Sayt test rejimida ishlamoqda

Омонов Ориф Ғофур ўғлининг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оқжетпес тоғ кўтарилмасидаги олтин маъданлашувининг геологик-структуравий жойлашиш шароитлари ва моддий таркиби (Марказий Қизилқум)», 04.00.02 – Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.2.PhD/GM179.
Илмий раҳбар: Пирназаров Мажид Махкамович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: «Минерал ресурслар институти» ДМ.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Минерал ресурслар институти” ДМ, DSc.24/30.12.2019.GM.40.01.
Расмий оппонентлар: Турапов Мирали Камалович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Тангиров Абдумутал Исамитдинович, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот: «Ўзбек геология қидирув» АЖ.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Оқжетпес тоғ кўтарилмаси ҳудудидаги олтин маъданларининг геологик-структуравий жойлашув шароитларини аниқлаш, моддий таркибини ўрганиш ва шу асосда, ёпиқ ҳудудларда истиқболли майдонларни ажратишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Оқжетпес тоғ кўтарилмасидаги маъдан ва қамровчи тоғ жинслари ўзгариши, олтин маъдан таналарининг етакчи морфологик турлари ҳамда жойлашув шароитлари асосланган;
ҳудуднинг эталон объектларидаги олтин маъданлари минерал таркиби бўйича табиий турларга бирлаштирилган, маҳсулдор минерал ассоцациялари ажратилган;
олтин ва ҳамроҳ элементларнинг маъданларда тарқалиш хусусиятлари аниқланган ва уларнинг маъдан излашда индикаторлик аҳамияти асосланган;
ҳудуддаги олтин-маъдан таналарнинг жойлашув шароитларини назорат қилувчи асосий омиллар асосланган ва истиқболли участкалар ажратилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Оқжетпес тоғ кўтарилмаси олтин маъданларининг моддий таркиби ва жойлашув хусусиятлари бўйича олинган натижалар асосида:
олтин маъданларининг маҳсулдор минерал ассоциациялари, турли олтин маъданларидаги олтиннинг учраш шаклларини аниқлаш бўйича хулосалар Кўкпатас ДГҚЭ амалиётига жорий қилинган (Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг 2023 йил 14-августдаги 08-2367-сон маълумотномаси). Натижада, маъданларнинг муфассал моддий таркибини аниқлашга имкон берган;
маъдан таналарнинг структуравий-тектоник жойлашувининг назорат қилувчи омиллари, етакчи морфо-структуравий турлари ҳамда минералогик-геокимёвий хусусиятларига аниқлик киритувчи хулосалар Кўкпатас ДГҚЭ амалиётига жорий қилинди (Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг 2023 йил 14-августдаги 08-2367-сон маълумотномаси). Натижада, олтин маъданлашувини излаб топиш эҳтимоли юқори бўлган истиқболли геологик вазиятлар башорат қилинган;
олтин маъданларини геологик-структуравий ва минералогик-геокимёвий излаш-башоратлаш мажмуалари Кўкпатас ДГҚЭ амалиётига жорий қилинган (Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг 2023 йил 14-августдаги 08-2367-сон маълумотномаси). Натижада, 12-, 13- ва 14-минераллашган зоналари истиқболли участкалар сифатида ажратилиб, геологик-қидирув жараёнига жалб этилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish