Хасанов Илёс Махмудовичнинг
фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида оилавий тадбиркорлик салоҳиятининг иқтисодий натижадорлигини ошириш (Фарғона вилояти мисолида)” 08.00.15 - Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.3.PhD/Iqt1535. 
Илмий раҳбар: Ғофуров Аҳмадали, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор. 
Диссертация  бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-технология институти,  PhD.03/27.05.2020.I.66.03. 
Расмий оппонентлар: Хонкелдиева Гўзал Шеровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Казаков Олим Сабирович, иқтисодиёт фанлари номзоди.
Етакчи ташкилот номи: Наманган муҳандислик-қурилиш институти. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади Янги Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш шароитида оилавий тадбиркорлик субъектлари салоҳиятининг иқтисодий натижадорлигини ошириш бўйича илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
тадбиркорликни барқарор ва самарали ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида оилавий тадбиркорлик асосида ишлаб чиқаришни ривожлантириш механизми иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлиги илмий асосланган; 
оилавий тадбиркорликнинг замонавий ва самарали турлари аниқланган, уларни амалда қўллаш бўйича оилавий тадбиркорнинг инновацион салоҳияти ва давлатнинг инновацион жараёнларда фаол қатнашиши омиллари асосида иқтисодий механизм ҳамда оилавий тадбиркорлик фаолиятининг турлари ва ихтисослаштирилган маҳсулотларини диверсификациялаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган;
оилавий тадбиркорлик соҳасини баркарор ривожлантиришга йуналтирилган маҳсулот ҳажми ва реализация даражасининг 2025 йилгача бўлган давр учун прогноз параметрлари ишлаб чикилган;
оилавий тадбиркорлик фаолияти натижадорлигини оширишнинг иқтисодиётни глобаллашуви шароитига мос бўлган йўналишлари ишлаб чиқилган ҳамда оилавий тадбиркорлик корхоналарини ривожлантириш механизми соҳанинг ташкилий, ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари, уларни амалга оширишнинг асосий вазифалари, таъсир этувчи ички ва ташқи омиллари асосида такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Оилавий тадбиркорлик субъектлари фаолияти салоҳиятининг иқтисодий натижадорлигини ошириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
ҳозирги шароитда оилавий тадбиркорликнинг самарали турларини аниқлаш ва уларни амалда қўллаш бўйича ишлаб чиқилган механизм Фарғона вилоятидаги оилавий тадбиркорлик фаолияти субъектларида жорий этилган (Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг 2021 йил 12 августдаги 11/03-15-6781-сон маълумотномаси; Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг 2021 йил 24 августдаги 02/06-02-10/10-358-сон маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиётга жорий этилиши оилавий тадбиркорлик фаолиятида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг янги турларини яратишга ва бунинг натижасида уларфаолиятининг янада самарали бўлишига, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ва хизматларнинг ортишига олиб келган;
тадқиқотда ишлаб чиқилган турли ҳудудларда амалга оширилаётган оилавий тадбиркорлик фаолияти ва ихтисослаштирилган маҳсулотларини диверсификациялаш стратегияси вилоят тадбиркорлар уюшмаси фаолиятига татбиқ этилган (Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг 2021 йил 12 августдаги 11/03-15-6781-сон маълумотномаси). Натижада вилоятнинг турли ҳудудларида маҳаллий хом ашёлардан кенг истеъмол маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича дастур яратилган. Ушбу дастур асосида турли ҳудудларда оилавий тадбиркорлик фаолияти ташкил этилиши ва улар учун зарур тавсиялар ишлаб чиқилиши кўзда тутилган;
Фарғона вилояти ҳудудларида оилавий тадбиркорликнинг истиқболдаги ҳолати бўйича ишлаб чиқилган модель вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг истиқболли дастурида қўллаш учун қабул қилинган (Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг 2021 йил12 августдаги 11/03-15-6781-сон маълумотномаси; Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг 2021 йил 24 августдаги 02/06-02-10/10-358-сон маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликнинг амалиётга жорий этилиши натижасида Фарғона вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони ўтган йилга нисбатан 1361 нафарни, ЯҲМ даги улуши 67,9 фоизни ташкил этди ва улар сони ҳар 1000 аҳолига 15,6 бирликдан тўғри келди. Оилавий тадбиркорлик субъектларининг сони ўтган йилга нисбатан 800 нафарга, ЯҲМ даги улуши 2,1 фоизга, иш билан банд бўлганларнинг улуши 2,2 фоизга ортишига эришилган.
диссертацияда ишлаб чиқилган оилавий тадбиркорлик самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари вилоятдаги оилавий тадбиркорлик субъектлари фаолиятига жорий этилган ва натижада улар салоҳиятининг иқтисодий натижадорлиги ортишига эришилган (Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг 2021 йил 12 августдаги №11/03-15-6781-сон маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликнинг амалиётга жорий этилиши натижасидаФарғона вилоятида оилавий тадбиркорликнинг барқарор ривожланишини ифодаловчи ЯҲМ даги улуши 0,3 фоизга, иш билан банд бўлганлардаги улуши 0,3 фоизга, экспортдаги улуши 0,4 фоизга, оилавий тадбиркорлик субъектлари самарадорлиги ўртача 0,5 фоизга ортган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш