Sayt test rejimida ishlamoqda

Шайқулов Бахтиёр Қудратовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида акрил сополимерларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.1.PhD/Т3442.
Илмий раҳбар: Нурқулов Файзулла Нурмуминович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти, DSc.16/30.12.2019.К/Т.87.01.
Расмий оппонентлар: Бекназаров Хасан Сойибназарович,  техника фанлари доктори, профессор; Тиллаев Абдиҳафиз Тошевич, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Етакчи ташкилот: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида акрил-уретан сополимер қопламасини олишнинг самарадор технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
акрил, кратон мономерлари ва уретан олигомери асосида акрил-уретан, акрил-кратон-уретан сополимерларини олишнинг оптимал шароитлари аниқланган;
олинган сополимерлар қоплама хусусияти, юқори ҳароратга ва коррозияга бардошлилик кўрсаткичларининг таркибдаги акрил кислотаси миқдорига боғлиқлиги аниқланган;
олинган акрил-уретан сополимерининг кислород индекси кўрсаткичи 32 фоиз ҳамда адгезион мустаҳкамлик кучи 0,77 МПа эканлиги илмий исботланган;
акрил-уретан сополимери таркибида 60% гача учувчан бўлмаган қолдиқ мавжудлиги ҳамда мазкур қопламанинг дифференциал термогравиметрик кўрсаткичларида 400оС ҳароратдаги деструксияси 50% га яхшиланганлиги исботланган;
акрил-уретан сополимерини олиш технологияси ва техник регламенти ишлаб чиқилган шунингдек, кенг қўлланилаётган аналогига нисбатан иқтисодий самарадорлик 16,3% га юқори эканлиги аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Маҳаллий хомашёлардан металл конструксияларни юқори ҳарорат ва коррозиядан ҳимояловчи акрил-уретан сополимер қопламасини олиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижаларга асосида:
акрил-кротон-уретан сополимер қопламаси “Севен сйстемс” ва “Статерм” маъсулияти чекланган жамиятларида амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг 2023 йил 20 июндаги 6/4/38-1731-сон маълумотномаси). Натижада, металл конструксияларни ёқори ҳарорат ва коррозиядан ҳимояловчи акрил-уретан сополимер қопламаси олиш технологиясини ишлаб чиқиш имконини берган;
акрил мономери ва уретан олигомери асосида олинган сополимер қопламалар “Статерм” маъсулияти чекланган жамиятида амалиётга жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг 2023 йил 20 июндаги 6/4/38-1731-сон маълумотномаси). Натижада, сополимер қопламани олиш технологияси ва ташкилот стандарти ишлаб чиқилган ҳамда иқтисодий самарадорликни ўртача 16,3% га ошириш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish