Sayt test rejimida ishlamoqda

Сафаров Шоҳруҳ Шарофовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Муракаб конструктив шаклдаги юпқа магнитэластик пластина ва қобиқларнинг ночизиқли деформацияланиш жараёнларини математик моделлаштириш», 05.01.07 – Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4. PhD/Т905.
Илмий раҳбар: Нуралиев Фахриддин Муродиллаевич, техника фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий кенгаш рақами: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти, DSc.13/30.12.2021.T.142.01.
Расмий оппонентлар Полатов Асхад Мухамеджанович, техника фанлари доктори, проффессор. Исомиддинов Анваржон Иномжонович, PhD, доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент Давлат Транспорт университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади электромагнит майдон кучлар таъсирини ҳисобга олган ҳолда магнитэластик мураккаб шаклдаги юпқа пластина ва қобиқларнинг геометрик ночизиқли деформацияланиш жараёнларини математик моделлаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
электромагнит майдон таъсирини ҳисобга олган ҳолда юпқа пластина ва қобиқларнинг геометрик ночизиқли деформацияланиш жараёнининг умумлашган математик моделлари ишлаб чиқилган;
R-функция усули асосида мураккаб конструктив шаклдаги юпқа магнитэластик пластиналар учун чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечимлар тузилмалари ишлаб чиқилган;
аналитик RFM ҳамда вариацион Бубнов-Галеркин сонли усуллар ёрдамида мураккаб конструктив шаклдаги пластина ва қобиқларнинг геометрик ночизиқли деформацияланиш жараёнининг итерацион ҳисоблаш алгоритми ишлаб чиқилган;
мураккаб конструктив шаклдаги юпқа магнитэластик пластиналарнинг ночизиқли деформацияланиш ҳолатини ҳисоблаш учун дастурий мажмуа тузилмаси яратилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Мураккаб конструктив шаклдаги электрўтказувчан юпқа магнитэластик пластиналарнинг геометрик ночизиқли деформацияланиш ҳолатини ҳамда электромагнит майдон таъсирларини ҳисобга олган ҳолда тадқиқ қилиш учун ишлаб чиқилган математик моделлар, ҳисоблаш алгоритмлар ҳамда дастурий мажмуа асосида:
электромагнит майдон таъсирини ҳисобга олган ҳолда магнитэластик пластиналарнинг ночизиқли геометрик масаласини деформацияланиш масаласини ечишнинг R-функция ва Бубнов Галеркин вариацион усулларини биргаликда қўллаган ҳолда ҳисоблаш алгоритми ҳамда ҳисоблаш тажрибаларини ўтказиш учун дастурий мажмуа тузилмаси «Бухоро вилояти Олот туман саноатни ривожлантириш ва капитал қурилиш» бўлими объектларига ва «BEK INTERGROUP» МЧЖга жорий этилган (Қурилиш вазирлигининг 2021 йил 6 майдаги 17-06/5481 маълумотномаси). Натижада қурилиш-монтаж ишларини лойиҳалаш жараёнларида вақт сарфини камайиши ҳисобига иш унумдорлиги 8-10% га оширишга, ҳисоблаш аниқлигининг ортиши ҳисобига материал сарф-харажатлари 5-10% га камайишига имкон берган;
мураккаб конфигурацияли юпқа магнитэластик пластиналарнинг механик ва электромагнит майдон кучларини ҳисобга олган ҳолда геометрик ночизиқли деформацияланиш жараёнларини сонли натижаларни таҳлил этишга имкон берувчи автоматлаштирилган тизим «PROEKT-SERVIS» МЧЖ томонидан лойиҳа ҳисоб ишларини амалга ошириш жараёнига жорий қилинган (Қурилиш вазирлигининг 2021 йил 6 майдаги 17-06/5481 маълумотномаси). Натижада лойиҳалаш жараёнлари учун вақт сарфини камайиши ҳисобига иш унумдорлигининг 10-15% гача оширишга ҳамда ҳисоблаш аниқлигининг ортиши ҳисобига материал сарф-харажатларини 1,2 марта камайишига имкон берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish