Sayt test rejimida ishlamoqda

Сахатов Баҳодир Гулмуродовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Турли геологик-физик шароитлардаги уюмлар учун нефт бераолувчанлик коеффициентига суюқлик олиш суръатининг таъсир даражасини аниқлаш», 04.00.13 – Нефт ва газ конларини ўзлаштириш ҳамда ишлатиш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.PhD/Т1552.
Илмий раҳбар: Агзамов Аваз Хамидуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “ЎЗЛИТИНЕФТГАЗ” АЖ, DSC.23/25.08.2021.Т.136.01.
Расмий оппонентлар Хўжаев Исматулло Қўшаевич, техника фанлари доктори, профессор; Акрамов Бахшилло Шафиевич, техника фанлари номзоди, профессор.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: суюқлик қазиб олиш жадаллигининг нефт қазиб олиш суръати ва чиқариб олиш коеффициентига таъсир даражасини аниқлашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
олинаётган маҳсулотдаги нефт улушининг камайишига олиб келувчи суюқлик олиш суръатини оширилиши НБОК пасайишига олиб келиши асосланган;
терриген ва карбонат коллекторлардан ташкил топган кичик қовушқоқ нефтли уюмлар учун нефт ва суюқлик олиш суръатлари орасида ишлатишнинг барча даврлари учун юқори корреляцион алоқасини кўрсатувчи боғлиқликлари исботланган;
карбонат коллекторлардан ташкил топган юқори қовушқоқ нефтли уюмлар учун нефт ва суюқлик олиш суръатининг ишлатишнинг барча даврлари учун юқори корреляцион алоқасини кўрсатувчи боғлиқликлар исботланган;
карбонат коллекторлардан ташкил топган кичик қовушқоқ нефтли массив уюмларда қудуқлар тўри зичлаштириш йўли билан суюқлик олиш суръатини ошириш ҳисобига НБОКни ортириш мумкинлиги асосланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Турли геологик-физик шароитлардаги нефт ва нефтгаз конлари уюмлари учун суюқлик олиш суръатининг нефт қазиб олиш коеффициентига таъсири даражасини аниқлаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
бошланғич қудуқлар тўри зичлигини зичлаштириш бўйича тавсия “Муборакнефтегаз” НГҚБнинг Шўртепа нефтгаз конида тадбиқ этилган (“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2024 йил 29 январдаги 03-18-8-72-сон маълумотномаси). Натижада, нефт қазиб олишни барқарорлаштиришга ва бир қудуқнинг олинадиган заҳираларини 20 минг т. дан 31 минг т. га ошириш имконини берган;  
бурғуланган қудуқларда горизонтни сув-нефт туташ юзасигача ўчиб суюқлиқ олишни жадаллаштириш бўйича тавсия “Эпсилон Девелопмент Cомпанй” ЧК ОАЖнинг Айзоват нефтгазконденсат конида 17, 18 ва 19 қудуқларда  тадбиқ этилган (“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2024 йил 29 январдаги 03-18-8-72-сон маълумотномаси). Натижада, кунлик нефт қазиб чиқаришни 0,5 тоннадан 2 тоннага оширишга ва 2023 йилнинг 10 ойида қўшимча 950 тонна нефт қазиб олиш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish