Бегленов Нукусбай Даулетниязовичнинг
фалсафа доктори (PhD) дисссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Хизматлар соҳасида маркетинг коммуникацияларидан фойдаланиш ва уни ривожлантириш истиқболлари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида), 08.00.05 – Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти, 08.00.011–Маркетинг.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.1.PhD/Iqt842.
Илмий раҳбар: Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақам Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги PhD.03/30.01.2020.I.20.06 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Эргашходжаева Шахноза Джасуровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Олланазаров Бекмурод Давлатмуратович, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади Диссертация  ишининг асосий мақсади хизматлар соҳасида маркетинг коммуникациясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш  истиқболлари бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
хизматлар соҳасида маркетинг коммуникациясидан фойдаланиш  самарадорлигини ошириш   механизми маркетинг коммуникацияларининг тўрт омилли (MPAT&S, A&SD, SPPS ва RACE) синергетик тизимини яратиш асосида такомиллаштирилган; 
минтақадаги хизматлар соҳасида маркетинг коммуникацияси стратегиясини ривожлантиришнинг аниқ йўналишларини белгилаш асосида SMC ни шакллантириш ва маркетинг коммуникациялари режасини тузиш босқичлари ишлаб чиқилган;
минтақадаги хизматлар соҳасининг маркетинг коммуникацияларидан фойдаланиш салоҳиятини корреляцион ва регрессион таҳлил қилиш натижасида ишлаб чиқилган тренд моделлари асосида минтақа хизматлар бозорини ривожлантиришнинг 2021-2025 йиллар учун прогноз қийматлари ишлаб чиқилган;
минтақа хизматлар соҳасида маркетинг коммуникациясидан  фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари интеграциялашган маркетинг коммуникацияларининг таққослама моделини қўллаш асосида такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг  жорий қилиниши. 
Хизматлар соҳасида маркетинг коммуникациясидан фойдаланиш ва уни ривожлантириш  истиқболлари юзасидан олинган илмий тавсиялар асосида:
хизматлар соҳасида маркетинг коммуникациясидан фойдаланиш  самарадорлигини ошириш   механизми маркетинг коммуникацияларининг тўрт омилли (MPAT&S, A&SD, SPPS ва RACE) синергетик тизимини яратиш асосида такомиллаштириш бўйича берган таклифи хизматлар соҳасида маркетинг коммуникациясидан фойдаланиш ва уни ривожлантириш истиқболлари бўйича берилган таклифи “Узбектелеком” АК Қорақалпоғистон Республикаси филиалида жорий этилган (“Узбектелеком” АК Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг 2021-йил 1-октябрдаги 49-02-06/1299-сон маълумотномаси). Бунинг натижасида “Узбектелеком” АК Қорақалпоғистон Республикаси филиали корхонасининг хизмат кўрсатиш ҳажми 2020 йилда 2019 йилга нисбатан 74%  га ошиши таъминланган, 
минтақадаги хизматлар соҳасида маркетинг коммуникацияси стратегиясини ривожлантиришнинг аниқ йўналишларини белгилаш асосида шакллантириган SMC ва ишлаб чиқилган маркетинг коммуникациялари режаси босқичлари тузиш бўйича берилган таклифи “Узбектелеком” АК Қорақалпоғистон Республикаси филиалида жорий этилган (“Узбектелеком” АК Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг 2021-йил 1-октябрдаги 49-02-06/1299-сон маълумотномаси). Бунинг натижасида “Узбектелеком” АК Қорақалпоғистон Республикаси филиали корхонасининг даромади бир йилда ўртача 20 млрд. сўмга ошиши таъминланган;
минтақадаги хизматлар соҳасининг маркетинг коммуникацияларидан фойдаланиш салоҳиятини корреляцион ва регрессион таҳлил қилиш натижасида минтақа хизматлар бозорини ривожлантиришнинг 2021-2025 йиллар учун прогноз қийматларини ҳисоблаш учун ишлаб чиқилган илмий асосланган прогноз кўрсаткичларининг тренд моделларини қўллаш бўйича берилган таклифлари  Қорақалпоғистон Республикаси Туризм ва спорт бош бошқармасида жорий этилган (Қорақалпоғистон Республикаси Туризм ва спорт бош бошқармасининг  2021 йил 13-октябрдаги 02-12/04-1210-сон маълумотномаси). Мазкур таклифлардан фойдаланиш натижасида республика ҳудудларида хизматлар соҳасида маркетинг коммуникациясидан фойдаланиш ва уни ривожлантириш ҳамда бунинг эвазига молиявий кўрсаткичлар бўйича ижобий натижа 15 % га ортишига эришилган;
хизматлар соҳаси субъектларининг инвестицион-инновацион фаолиятини ривожлантириш ва маркетинг коммуникацияси самарадорлигини ошириш асослаб берилган таклифи Қорақалпоғистон Республикаси Туризм ва спорт бош бошқармасида жорий этилган (Қорақалпоғистон Республикаси Туризм ва спорт бош бошқармасининг 2021 йил 13-октябрьдаги 02-12/04-1210-сон маълумотномаси). Мазкур таклифнинг жорий қилиниши натижасида Қорақалпоғистон Республикасида 2025 йилгача 5000 дан кўп янги иш ўринлари яратилиши мумкинлиги ҳисоб-китоблар ёрдамида асосланган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш