Файзиев Олим Раимкуловичнинг
фандоктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларига оид қонунчилик ҳужжатларини ривожлантириш”, 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.DSc/Yu127.
Илмий маслаҳатчи: Ҳусанов Озод Тиллабаевич, юридик фанларидоктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкентдавлат юридик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.07/30.12.2019.Yu.22.02. 
Расмий оппонентлар:Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлари доктори, профессор; Муҳамедов Ўткирбек Ҳазратқулович, юридик фанлари доктори, профессор;Тультеев Ильяс Тавасович, юридик фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. 
II. Тадқиқотнинг мақсади жисмоний ва юридик шахслар мурожаатлари билан ишлаш соҳасидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш асослари ва механизмларини такомиллаштириш юзасидан илмий-амалий тавсиялар ва таклифларни илгари суришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
ҳар бир шахснинг махсус тузилган коллегиал органлар (комиссиялар)га ҳам мурожаат қилиш ҳуқуқини амалга ошириш механизмларини белгилаш, “Фуқароларнинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги қонунни қабул қилиш зарурлиги асослаб берилган;
мурожаатларнинг ягона классификаторини ишлаб чиқиб, уни норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тасдиқлаш зарурлиги асослаб берилган;
мурожаатларда кўтарилаётган муаммолар асосида қарорлар қабул қилишни таъминлаш мақсадида Тизимли тадқиқотлар институти фаолиятини йўлга қўйиб, мазкур муассасада давлат органлари ва ташкилотларининг мурожаатлар билан ишлаш масалалари бўйича масъул ходимларини мунтазам ўқитиш зарурлиги асослаб берилган;
оммавий қабулларни ташкил этиш ва ўтказиш, ушбу тадбирлар давомида келиб тушган мурожаатлар билан ишлашни комплекс ҳуқуқий тартибга солиш, шу билан бирга, мурожаат қилувчиларни онлайн қабул қилиш тизимини оммалаштириш зарурлиги асослаб берилган;
республика бўйича барча мурожаатларни умумлаштириш, таҳлил қилиш ва мурожаатлар билан ишлаш ҳолатини самарали назорат қилиш, мурожаат қилувчилар томонидан ўз мурожаатларининг кўриб чиқилишини ҳар қандай босқичда кузатиб бориш имконини берувчи ягона миллий онлайн платформа (Виртуал ахборот тизими) яратиш зарурлиги асослаб берилган;
давлат органлари ва ташкилотларининг мурожаатлар билан ишловчи таркибий бўлинмаларни ташкил этишнинг минимал нормативлари ва мезонларини ишлаб чиқиш, ҳар бир ходим учун белгиланган кунлик ва ойлик меҳнат нормасининг вақт меъёрларини аниқлаш, бунда минимал штат бирлигини бир нафар этиб белгилаш зарурлиги асослаб берилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларига оид қонунчилик ҳужжатларини ривожлантириш бўйича олинган лмий натижалар асосида:
“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуннинг амал қилиши татбиқ этилмайдиган ҳолатларни кўрсатиш, асосий тушунчалар мазмунини ёритиш, электрон мурожаатларни электрон рақамли имзо билан тасдиқлаш талабини бекор қилиш, жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ва Виртуал қабулхонаси фаолияти, асосий вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, мурожаатларга доир масалалар бўйича реал вақт режимида маслаҳатлар бериш, айрим мурожаатларни кўриб чиқиш, мурожаатларни кўрмай қолдириш каби механизмларни белгилаш бўйича таклифлар 2017 йил 11 сентябрдаги ЎРҚ–445-сон “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 1, 3, 9–13, 25 ва 29-моддаларини ишлаб чиқишда инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Демократик институтлар, нодавлат ташкилотлар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари қўмитасининг 2020 йил 29 майдаги 05/1-01-113-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши мурожаатлар билан ишлашга доир янги ҳуқуқий механизмларнинг амалга киритилишига, мурожаат қилиш жараёнлари соддалаштирилишига, мурожаатларнинг кўриб чиқилиши ва ҳал этилиши янада такомиллаштирилишига хизмат қилган;
оммавий қабулларни ташкил этиш ва ўтказишга оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2021 йил 27 февралдаги АФ-210-сон фармойиши билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг Фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва мурожаатлар билан ишлаш масалалари бўйича маслаҳатчиси бўлинмалари томонидан оммавий қабуллар ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги йўриқноманинг 1–32-бандлари ва иловаларини ишлаб чиқишда инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2021 йил 2 мартдаги 07-1-841-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси томонидан ташкил этилаётган ва ўтказилаётган оммавий қабулларни ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ аниқ ҳуқуқий механизмларнинг белгиланишига хизмат қилган;
норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлашда ишлаб чиқувчи томонидан лойиҳанинг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш предметига тааллуқли жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини ўрганишига, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органлар ва бошқа ташкилотлар уларнинг ижроси билан боғлиқ масалалар бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиёти мониторингини ҳамда жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларининг таҳлилини амалга оширишига оид таклифлар 2021 йил 20 апрелдаги ЎРҚ–682-сон “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 23-моддаси биринчи қисми еттинчи хатбошиси ҳамда 53-моддаси иккинчи қисми матнини баён этишда инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Юридик таъминлаш бошқармасининг 2021 йил 2 июндаги 12-18-8-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларида ўткир муаммоларнинг тизимли ҳал этилишига, уларнинг ҳаётий ва халқчил бўлишига хизмат қилган;
чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасининг давлат органларига, ташкилотларга ҳамда уларнинг мансабдор шахсларига аризалар, таклифлар ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлигини, давлат органлари, ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахслари мурожаатларни кўриб чиқиш чоғида чет эл фуқароларига ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларига дахлдор бўлган ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан танишиб чиқиш имкониятини таъминлашга оид таклифлар 2021 йил 4 июндаги ЎРҚ–692-сон “Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 22-моддасини шакллантиришда инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2021 йил 11 июндаги 19-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикасининг давлат органлари, ташкилотлари ва улар мансабдор шахсларига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлигини аниқ белгилашга, ўзларига дахлдор ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан танишиб чиқиш имкониятини таъминлашга хизмат қилган;
Конституциявий судга мурожаат қилишга, келган мурожаатларнинг рўйхатдан ўтказилишига, ҳал этилиши Конституциявий суд ваколатларига кирмайдиган масалалар бўйича мурожаатлар белгиланган тартибда, қўйилган масалаларни ҳал этиш ваколатига киритилган тегишли давлат органларига, ташкилотларга ва мансабдор шахсларга беш кунлик муддатдан кечиктирмай юборилиши кафолатланишига оид таклифлар 2021 йил 27 апрелдаги ЎРҚ–687-сон “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонунининг 31-моддасини баён этишда инобатга олинган (Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий судининг 2021 йил 21 июндаги Б-н-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши фуқаролар ва юридик шахсларнинг Конституциявий судга мурожаат қилиш ҳуқуқи кафолатланишига, келиб тушган мурожаатларнинг рўйхатга олиниб, кўриб чиқилишини таъминлашга, ҳал этилиши Конституциявий суд ваколатларига кирмайдиган масалалар бўйича мурожаатларнинг қисқа вақтда тегишли манзилга юборилишига хизмат қилган.

 

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш