Sayt test rejimida ishlamoqda

Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси қарори билан етакчи олий таълим ёки илмий тадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Ижтимоий-гуманитар фанлар йўналиши бўйича илмий кенгашлар

Фан тармоғи

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш рақами

ИК раиси

07.00.00

Фанлар академияси Тарих институти

DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01

Азамат Зиё

07.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.Tar.01.04

Юнусова Хуршида Эркиновна

07.00.00

Миллий археология маркази

DSс.02/02.30.12.2019.Tar.45.01

Мақсудов Фарҳод Алижонович

07.00.00

ЎзР ФА Шарқшунослик институти

DSc.02/30.12.2019.Tar.44.01

Абдуҳалимов Баҳром Абдураҳимович

07.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Tar.02.10

Исхоқов Мирсодиқ Мирсултонович

07.00.00

Андижон давлат университети

DSc.03/31.12.2020.Tar.60.01

Шамсутдинов Рустамбек Темирович

07.00.00

Термиз давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Tar.78.02

Турсунов Сайпулла Нарзуллаевич

07.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Tar.20.05

Баллиева Руза

07.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/27.02.2020.Tar.72.07

Иноятов Сулаймон Иноятович

07.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/27.02.2021.Tar.70.05

Эшов Боходир Джураевич

07.00.00

Фарғона давлат университети

PhD.03/31.03.2021.Tar.05.05

Усмонов Бахриддин Ахмедович

07.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/30.06.2021.Tar.55.05

Давлетов Санжар Ражаббоевич

07.00.00

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

PhD.02/09.07.2020.Tar.120.01

Исмаилова Жаннат Хамидовна

07.00.00

Тошкент давлат педагогика университети

DSc.03/30.12.2021.Tar.26.03

Қирғизбоев Абдуғоффор Каримжонович

09.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.F.01.05

Саифназаров Исмоил Саифназарович

09.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.F.01.14

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

09.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.12.2019.Ғ.02.02

Негматова Шахзода Шуҳратовна

09.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/27.02.2020.F.72.08

Наврўзова Гулчихра Негматовна

09.00.00

Андижон давлат университети

PhD.03/30.06.2020.F.60.04

Юлдашева Фарида   Хужамкуловна

09.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/30.04.2021.F.76.06

Жўраев Рўзимат Тўхтасинович

09.00.00

Республика маънавият ва маърифат маркази ҳузуридаги Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти

DSc.03/30.06.2021.F.135.01

Журақулов Фурқат Норйигитович

10.00.00

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.02/30.12.2019.Fil.46.01

Каримов Наим Фотиҳович

10.00.00

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02

Тўхлиев Боқижон

10.00.00

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.02/30.12.2019.Fil.46.03

Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич

10.00.00

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01

Сирожиддинов Шуҳрат Самариддинович

10.00.00

Тошкент давлат шарқшунослик университети

DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01

Маннонов Абдураҳим Муталович

10.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10

Шереметьевна Анна Геннадьевна

10.00.00

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

DSc.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01

Бокиева Гуландом Ҳисамовна

10.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03

Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович

10.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

DSc.03/30.04.2021.Fil.20.01

Оразымбетов Қуанышбай Келимбетович

10.00.00

Фарғона давлат университети

DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02

Искандарова Шарифа Мадалиевна

10.00.00

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.14.01

Мўминов Файзулла Абдуллаевич

10.00.00

Қарши давлат университети

DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01

Шодмонов Нафас Намозович

10.00.00

Самарқанд давлат чет тиллар институти

PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01

Тухтасинов Илҳом Мадаминович

10.00.00

Бухоро давлат университети

DSc.03/04.06.2021.Fil.72.09

-

10.00.00

Бухоро давлат университети

DSc.03/04.06.2021.Fil.72.03

Ураева Дармон Саидахмедовна

10.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.55.02

Дўсимов Зарипбой

10.00.00

Андижон давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Fil.60.02

Шахобиддинова  Шохида Хошимовна

10.00.00

Гулистон давлат университети

PhD.03/27.02.2020.F.91.02

Тожиев Ёрмат

10.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/04.06.2020.Fil.76.04

Улуқов Носиржон Муҳаммадалиевич

10.00.00

Жиззах давлат педагогика институти

PhD.03/04.06.2020.Fil.113.02

Маматов Абдуғафур Эшонқулович

10.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/31.03.2021.Fil.76.05

Зияев Авазбек Ихтиёрович

10.00.00

Термиз давлат университети

PhD.03/31.03.2021.Fil.78.04

Умурқулов Бекпўлат

10.00.00

Қўқон давлат педагогика институти

PhD.03/04.05.2021.Fil.132.01

Набиева Дилоро Абдулҳамидовна

10.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/25.08.2021.Fil.01.16

Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич

10.00.00

Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти

DSc.02/25.08.2021.Fil.137.01

Альниязов Айтмурат Исмаилович

13.00.00

Тошкент давлат педагогика университети

DSc.03/30.01.2020.Ped.26.01

Абдуллаева Барно Сайфутдиновна

13.00.00

Педагогик инновациялар, касб-ҳунар таълими бошқарув ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти

DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01

Курбанов Шавкат Эргашевич

13.00.00

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01

Болтабаев Махмуджон Рустамович

13.00.00

Нукус давлат педагогика институти

DSc.03/30.12.2019.Ped.34.01

Отемуратов Байрамбай Пердебаевич

13.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06

Ибраимов Холбой

13.00.00

Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти

DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01

Юлдашев Максуджон Абдуллаевич

13.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/04.06.2020.Ped.76.02

Файзуллаев Турсунбой

13.00.00

Наманган давлат университети PhD.03/04.06.2020.Ped.76.03

Турғунов Собитхон Тошпўлатович

13.00.00

Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти

PhD.12/30.12.2019.Ped.80.01

Олимов Қахрамон Танзилович

13.00.00

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти

DSc.03/30.04.2021.Ped.82.01

Мардонов Шукурулло Қулдошевич

13.00.00

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти

DSc.03/30.04.2021.Ped.82.03

Усаров Жаббор Эшбекович

13.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Ped.72.04

Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович

13.00.00

Термиз давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Ped.78.03

Чариев Иргаш

13.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02

Шадиев Ризамат Даврванович

13.00.00

Жиззах давлат педагогика институти

PhD.03/04.06.2020.Ped.113.01

Тўрақулов Олим Холбўтаевич

13.00.00

Маҳалла ва оила илмий-тадқиқот институти

PhD.21/30.10.2020.Ped/S.127.01

Эгамбердиева Нодира Мелибаевна

13.00.00

Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари ва илғор технологияларни татбиқ этиш маркази

DSc.03/29.10.2021.Ped.140.01

Якубов Шухрат Умматалиевич

13.00.00

Фарғона давлат университети

PhD.03/30.11.2021.Ped.05.07

Шермуҳаммадов Баҳодиржон Шермуҳаммадов

13.00.00

Жисмоний тарбия ва спорт илмий тадқиқотлар институти

PhD.33/01.02.2022.Ped.146.01

Баязитов Камил Фаритович

17.00.00

Санъатшунослик институти

DSc.02/30.12.2019.San.51.01

Хакимов Акбар Абдуллаевич

17.00.00

Ўзбекистон давлат консерваторияси

PhD.03/30.12.2019.San.54.01

Гафурбеков Тухтасин Ботирович

17.00.00

Ўзбекистон давлат санъат музейи

PhD.08/09.07.2020.San.118.01

Ҳасанов  Бахтиёр Вахопович

17.00.00

Миллий рассомлик ва дизайн институти

PhD.38/09.07.2020.San.119.01

Кадирова Дилафруз Мухсиновна

17.00.00

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

PhD.08/28.08.2020.San.121.01

Юлдашев Иброхим Жураевич

18.00.00

Тошкент архитектура-қурилиш институти

DSc.03/30.12.2019.А.11.02

Назилов Додо Авазович

19.00.00

Ўзбекистон миллий университети

PhD.03/30.12.2021.Р.01.07

Мухамедова Дилбар Гафуржановна

19.00.00

Тошкент давлат педагогика университети PhD.03/30.12.2021.P.26.02

Шоумаров  Ғайрат Бахромович

19.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Psi.72.06

Хамидов Обиджон Хафизович

08.00.00

Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали

DSc.22/30.12.2019.I.100.01

Абдураҳмонов Қаландар Ходжаевич

08.00.00

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти МТУ

DSc.03/30.01.2020.I.10.03

Чариев Курбан Амирович

08.00.00

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DSc.03/10.12.2019.I.16.01

Жумаев Нодир  Хосиятович

08.00.00

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DSc.03/31.12.2020.I.16.02

Эшов Мансур Пўлатович

08.00.00

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DSc.03/30.01.2021.I.16.03

Абдурахманова Гулнора Қаландаровна

08.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/30.12.2019.I.03.05

Махмудов Носир Махмудович

08.00.00

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

DSc.14/30.12.2019.I.84.01

Аҳмедов Турсун Муҳитович

08.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.I.01.11

Содиқов  Аваз  Мадаминович

08.00.00

Тошкент молия институти

DSc.03/30.12.2019.I.17.01

Тешабаев Тулкин Закирович

08.00.00

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

DSc.03/30.12.2019.I.18.01

Пўлатов Мухитдин

08.00.00

Тошкент шаҳридаги Халқаро Вестминистер университети

DSc.22/30.12.2019.I.85.01

Исломов Бахтиёр Анварович

08.00.00

Бизнес ва бошқарув республика олий мактаби

DSc.19/30.12.2019.I.88.01

Суюнов Дилмурод Холмурадович

08.00.00

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти

DSc.29/30.12.2019.I.92.01

Ғуломов  Саидахрор Саидахмедович

08.00.00

Андижон давлат университети

PhD.30.12.2019.I.60.03

Асқаров Нодирбек Иброҳимович

08.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.01.2020.I.20.06

Убайдуллаев Кайрулла

08.00.00

Фарғона политехника институти

PhD.03/27.02.2020.I.106.03

Исманов  Иброхим  Набиевич

08.00.00

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

DSc.20/13.05.2020.I.23.01

Бекмуродов Атхам Шарипович

08.00.00

Наманган муҳандислик-технология институти

PhD.03/13.05.2020.I.66.03

Сайитбаев Шермирза Даткамирзаевич 

08.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/28.08.2020.I.55.03

Абдуллаев Илёс Султанович

08.00.00

Тошкент давлат транспорт университети

DSc.15/31.12.2020.I.09.04

Абдурахманов Одил Каландарович

08.00.00

Қўқон университети

PhD.03/31.12.2020.I.130.01

Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич

08.00.00

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти

PhD.03/04.06.2021.I.133.01

Эгамбердиев Фармонкул Турсункулович

12.00.00

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01

Хамедов Иса Ахлеманович

12.00.00

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

DSc.32/30.12.2019.Yu.74.01

Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович

12.00.00

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси

DSc.31/30.12.2019.I.Yu.67.01

Пулатов Бахтиёр Ҳалилович

12.00.00

Ички ишлар вазирлиги Академияси

DSc.31/30.12.2019.I.Yu.25.02

Турсунов Атхам Саламович

12.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Yu.20.02

Кутыбаева Елизавета Дусенбаевна

12.00.00

Тошкент давлат юридик университети

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01

Рустамбеков Исломбек

12.00.00

Тошкент давлат юридик университети

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.02

Хакимов Рахим Расулжонович

12.00.00

Тошкент давлат юридик университети

DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03

Салаев Нодирбек Сапарбаевич

12.00.00

Судьялар олий мактаби

PhD.37/27.02.2020.Yu.107.01

Синдаров Комил Ойдинович

12.00.00

Юристлар малакасини ошириш маркази DSc.07/27.02.2020.Yu.108.01

Отажонов Аброржон Анварович

12.00.00

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий маркази

DSc.39/30.11.2020.Yu/S.128.01

Тиллабаев  Мирзатилло Алишерович

12.00.00

Тошкент давлат юридик университетининг Ихтисослаштирилган филиали

PhD.07/28.08.2020.Yu.22a.04

Закирова Одина Ғуломовна

22.00.00

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

DSc.20/30.12.2019.S.23.02

Бекмуродов Мансур Бобомуродович

22.00.00

Маҳалла ва оила илмий-тадқиқот институти

PhD.21/30.10.2020.Ped/S.127.01

Эгамбердиева Нодира Мелибаевна

23.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08

Пахрутдинов Шукритдин Ильясович

23.00.00

Тошкент давлат шарқшунослик институти

DSc.03/30.12.2019.Ss/Tar.21.02

Сайфуллаев Дурбек Бахтиёрович

23.00.00

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

DSc.20/13.05.2020.Ss.23.03

Куранбаев Кахрамон Кучкарович

24.00.00

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01

Ёвқочев Шухрат Акмалевич

24.00.00

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази

DSc.01/30.12.2019.Isl/Tar.94.01

Исламов Захиджон Махмудович

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish