Чариев Халиқул Шониёзовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: “Автомобиль транспортида хизматлар сифати ва хавфсизлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш”, 05.08.06 - “Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш” Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.3.PhD /Т2421.    
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат транспорт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат транспорт университети ҳузуридаги DSc.18/30.12.2019.T.09.01 рақамли Илмий кенгаш.
Илмий раҳбар: Саматов Ғаффор Аллақулович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Мухитдинов Акмал Анварович (Тошкент давлат транспорт университети); техника фанлари номзоди, профессор Кульмухамедов Жасур Рафикович (Тошкент автомобиль ва йўллар техникуми). 
Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади автомобиль транспортида хизматлар сифати ва хавфсизлигини таъминлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.   
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
хизматлар сифатини ошириш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун экспертлик тизимлари асосида шаҳар йўловчи автомобиль транспортининг мослик функцияси ишлаб чиқилган;
“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобусларда ташилган йўловчилар сони ва йўналишлардаги автобусларнинг қатнов масофаси орасидаги корреляция боғланиш зичлиги (0,8416) ва ташилган йўловчилар сони билан йўналишдаги автобуслар томонидан содир этилган йўл-транспорт ҳодисалари сони ўртасидаги хусусий корреляция коэффициентининг қиймати (0,5979) юқори эканлиги, ҳамда мультиколлиниарлик мавжуд эмаслиги (0,7 дан кичик) аниқланган; 
кўп омилли эконометрик моделлаштириш асосида Тошкент шаҳридаги йўналишларда ташиладиган йўловчилар сонининг ўртача 4,28 фоизга ортиши, автобуслар томонидан содир этиладиган йўл-транспорт ҳодисалари сонининг бир фоизга камайиши асосланган;
йўловчи ташувчи автомобил транспортида хизматлар сифати ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ҳолатининг илмий-синов натижалари асосида йўловчиларнинг транспорт воситасини кутиш вақти маршрут бўйича ўртача 27,2% га қисқартириш имконини бериши аниқланган;
мижозларнинг (йўловчиларнинг) қониқиши ва хизматлар сифатининг ўзаро алоқадорлигини тренд график модели орқали, ташишлар ва хизматлар кўрсатиш сифатини ошириш натижасида логистик боғланиш кўринишида энг кўп ўсиш даражаси хизматлар сифати ўзгаришининг 0,8-1,0 интервалида юз бериши аниқланган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Автомобиль транспортида хизматлар сифати ва хавфсизлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари асосида:
автомобиль транспортида йўловчилар ташиш хизматлари сифатини ошириш ва хавфсизликни таъминлаш сифатини баҳолайдиган кўрсаткичлар тизими “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ тассаруфидаги 12-автобус саройига жорий қилинган (“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ фаолиятига 2021 йил 8 июльдаги 01/4-6-15/50-сон маълумотномаси).  Натижада 2020 йил корхона фаолиятидан олинган самарадорлик 2021 йилга нисбатан 8,3 фоизга ошириш имконини берган.
шаҳар йўловчи автомобиль транспортида тизимида хизматлар сифатини ошириш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун ишлаб чиқилган мослик функцияси “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ тассаруфидаги 12-автобус саройига жорий қилинган (“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ фаолиятига 2021 йил 8 июльдаги 01/4-6-15/50-сонли маълумотномаси).  Илмий тадқиқот натижасида битта йўналишдаги жамоат транспортида хизматлар сифати ва хавфсизлигини таъминлаш учун сарф этилган ҳаражатларни қоплаш муддати 1,6-2,05 йилни ташкил этиши имконини яратган.
хизматлар сифати ва хавфсизлигини таъминлаш ҳолатининг илмий-экспериментал натижалари “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ тассаруфидаги 12-автобус саройига жорий қилинган (“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ фаолиятига 2021 йил 8 июльдаги 01/4-6-15/50-сон маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижасида шаҳар жамоат транспорти томонидан хизмат кўрсатиш сифатини баҳолашдан фойдаланиб, йўловчиларнинг транспорт воситасини кутиш вақтини маршрут бўйича ўртача 27,2% га қисқартиришга эришилган.
йўналишдаги жамоат транспортида хизматлар сифатини ошириш ҳамда  хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш бўйича илмий тадқиқот натижаси “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ тассаруфидаги 12-автобус саройига жорий қилинган (“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ фаолиятига 2021 йил 8 июльдаги 01/4-6-15/50-сонли маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижасида битта йўналишда олинган фойдани 315,0 млн сўмга ошириш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш