Адигезалов Азер Надир оглининг 
фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Замонавий халқаро муносабатлар тизимининг шаклланишида Ўзбекистон Республикаси ва Озарбайжон Республикасининг ўзаро ҳамкорлиги», 07.00.05 – Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихи; 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2020.3.PhD/Tar298.
Илмий раҳбар: Нуриддинов Эркин Зухриддинович, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01 рақамли илмий кенгаш асосида тузилган бир марталик Илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлар доктори, профессор; Қирғизбоев Абдуғаппор Каримжонович, тарих фанлар доктори, профессор. 
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон миллий университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади халқаро муносабатларнинг замонавий тизими шаклланиши шароитларида Ўзбекистон Республикаси ва Озарбайжон Республикасининг ўзаро ҳамкорлиги жараёнини комплекс очиб беришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Ўзбекистон ва Озарбайжон муносабатларининг сиёсий, ташкилий-ҳуқуқий асослари очиб берилган, икки давлатга тегишли геосиёсий ва геоиқтисодий вазият кўрсатиб берилган, бу муносабатлар мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги Шартнома, стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш тўғрисидаги Декларация ва бошқа сиёсий-ҳуқуқий ҳужжатларда акс эттирилганлиги аниқланган;
икки давлатнинг муштарак ва миллий манфаатларга оид сиёсий ҳамкорлиги ва унинг истиқболлари, шунингдек Ўзбекистон ва Озарбайжон давлатларининг Қорабоғ ва Афғонистондаги муаммоларини ҳал этишда ўхшашлик жиҳатлари очиб берилган;
ТРАСЕКА, Боку-Тбилиси-Карс ва бошқа кенг кўламли транспорт-коммуникацион ва инфратузилмали лойиҳалар мисолида Ўзбекистон ва Озарбайжон геосиёсий ўхшашлиги асослаб берилган, Ўзбекистон ва Озарбайжоннинг илгари кўриб чиқилмаган халқаро ва минтақалараро энергетик, савдо-иқтисодий “Шарқ-Ғарб”, “Шимол-Жануб” йўналишларида тутган ўрни кўрсатиб берилган; 
Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги савдо ва иқтисодий соҳалардаги имкониятлар ҳукуматлараро Қўшма комиссиянинг фаолиятида асослаб берилган, бу эса илгари фойдаланилмаган туризм бизнеси, ипакчилик ва пахтачилик каби иқтисодий соҳалардаги мавжуд муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш имкониятини берган; 
икки давлатнинг илм-фан, технология, маданият ва спорт соҳаларида ҳамкорлик қилиш имкониятлари аниқланган, уларнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) ва Туркий давлатлар кенгашидаги иштироки ҳамда маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантириш истиқболлари очиб берилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Замонавий халқаро муносабатлар тизимининг шаклланишида Ўзбекистон Республикаси ва Озарбайжон Республикасининг ўзаро ҳамкорлиги бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
Ўзбекистон ташқи сиёсатининг Озарбайжон билан муносабатлардаги устувор йўналишларини белгилашда, маданият ва таълим соҳасидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатларини очиб беришда, икки давлатнинг иқтисодий, маданий, транспорт-коммуникациялари ва энергетика соҳаларидаги ҳамкорлигига доир далилларни аниқлашда фойдаланилган ва “Глобаллашув даврида антропологик инқироз ва уни олдини олиш усуллари” деб номланган мавзусидаги амалий лойиҳада акс эттирилган (2012-2014 йй.) (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 5 февралдаги 89-03-575-сон маълумотномаси). Натижада, Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги йирик транспорт-коммуникация ва энергетика лойиҳалари бўйича ҳамкорлик (ТРАСЕКА ва Боку-Тбилиси-Карс) мисолида ёритилган, ҳамда икки давлат таълим соҳасидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатларини очиб беришга хизмат қилган; 
Озарбайжон Республикасининг Ўзбекистондаги элчихонаси қошидаги Ҳ.Алиев номидаги Озарбайжон маданият маркази ва “Ўзбекистон-Озарбайжон” дўстлик жамияти иш фолиятида, давлатлараро ҳамкорликка доир маданий тадбирларни ташкил этишда ва фаол халқ дипломатиясини, шунингдек миллатлараро муносабатлар соҳасидаги вазифаларни бажаришга ва таълимни ривожлантиришга, Қўмитанинг миллатлараро муносабатлар соҳасидаги давлат сиёсатининг устувор йўналишларини амалга оширишнинг янада кучайишига, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи устувор йўналишида фойдаланишга хизмат қилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари Қўмитасининг 2019 йил 2 апрелдаги 01-09-483-сон маълумотномаси). Натижада, Озарбайжон ҳалқининг тарихий ва маданий ютуқларини Ўзбекистонда янада кенгроқ тарғиб қилишга хизмат қилган;
Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг “Ўзбекистон тарихи” телеканали томонидан 2020 йил 18 январь куни хорижий мамлакатлар маданиятларининг узвийлиги, қадим тарихи, ўзаро уйғун томонлари, анъана, қадриятларнинг ўхшашлиги, бугунга қадар сақланиб келинаётганлиги борасидаги маълумотлардан “Хайрли кун” дастурининг сценарийсини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг 2020 йил 6 августдаги 02-40-758-сон маълумотномаси). Натижада, манбаларга асосланган тарихий далиллар, ўзбек телетомошабинларини озарбайжон халқининг маданий ҳаётига оид янги, аввал тадқиқ этилмаган хужжатли ва илмий маълумотлар билан таништирилган. 

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш