Мавлонов Намоз Халимовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кекса ва қари ёшдаги аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликларнинг тарқалганлиги ва профилактикасига маҳаллий ёндашувлар», 14.00.43 – Профилактик тиббиёт; 14.00.05 – Ички касалликлар (тиббиёт фанлари). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.4.PhD/Tib1039. 
Илмий раҳбарлар: Мамасалиев Неъматжон Солиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Андижон давлат тиббиёт институти PhD.04/30.12.2019.Tib.95.01
Расмий оппонентлар: Фозылов Абдукаххор Вахидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Салохиддинов Зухриддин Салохиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Самарканд давлат тиббиёт институти
Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Бухоро арид зонаси шароитида кекса ва қари ёшдаги аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликларни ва уларнинг ривожланиш хавф омилларини аниқлаш ва баҳолашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
кекса ва қари ёшдаги аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликлар ривожланишининг популяцион механизмларига таъсир этувчи  гиподинамия, ортиқча тана вазни, артериал гипертензия, алкоголь истеъмоли, чекиш, ош тузини кўп истеъмол қилишдан иборат асосий хавф омилларининг қиёсий тарқалиши аниқланган; 
Ўзбекистоннинг арид худудидаги кекса ва қари ёшдаги аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликларнинг асосий хавф омилларини эрта аниқлаш ва ўзгартиришга қаратилган устувор профилактика стратегияси яратилган;
асосий хавф омиллар ва сурункали ноинфекцион касалликларнинг барча синфлари ўртасида корреляцион боғлиқлик исботланган;
маҳаллий хусусиятларга боғлиқ холда, сурункали ноинфекцион касалликларнинг «эпидемиологик дебюти»ни хамда асосий сурункали ноинфекцион касалликларнинг референс хавфини мониторинг қилиш, баҳолаш ва бартараф этиш алгоритми ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Кекса ва қари ёшдаги аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликлар профилактикасининг сифатини яхшилаш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
кекса ва қари ёшдаги аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликлар профилактикасини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Кекса ва қари ёшдагиларда сурункали ноинфекцион касалликлар профилактикасини баҳолаш усули» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 11 июндаги 08-09/5793-сон маълумотномаси). Таклиф этилган тавсиянома сурункали ноинфекцион касалликларнинг асосий хавф омиллари ташхисланишини оптималлаштириш ва кейинчалик ушбу тоифа беморларни реабилитация қилишга асосланган бўлиб, ҳаёт сифати ва умр кўриш давомийлигини яхшилаш имконини берган;
аҳоли орасида ноинфекцион касалликлар хавф омилларини мониторинг қилишни такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Юқумли бўлмаган касалликлар хавф омилларини аҳоли орасида мониторинг қилишда мобил соғлиқни сақлаш амалиётини қўллаш усули» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 11 июндаги 08-09/5793-сон маълумотномаси). Ишлаб чиқилган тавсиянома кекса ва қари ёшли аҳоли орасида сурункали ноинфекцион касалликлар профилактикаси самарадорлигини ошириш ва касалланиш ҳамда асоратлардан ўлим кўрсаткичларини камайтириш имконини берган; 
сурункали ноинфекцион касалликлар профилактикаси сифатини яхшилаш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Бухоро вилоятининг Когон, Пешкў, Жондор, Ромитан, Бухоро туманлари тиббиёт бирлашмалари амалий фаолиятига жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 11 июндаги 08-09/5793-сон маълумотномаси). Сурункали ноинфекцион касалликларга қарши курашиш бўйича таклиф этилган комплекс тавсиялар мониторинг дастурини ва иккиламчи профилактикани мақбуллаштириш имконини берган, бу эса кекса ва қари ёшлиларда хавф омиллари таъсирининг камайишига ва тегишлича умумий касалланиш ва ўлим кўрсаткичларини пасайтиришга имкон берган.

 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш