Мамедова Гузаля Бакир кизининг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш муассасаларида маркетинг хизматларини оптималлаштириш», 14.00.33 – Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Tib587.
Илмий раҳбар: Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01.
Расмий оппонентлар: Рустамова Хамида Елемесовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хамраев Атаджан Каримович, тиббиёт фанлари доктори.
Етакчи ташкилот номи: Тошкент тиббиёт академияси.
Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик. 
II. Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш муассасаларида маркетинг хизмати фаолиятини ва уни янада такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор республика ихтисослаштирилган илмий амалий тиббиёт марказларидаги маркетинг бўлимларига юклатилган функционал вазифалар аниқланган;
тиббиёт муассасалари маркетинг бўлимларининг фаолияти намунали модели такомиллаштирилган;
Ўзбекистон Республикаси тиббиёт муассасаларида маркетинг бўлимлари самарадорлигини баҳолаш мезонлари оптималлаштирилган; 
Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш муассасаларида маркетинг мутахассисининг функционал вазифалари ва лавозим йўриқномалари  ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Ўзбекистон республикаси тиббиёт муассасаларида маркетинг хизматларини оптималлаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
тиббиёт муассасаларида маркетинг хизматларини оптималлаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида ишлаб чиқилган «Ўзбекистон Республикаси хусусий тиббиёт муассасаларида маркетинг хизматларини оптималлаштириш» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 28 февралдаги 8н-д/36-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини яхшилаш, даволаш-диагностика тактикаси самарадорлигини ошириш ва маркетинг хизматларини такомиллаштириш имконини берган; 
тиббиёт муассасаларида маркетинг хизматларини оптималлаштириш бўйича ишлаб чиқилган услублар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Ўзбекистон Республикасининг тўртта диагностика клиникаси: «Nukus Tibbiy Diagnostika» (Нукус шахри), «NEWMEDMEDICALCENTRE» (Тошкент шахри), «Namangan Tibbiy Diagnostika» (Наманган шахри), «Toshkent Tibbiy Diagnostika» (Тошкент шахри) амалиётларига татбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 8 октябрдаги 08-09/13888-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижалари тиббиёт муассасалар фаолиятини иқтисодий, тиббий ва ижтимоий баҳолаш тартибини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш имконини берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш