Яқубов Фазлиддин Мухитдиновичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг тафаккур тарзини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш”, 13.00.04 – Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси, 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Ped1493,
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, DSc.03/30.12.2019.Ped 28.01.
Илмий раҳбарлар: Хакимова Мухаббат Файзиевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Шопулатов Абдималик Нуруллаевич, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.
Расмий оппонентлар: Мардонов Шукур Қўлдошевич, педагогика фанлар доктори профессор; Маткаримов Рашид Машарипович, педагогика фанлар номзоди, профессор.
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон миллий университети. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг тафаккур тарзини ривожлантирувчи механизмларни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг амалий машғулот ва мусобақа жараёнидаги “реал вазиятни баҳолаш”, “тезкор қарор қабул қилиш” кўникмаларини ривожлантириш учун аналитик фикрлаш қобилиятини тезкорлик жисмоний сифатига мослаштириш ҳисобига тактик тайёргарлик даражасини ошириш имконияти кенгайтирилган;
бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг амалий машғулот ва мусобақа жараёнида “якка”, “гуруҳли”, “жамоавий” тактик ҳаракат усулларини рационал ўзгартириш малакасини оширишга қаратилган “Спортда case-study” услубини тактик тайёргарлик жараёнининг умумий ва махсус қисмларига мувофиқлаштириш ҳисобига тактик маҳоратни ривожлантириш имконияти кенгайтирилган;
замонавий педагогик ёндашувлардан келиб чиқиб бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида креатив фикрлаш, ностандарт ёндашиш, ижодий фаоллик компетенцияларини ривожлантиришга қаратилган “Спорт семиотикаси”, “Синергетик эффект” услубларини ишлаб чиқиш ҳисобига спорт тайёргарлик тизимини ташкил қилиш услубияти такомиллаштирилган;
бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида “шахсий масъулият”, “ўзаро ҳурмат”, “жамоавий бирдамлик” каби ахлоқий-иродавий сифатларини ривожлантиришга йўналтирилган “Valuesports” педагогик услубини ишлаб чиқиш ҳисобига спортнинг ахлоқий тарбиявий функциясини ривожлантириш механизми такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг тафаккур тарзини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича олинган илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида: 
бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг аналитик фикрлаш қобилиятини тезкорлик жисмоний сифатига мослаштириш бўйича таклифлар “Жисмоний тарбия ва спорт социологияси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 28 августдаги 375-сон буйруғига асосан 375-009 рақамли гувоҳномаси). Натижада спортчи талабаларнинг реал вазиятни баҳолаш, тезкор қарор қабул қилиш кўникмалари 16,2% га ошганлиги аниқланган;
бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг якка, гуруҳли, жамоавий тактик ҳаракат усулларини ривожлантиришга қаратилган “Спортда case-study” услуби Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг “Футбол ва қишки спорт турлари”, “Яккакураш” ва “Спортни бошқариш” факультети талабаларини ўқитиш жараёнига тузатишлар киритиш асосида жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги томонидан 2021 йил 3 мартда берилган 03-07-08-784-сон маълумотномаси). Натижада спортчи талабаларнинг тактик ҳаракат усулларини рационал ўзгартириш малакаси 32 % га яхшиланган;
спортчи талабаларнинг креативлик салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган “Спорт семиотикаси”, “Синергетик эффект” услубларидан фойдаланиш бўйича таклифлар “Жисмоний тарбия ва спорт социологияси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 28 августдаги 375-сон буйруғига асосан 375-009 рақамли гувоҳномаси). Натижада ушбу услублар спортчи талабаларнинг креатив фикрлаш, ностандарт ёндашиш компетенцияларини 15,8 % га оширишга имкон яратган;
бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида ахлоқий-иродавий сифатларни ривожлантиришга йўналтирилган таклиф ва тавсиялар Тошкент шаҳри Миробод тумани 1-сонли болалар-ўсмирлар спорт мактабининг мураббийлар малакаси ва спортчиларни тайёрлаш самарадорлигини оширишда қўлланилган (Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги томонидан 2021 йил 3 мартда берилган 03-07-08-784-сон маълумотномаси). Натижада мураббийларнинг жамоавий спорт ўйинларини замонавий стратегиялар асосида ташкил қилиш бўйича билимлари 18% га, спорт қадриятларидан фойдаланиш бўйича кўникмалари 15% га ривожланган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш