Sayt test rejimida ishlamoqda

Хонназарова Мамлакат Тўлқиновнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Олий таълим муассасаларида зоология фанини ўқитиш методикасини медиатехнологиялар асосида такомиллаштириш (суякли балиқлар синфи мисолида)”, 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (биология) (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.1.PhD/Ped4596.
Илмий раҳбар: Сапаров Каландар Абдуллаевич, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, PhD.03/30.12.2019.B.20.04.
Расмий оппонентлар: Исакулова Нилуфар Жаникуловна, педагогика фанлари доктори, профессор; Эшмуратов Рохат Артикбаевич, биология фанлари номзоди, доцент.
Этакчи ташкилот: Чирчиқ давлат педагогика университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади олий таълим муассасаларида “Зоология” фанини (суякли балиқлар синфи мисолида) ўқитиш методикасини медиатехнологиялар асосида такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
суякли балиқлар синфига оид методик, ижтимоий, креатив, педагогик, психологик, индивидуал, коммуникатив, инновацион медиатехнологиялари орқали бўлажак биология фани ўқитувчиларининг шахсий-касбий ривожланиш траекторияси ўқитиш омилларига устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган;
бўлажак биология фани ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ривожлантириш мезонлари ва даражалари интерфаол ва креатив топшириқлар тизимига устуворлик бериш орқали медиатехнологиялар воситасида суякли балиқлар синфини ўқитиши такомиллаштирилган;
“Зоология” фанини медиатехнологиялар воситасида ўқитиш модели рақамли табиий таълим трансформациясида рақамли кўникма ва малакларни ривожлантириш механизми бўйича дастурлаштирилган ўқув-методик таъминот орқали такомиллаштирилган;
суякли балиқлар синфини медиатехнологиялар асосида ўқитишнинг методик таъминотининг таркибий-мазмуний компонентлари қадрият-семантик компонентини киритиш орқали хютогогик парадигма тамойиллари орқали такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Олий таълим муассасаларида зоология фанини ўқитиш методикасини медиатехнологиялар асосида такомиллаштириш (суякли балиқлар синфи мисолида) бўйича эришилган натижалари асосида:
суякли балиқлар синфига оид методик, ижтимоий, креатив, педагогик, психологик, индивидуал, коммуникатив, инновацион медиатехнологиялари орқали бўлажак биология фани ўқитувчиларининг шахсий-касбий ривожланиш траекторияси ўқитиш омилларига устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган хулоса ва таклифлардан И-ОТ-2019-8 – “Умумий ўрта таълим мактабларининг табиий (физика ва биология) фанлари учун янги авлод электрон ўқув-методик қўлланмаларини яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш” мавзусидаги лойиҳани амалга оширишда фойдаланилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг 2023-йил 30-январдаги 02-07-261/04-сон маълумотномаси). Натижада, бўлажак биология фани ўқитувчиларининг умумкасбий ва касбий компетенсияларининг такомиллашган тизимини ишлаб чиқишга хизмат қилган;
бўлажак биология фани ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ривожлантириш мезонлари ва даражалари интерфаол ва креатив топшириқлар тизимига устуворлик бериш орқали медиатехнологиялар воситасида суякли балиқлар синфини ўқитиши такомиллаштирилган хулоса ва таклифлардан И-ОТ-2019-8 – “Умумий ўрта таълим мактабларининг табиий (физика ва биология) фанлари учун янги авлод электрон ўқув-методик қўлланмаларини яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш” мавзусидаги лойиҳани амалга оширишда фойдаланилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг 2023-йил 30-январдаги 02-07-261/04-сон маълумотномаси). Натижада, “Зоологиядан 888 қизиқарли савол-жавоблар” номли услубий қўлланмаси яратилган;
“Зоология” фанини медиатехнологиялар воситасида ўқитиш модели рақамли табиий таълим трансформациясида рақамли кўникма ва малакаларни ривожлантириш механизми бўйича дастурлаштирилган ўқув-методик таъминот орқали такомиллаштирилган хулоса ва таклифлардан
И-ОТ-2019-8 – “Умумий ўрта таълим мактабларининг табиий (физика ва биология) фанлари учун янги авлод электрон ўқув-методик қўлланмаларини яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш” мавзусидаги лойиҳани амалга оширишда фойдаланилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг 2023-йил 30-январдаги 02-07-261/04-сон маълумотномаси). Натижада, биология таълим ёʻналиши талабаларининг таълим жараёнини медиатехнологиялар асосида ташкил этиш имкони сезиларли даражада оширилган;
суякли балиқлар синфини медиатехнологиялар асосида ўқитишнинг методик таъминотининг таркибий-мазмуний компонентлари қадрият-семантик компонентини киритиш орқали хютогогик парадигма тамойиллари орқали такомиллаштирилган хулоса ва таклифлардан И-ОТ-2019-8-рақамли “Умумий ўрта таълим мактабларининг табиий (физика ва биология) фанлари учун янги авлод электрон ўқув-методик қўлланмаларини яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш” мавзусидаги лойиҳани амалга оширишда фойдаланилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг 2023-йил 30-январдаги 02-07-261/04-сон маълумотномаси). Натижада, “Зоология” электрон дарслиги ва “Суякли балиқлар” мобил иловаси ишлаб чиқилган.

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish