Пулатов Ойбек Абдумуталовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Олиб қўйилмайдиган ортодонтик аппаратлардан фойдаланилган болаларда стоматологик профилактика тизимининг самарадорлиги”, 14.00.21 – Стоматология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.3.PhD/Tib499.
Илмий рахбар: Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарканд давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарканд давлат тиббиёт институти, DSc.04/05.06.2020 Tib 102.02.
Расмий оппонентлар: Даминова Шахноза Бадриддиновна тиббиёт фанлари доктори, доцент; Абдувакилов Жахонгир Убайдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори.
Етакчи ташкилот: Токаи тиббиёт маркази (Япония).
Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: тиш қатори аномалиялари мавжуд болаларда брекет тизимини ўрнатишда «BC-Plus» ва «U-Bond» адгезив материалларининг паст кариесоген самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
13-18 ёшли болаларни ортодонтик даволашда, тиш қаттиқ тўқимасининг кариес билан зарарланишида 37% ли ортофосфор кислота таркибли адгезивдан фойдаланилганда, доғ босқичидаги бошланғич кариес шакллари учраши исботланган;
болаларда ортодонтик даволашнинг турли босқичларида тиш қаттиқ тўқимаси, қон ва сўлакнинг микро-макроэлементар таркибини аниқлашда электрорадиологик (нейтронни фаоллаштириш) усулининг ишлатилиши илмий асосланган; 
болаларда ортодонтик даволашнинг турли босқичларида тиш қаттиқ тўқималари деминерализацияси, пародонт тўқимаси ва оғиз бўшлиғининг гигиенаси холатидаги ўзгаришлар динамикасининг ўзига хослиги асосланган;
болаларда ортодонтик, брекет тизими ёрдамида даволаш самарадорлигини назорат қилишда оғиз бўшлиғи гигиенаси ҳолати, реминерализацияловчи геллар ва фторловчи дори воситаларининг комплекс қўллаш самарадорлиги исботланган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Ортодонтияда «U-Bond» адгезив материалини комплекс профилактик воситалар «R.O.C.S. PRO» тиш чўткаси хамда «R.O.C.S. Medical Minerals» тиш гели билан биргаликда қўлланилишининг самарадорлигини баҳолашнинг илмий натижалари асосида:
ортодонтик даволаниш вақтида болаларда профессионал оғиз бўшлиғи гигиенасини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган "Ортодонтик даволаниш вақтида болаларда профессионал оғиз бўшлиғи гигиенасини такомиллаштириш" услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 04/09/2020 йилдаги 8н-р/292 сон маълумотномаси). Мазкур тавсияномада таклиф этилган «U-Bond» адгезив материалини ва «R.O.C.S. PRO» тиш чўткасининг тиш эмалининг яхлитлигини бузилишини олдини олиш, ортодонтияда даволаниш муддатини қисқартиришга ва бемор болаларнинг шифокорга ташриф сонини камайтириш имконини берган; 
олиб қўйилмайдиган ортодонтик воситалардан фойдаланилган болаларда тиш кариеси профилактикаси бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Олиб қўйилмайдиган ортодонтик воситалардан фойдаланилган болаларда тиш кариеси профилактикаси» услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 4 сентябрдаги  8н-р/293-сон маълумотномаси). Мазкур тавсияномада стоматологияда тиш кариеси профилактика муолажаларининг самарадорлигини оширишда, узоқ муддат брекет тизимидан фойдаланган болалар ва ўсмирларда доғ босқичидаги кариес каби асоратлар сонини камайтириши тўғрисида назарий ва амалий стоматология учун кенг имкониятлар берган.
Услубий тавсиялар амалий тиббиётга, жумладан Самарқанд вилоят стоматологик поликлиникаси, ДУК 1 – Стоматология поликлиникаси ва ДУК республика стоматология поликлиникаси амалиётига тадбиқ қилинди (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020  йил 9 октябрдаги  8н-д/165-сон  маълумотномаси). Ушбу таклифларни амалга ошириш 48-62%  ҳолларда ортодонтик даволашни ижобий натижаларини яхшилаш имконини берди. Терапевтик стоматология йўналишида фойдаланиш учун ишлаб чиқарилган «U-Bond» адгезив материалини комплекс профилактик воситалар билан фойдаланишда, ортодонтик стоматология амалиётига тадбиқ этилиши ва бу воситаларни амалиётда қўллаш орқали барча Республикамизда брекет тизимидан фойдаланган беморларда тиш кариесини  тарқалишини 2 маротабага камайтиришга имкон берган. 

Янгиликларга обуна бўлиш