Sayt test rejimida ishlamoqda

Пазилов Элёр Абдувоҳид ўғлининг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I.Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Юқори синф ўқувчиларига касбга йўналтирилган инглиз тилини ўқитишда кластерли ёндашув хусусиятлари”, 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2022.2.PhD/Ped3612.
Илмий раҳбар: Кушиева Нодира Хабибжоновна, педагогика фанлари доктори (DSc).
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Исҳоқхон Ибрат номидаги Наманган давлат чет тиллари институти, PhD.03/05.05.2023.Fil.163.01.
Расмий оппонентлар: Исроилова Дилдора Мухторовна, педагогика фанлари доктори (DSc), доцент; Икромхонова Феруза Икромовна, филология фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллари институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади юқори синф ўқувчиларини касбга йўналтирилган инглиз тилини ўқитишда кластерли ёндашув методикасини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
кластерли ёндашув асосида чет тилларни ўқитишнинг интегративлик, узвийлик, изчиллик, соҳага йўналганлик, комплекслилик каби тамойиллари ретроспектив таҳлилга устуворлик бериш ва модулли таълим билан интерналлик даражаси барқарорлигини бевосита ҳисобга олиш асосида аниқлаштирилган;
юқори синф ўқувчиларига касбга йўналтирилагн инглиз тилини ўқитиш методикаси модулли таълим тизимининг мотивацион, назарий материални бирламчи ўзлаштириш, муаммоли-изланишли, репродуктив-изланишли, мустақил ижодий ишлаш каби босқичларининг қайта алоқаси идентивлигини таъминлаш асосида такомиллаштирилган;
табиий фанлар соҳаларига қизиқувчан юқори синф ўқувчиларига касбга йўналтирилган инглиз тилини ўқитишнинг Энглиш ин генерал усе, Энглиш фор спеcиалтй усе, Биологй ин Энглиш, Чемистрй ин Энглиш босқичларига асосланган модулли- методик тизими эҳтиёж таҳлили (неедс аналйсис) ва бажара олиш (cан-до статеменц) тамойилига устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган;
инглиз тилини касбга йўналтирган ҳолда ўқитишнинг кластерли ёндашувга асосланган лингвометодик моделининг дидактик таъминоти ролли ва лойиҳавий ўқитиш технологияларини корпоратив таълим билан интегративлик даражаси продуктивлигига қаратилган амалий фаолият тажрибасини босқичма-босқич фаоллаштириб бориш асосида такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Юқори синф ўқувчиларини касбга йўналтирилган инглиз тилини ўқитишда кластерли ёндашувга доир тадқиқотлар натижалари асосида:
кластерли ёндашув асосида чет тилларни ўқитишнинг интегративлик, узвийлик, изчиллик, соҳага йўналганлик, комплекслилик каби тамойилларини ретроспектив таҳлилга устуворлик бериш ва модулли таълим билан интерналлик даражаси барқарорлигини бевосита ҳисобга олиш асосида аниқлаштириш ҳамда юқори синф ўқувчиларига касбга йўналтирилагн инглиз тилини ўқитиш методикасини модулли таълим тизимининг мотивацион, назарий материални бирламчи ўзлаштириш, муаммоли-изланишли, репродуктив-изланишли, мустақил ижодий ишлаш каби босқичларининг қайта алоқаси идентивлигини таъминлаш асосида такомиллаштиришга доир амалий таклиф ва тавсиялардан 60510100 – Биология таълим йўналиши учун “Эссентиал Энглиш фор биологй студенц” ўқув қўлланмасини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 24-декабрдаги ПҚ-61-сон Қарори асосида молиявий ва академик мустақиллик берилган Гулистон давлат университети ректорининг 2024-йил 28-майдаги 78-сон буйругʻи, 78-22-рақамли гувоҳнома). Натижада, кластерли ёндашув асосида инглиз тилини касбга йўналтириб ўқитиш мазмунини такомиллаштиришга хизмат қилган;
табиий фанлар соҳаларига қизиқувчан юқори синф ўқувчиларига касбга йўналтирилган инглиз тилини ўқитишнинг Энглиш ин генерал усе, Энглиш фор спеcиалтй усе, Биологй ин Энглиш, Чемистрй ин Энглиш босқичларига асосланган модулли- методик тизимини эҳтиёж таҳлили ва бажара олиш тамойилига устуворлик бериш асосида такомиллаштиришга доир амалий таклиф ва тавсиялардан Гулистон давлат университети ва Аркансас Спринг Интернатионал Лангуаге Cентернинг 2020-207. “Энглиш лангуаге cапаcитй буилдинг прожеcт” амалий лойиҳаси инглиз тилини касбга йўналтириб ўқитиш технологияси қисмини бажаришда фойдаланилган (Гулистон давлат университетининг 2023-йил 27-январдаги 01-06-13/10-сон маълумотномаси). Натижада, юқори синф ўқувчиларининг танлаган касблари бўйича ишлаб чиқариш билан боғлиқ ҳолда хорижий тилларни ўрганишга бўлган қизиқишларини ортиши, таълим ва ишлаб чиқариш интеграсиясини ривожлантиришга хизмат қилган;
инглиз тилини касбга йўналтирган ҳолда ўқитишнинг кластерли ёндашувга асосланган лингвометодик моделининг дидактик таъминотини ролли ва лойиҳавий ўқитиш технологияларини корпоратив таълим билан интегративлик даражаси продуктивлигига қаратилган амалий фаолият тажрибасини босқичма-босқич фаоллаштириб бориш асосида такомиллаштиришга доир амалий таклиф ва тавсиялардан 60510100 – Биология таълим йўналиши учун “Эссентиал Энглиш фор биологй студенц” ўқув қўлланмасини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 24-декабрдаги ПҚ-61-сон Қарори асосида молиявий ва академик мустақиллик берилган Гулистон давлат университети ректорининг 2024-йил 28-майдаги 78-сон буйругʻи, 78-22-рақамли гувоҳнома).  Натижада, кластерли ёндашув асосида инглиз тилини касбга йўналтириб ўқитиш методикасини такомиллаштиришга эришилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish