Sayt test rejimida ishlamoqda

Сафарова Лола Улмасовнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қорамоллар касаллигини ташхислашнинг норавшан-мантиқий алгоритмлари», 05.01.03 –Информатиканинг назарий асослари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.4. PhD/Т1937.
Илмий раҳбар: Мухамедиева Дилноз Тулкиновна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий кенгаш рақами: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти, DSc.13/30.12.2021.T.142.01.
Расмий оппонентлар Бабомурадов Озод Жўраевич, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Мамарауфов Одил Абдухамитович, техника фанлари фалсафа доктори, (PhD).
Етакчи ташкилот: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги  Тошкент ахборот технологиялари университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Сугено норавшан хулосаси ва нейтрософик норавшан тўпламлар асосида қорамоллар касалликларини ташхислаш моделлари ва алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
қорамоллар касалликларини ташхислашнинг билимлар базасини яратиш асосида норавшан Сугено моделини қуриш алгоритми такомиллаштирилган;
интервал усули ва нейтрософик норавшан тўпламлар назарияси асосида синфлаштириш масалаларини ечиш алгоритми такомиллаштирилган;
Сугено норавшан хулосаси ва нейтрософик норавшан тўплам асосида қорамоллар касалликларини ташхислаш моделлари ва такомиллаштирилган алгоритм ишлаб чиқилган;
интервал нейтрософик норавшан тўпламлар назарияси асосида қарор қабул қилиш масалаларини ечиш алгоритми такомиллаштирилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Қорамоллар касаллигини ташхислаш масаласини ечиш билан боғлиқ бўлган мавжуд ҳамда таклиф этилган модел ва алгоритмлар асосида ишлаб чиқилган дастурий воситаси асосида:
қорамолларнинг иккиламчи остеодистрофия касалликлари сабаблари, ривожланиш хусусиятлари, клиник белгиларининг пайдо бўлишини башоратлашнинг норавшан модели дастурий воситаси «Жиззах вилояти ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси» да қўлланилган (Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2021 йил  24 декабрдаги № 02/23-2367-сонли маълумотномаси). Натижада қорамоллар касаллигини ташхислашга кетадиган вақтни 15-20% га қисқартириш имкони берган;
қорамоларнинг тажрибавий маьлумотлари асосида ташхислаш ва касаллик белгиларини баҳолаш дастурий воситаси «Наманган вилояти ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси» да қўлланилган (Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2021 йил 24 декабр 02/23-2367-сонли маълумотномаси). Натижалар қорамолларни ташхислаш учун зарур бўлган вақтни 15% камайтиради ва маълумотларни таҳлил қилиш самарадорлигини 10% гача оширган;
такомиллаштирилган норавшан Сугено алгоритми  ва қорамоллар касаллигини ташхисловчи дастурий воситаси «Самарқанд вилояти ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси»да қўлланилган (Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг 02/23-2367 йил 24 декабрдаги 2021-сонли маълумотномаси). Олинган натижалар ўз вақтида ташхис қўйиш ва муайян терапевтик тадбирларни амалга оширишга имкон беради, шунингдек маълумотларни таҳлил қилиш вақтини қисқартиради, қорамолларни ташхислаш самарадорлигини 15-20% га оширган;
юқори махсулдор сигирларнинг касалликларини ташхислаш  учун такомиллаштирилган норавшан Сугено алгоритми дастурий воситаси «Самарқанд вилояти Булунғур тумани ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси»да қўлланилган (Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2021 йил 24 декабрдаги -02/23-2367 - сонли маълумотномаси). Натижада юқори махсулдор сигирларнинг касаллигини аниқлаш вақти 10% қисқартиради ва ташхис қўйиш самарадорлигини 15% га оширган;

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish