Sayt test rejimida ishlamoqda

Газиев Гайратжон Алимджановичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Текширув ва бошқарув тизимларидаги контакциз кенг диапазонли ферромагнитли катта токлар ўзгарткичлари», 05.01.06 – «Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қуриималари».
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.2.PhD/Т3643
Илмий раҳбар: Плахтиев Анатолий Михайлович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, ДСc.03/30.12.2019.Т.03.02.
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Сиддиков Илхом Хакмиович; техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Матяқубов Нурбек Рустамович.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат транспорт университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: кўп тармоқли мониторинг ва назорат қилиш тизимлари учун юқори самарадорлик ва кенгайтирилган функсионалликка эга бўлган контаксиз кенг диапазонли юқори оқимли ферромагнит конверторларни ишлаб чиқиш, тадқиқ қилиш ва амалий қўллаш.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
юқори ўзгармас токларни путур етказмасдан текшириш имконини берадиган тақсимланган магнит параметрларга эга бўлган катта ўзгармас токларнинг контакциз ферромагнит ўзгарткичларини конструктив таснифлари асосида тузилиш тамойиллари аниқланган;
магнитланиш эгри чизиғининг чизиқли бўлмаганлигини, тақсимланган магнит параметрларни ва путур этказмасдан контакциз ферромагнитнинг дизайн хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, контакциз сифатни назорат қилиш жараёнида юзага келадиган физик ҳодисаларнинг ўзаро боғлиқлигини аналитик тавсифлаш имконини берувчи статик моделлар қурилган;
ферромагнит путур етказмасдан ўзгартгичларнинг барча асосий ва аниқлик характеристикаларини таҳлил қилиш имконини берадиган ўзгармас токларнинг контакциз ферромагнит ўзгарткичларининг параметрик структуралари асосида статик ва динамик моделлари ишлаб чиқилган;
оптимал иш режимини, магнитланиш эгри чизиғини ва тақсимланган магнит параметрларни ҳисобга олган ҳолда катта ўзгармас токларнинг контакциз ўлчаш ўтказгичларини янги самарали ва кенгайтирилган функсионал магнит модуляциясини ҳисоблашнинг муҳандислик усули яратилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Текширув ва бошқарув тизимларидаги контакциз кенг диапазонли ферромагнитли катта токлар ўзгарткичлари бўйича олинган илмий натижалар асосида:
контакциз кенг диапазонли ферромагнитли катта токлар ўзгарткичи Ўзбекистон Миллий метрология институти давлат муассасасига жорий этилган (Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлигининг 2022-йил 19-ноябрдаги тадбиқ этиш далолатномаси). Натижада, бошқарув тизимларида токни ўлчаш маълумотларини олиш тезлашди.
катта ўзгармас токларнинг контакциз ўлчаш ўтказгичларини янги самарали ва кенгайтирилган функционал магнит модуляциясини ҳисоблашнинг муҳандислик усули яратилган Ўзбекистон Миллий метрология институти давлат муассасасига жорий этилган (Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлигининг 2023-йил 14-мартдаги 01/563-сон маълумотномаси). Натижада, бошқарув тизимларида ток тўғрисидаги ўлчаш маълумотларини олиш харажатлари деярли тўрт баробар қисқарди.

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish