Sayt test rejimida ishlamoqda

Бадалов Сунатулло Мамадиевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида эгациз текис шудгорлайдиган плугнинг параметрларини асослаш”, 05.07.01 - Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: Б2023.2.PhD/Т1200      
Илмий раҳбар: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, PhD.03/30.06.2020.Т.111.02.
Расмий оппонентлар: Мусурмонов Аззам Турдиевич, техника фанлари доктори, профессор; Жўраев Акрам Азамат ўғли, техника фанлари фалсафа доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университетининг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида палахсаларни ағдариб текис шудгорлайдиган плугнинг конструксияси ва параметрларини асослаш орқали далаларни шудгорлашда энергиятежамкорлик ва юқори иш сифатини таъминлашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
қўшкорпус, ўнг ва чап томонга тупроқсургичлар ҳамда ўнг ва чапга ағдарувчи корпуслардан ташкил топган эгациз текис шудгорлайдиган плугнинг конструксияси ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида тупроқни талаблар даражасида сифатли шудгорлаш ва кам тортишга қаршиликни таъминлаш асосида ишлаб чиқилган;
тупроқсургичнинг параметрлари  тупроқни унинг олдига уюмламаслиги, олдинги корпуснинг иш жараёнига халақит бермаслиги ҳамда агрегат ҳаракат тезлигини ҳисобга олган ҳолда асосланган;
плугнинг тупроқсургичи ва орқа корпуси орасидаги бўйлама масофа тупроқсургич ишчи сиртидан отилган тупроқ зарралари олдинги корпусга етиб бормаслик шартидан аниқланган;
орқа корпус йўналтиргичининг қамраш кенглиги ва йўналтиргич билан лемех учи орасидаги кўндаланг масофа орқа корпус билан ағдариладиган палахсани қўшни очиқ эгатга тўлиқ ағдарилишини ҳисобга олган ҳолда асосланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида эгациз текис шудгорлайдиган плугнинг параметрларини асослаш бўйича олинган натижалар асосида:
текис шудгорлайдиган плугга Россия Федерацияси интеллектуал мулк бўйича Федерал хизматининг фойдали моделга патенти олинган (“Текис шудгорлайдиган  плуг”, РУ  № 207103-2021 й.). Натижада ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида эгациз текис шудгорлайдиган плугнинг схемасини ишлаб чиқиш имкони яратилган;
ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида эгациз текис шудгорлайдиган плуг билан текис шудгорлашда технологик жараёнлар бажарилишининг сифат кўрсаткичларини баҳолашга дастлабки талаблар ва плугнинг конструксиясини лойиҳалашга техник топшириқ ишлаб чиқилган (Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2023-йил 13-июндаги 06/34-05/2857-сон маълумотномаси). Натижада ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида текис шудгорлайдиган плуг конструксиясини ишлаб чиқиш имкони яратилган;
ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида текис шудгорлайдиган плуг Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги фермер хўжаликларида, жумладан Қашқадарё вилояти Қарши тумани фермер хўжаликларида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2023-йил 13-июндаги 06/34-05/2857-сон маълумотномаси). Натижада тупроққа ишлов беришда ёнилғи сарфи 21,26 фоизга ва фойдаланишдаги харажатлар 22,2 фоизга камайган;
ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида текис шудгорлайдиган плугни ишлаб чиқаришни ўзлаштириш учун лойиҳа-констркторлик ҳужжатлари (техникавий шартлар ва чизмалар) “БМКБ-Агромаш” АЖ да лойиҳалаш жараёнига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2023-йил 13-июндаги 06/34-05/2857-сон маълумотномаси). Натижада осма ва юқори манёврли такомиллашган ёпиқ ва ярим очиқ кесиш шароитида текис шудгорлайдиган плугни ишлаб чиқариш имкони яратилган.

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish