09.07.2020.Tar.120.01

Исмаилова Жаннат Хамидовна

17.00.00

Миллий рассомлик ва дизайн институти

PhD.38/09.07.2020.San.119.01

Қодирова Дилафруз Мухсиновна

17.00.00

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

PhD.08/28.08.2020.San.121.01

Юлдашев Иброхим Жўраевич

18.00.00

Тошкент архитектура-қурилиш институти

DSc.03/30.12.2019.А.11.02

Назилов Додо

19.00.00

Тошкент давлат педагогика университети

DSc.03/30.01.2019.P.26.02

Шоумаров Ғайрат Бахромович

19.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019. P.01.07

Мухамедова Дилбар Гафуржановна

19.00.00

Бухоро давлат университети  PhD.03/30.12.2019.P.72.06

Баротов Шариф Рамазонович

19.00.00

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси DSc.20/30.12.2019.S.23.02

 

Бекмуродов Мансур Бобомуродович

23.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08

Пахрутдинов Шукритдин Ильясович

23.00.00

Тошкент давлат шарқшунослик институти

DSc.03/30.12.2019.Ss/Tar.21.02

Султонова Эътибор Сиддиқовна

23.00.00

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

DSc.20/13.05.2020.Ss.23.03

 

Куранбаев Кахрамон Кучкарович

 

24.00.00

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01

Ёвқочев Шухрат Акмалевич

 

24.00.00

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази DSc.01/30.12.2019.Isl/Tar.94.01

Уватов Убайдулла Муродович

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш