Шомиров Дилшод Абдухамидовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Семизлик кузатилган аёлларда тотал гистерэктомиядан кейин апикал пролапснинг олдини олишнинг жарроҳлик усули», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: PhD.04/05.06.2020.Tib.114.01.
Илмий раҳбар: Нажмутдинова Дилбар Камариддиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази, PhD.04/05.06.2020.Tib.114.01.
Расмий оппонентлар: Курбонов Джахонгир Джамалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каримова Феруза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.
Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: семизлик кузатилган аёлларда тотал лапаратом гистерэктомиянинг хирургик техникасини такомиллаштириш йўли билан қин чўлтоғи пролапсининг олдини олишнинг самарали усулини такомиллаштиридан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
семизлик кузатилган аёлларда ёғ алмашинувининг бузилиши, тана вазни индексининг кескин ортиши беморларда қин чўлтоғини мустаҳкамлашда лапаротом кириш йўли билан тотал гистерэктомия амалиётига мойиллиги асосланган; 
семизлик кузатилган аёлларнинг периферик қон таркибидаги цитокинлар миқдорининг турғунсизлиги жаррохлик амалиётни бажаришда жинсий аъзонинг пастга тушиши, бутунлай тушиб кетиши, аъзо мушакларининг бўшаши, сийдикни ушлаб тура олмаслик, либидонинг пасайиши  каби асортларнинг юзага келтириш тартиби очиб берилган;
семизлик кузатилган аёлларда тотал гистерэктомия жараёнида янги такомиллаштирилган тактикадан фойдаланиш жарроҳлик амалиётининг давомийлиги икки мартага қисқартириш ва юзага келадиган асоратларни олдини олиш самарадорлигиисботланган;
семизлик кузатилган аёлларда тотал гистеректомиядан сўнг қин пролапсининг олдини олишда кардинал, думғаза-бачадон юмалоқ бойламлари қин деворларни узлуксиз чок ёрдамида табиий «дренаж»нинг яратилиши натижасида жаррохлик амалиёти самарадорлигини оширишга  боғлиқлиги исботланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Семизлик кузатилган аёлларда тотал гистерэктомиядан кейин апикал пролапснинг олдини олишнинг жарроҳлик усулини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
семизлик кузатилган аёлларда тотал гистерэктомиядан кейин апикал пролапснинг олдини олишда кардинал, думғаза-бачадон юмалоқ бойламлари қин деворларни узлуксиз чок ёрдамида табиий «дренаж»нинг яратилиши орқали жарроҳлик усулини такомиллаштириш натижасида «Бачадон миомаси ва семизлик билан хасталанган аёлларда тотал гистерэктомиядан кейин қин чўлтоғи пролапсини олдини олишнинг хурургик усулини ишлаб чиқиш» услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 30 ноябрдаги 8н–д/220–сон маълумотномаси). Олинган илмий натижаларнинг амалиётга қўлланилиши натижасида семизлик билан хасталанган аёлларда операциядан кейинги эрта ва кечки асоратлар учраш даражасини камайтириш ҳамда тотал гистерэктомия ўтказилиш вақтида қин чўлтоғи пролапсининг олдини олиш ва даволашнинг янги хирургик усулларини такомиллаштириш йўли билан аёллар ҳаёт сифати даражасини  ошириш ва саломатлик ҳолатини тиклаш имконини берган;
семизлик кузатилган аёлларда тотал гистерэктомиядан кейин апикал пролапснинг олдини олишнинг жарроҳлик усулини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази, 5-сонли шаҳар клиник касалхонаси ва «Gatling Med»  хусусий шифохонасининг клиник амалиётига жорий қилинган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 26 январдаги 8н–з/22-сон маълумотномаси). Олинган илмий натижаларнинг амалиётга жорий қилиниши семизлик билан хасталанган аёлларда операция параметрлари ва операциядан кейинги даврни таққослаш натижасида ишлаб чиқилган усул бўйича операция ўтказилиши, операция давомийлигини 2 баравар қисқартириш, қон йўқотиш ҳажмини 1,5 баравар камайтириш, культит ва операциядан кейинги асоратларнинг ривожланишини 2 марта камайтириш, шифохонада бўлиш даврини 2,6 баравар қисқартириш имконини берган.

 

Янгиликларга обуна бўлиш