Sayt test rejimida ishlamoqda

Жўраев Шерали Умаржоновичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Реографик ма'лумотларни таснифлашда информатив белгилар мажмуасини шакллантириш алгоритмлари”, 05.01.03 – “Информатиканинг назарий асослари” (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.3.PhD/Т1801
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раджабов Собиржон Сатторович    техника фанлари доктори (DSc), катта илмий ходим
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: «Тошкент ирригасия ва қишлоқ хўжалигини механизасиялаш муҳандислари институти» Миллий тадқиқот университети, DSc.03/26.05.2022.Т.10.05.
Расмий оппонентлар: Бабомурадов Озод Жўраевич, техника фанлари доктори, профессор; Юлдашев Зафар Бахтиярович,  техника фанлари фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот номи: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади реографик ма'лумотларни таснифлашда информатив белгилар мажмуасини шакллантириш алгоритмлари ва дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
реографик ма'лумотларга дастлабки ишлов бериш алгоритми  таклиф этилган;
“Делта” дискретлаш алгоритмлари асосида реограмма белгилари мажмуасини шакллантириш алгоритмлари ишлаб чиқилган;
“Компактлик гипотезаси” асосида белгиларни муҳимлик даражаларини баҳолаш ёндашуви таклиф этилган.
Вейвлет-таҳлил ва Фуре алмаштиришлар хоссаларини инобатга олган ҳолда реограммалар информатив белгиларини ажратиш алгоритми таклиф этилган;
нейрон тармоқ технологияси асосида реограммаларни таснифлаш масаласи ечими учун умумлашган алгоритм таклиф этилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Реографик маълумотларни рақамли қайта ишлаш ва таниб олиш моделлари, усуллари ва алгоритмларини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижаларни амалий қўлланилиши қуйидагилардан иборат:
реографик маълумотларга дастлабки ишлов бериш алгоритми, шунингдек унинг асосида асосида ишлаб чиқилган дастурий мажмуа Наманган вилояти Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси амалий фаолиятига жорий қилинган (Наманган вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси 2023 йил 11 августдаги  маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижаларини қўллаш беморлар ҳолатини ташхислаш жараёнига сарфланадиган вақтни ўртача 10% қисқартириш имконини берган;
“Делта” дискретлаш алгоритми ва “Компактлик гипотезаси” асосида белгиларни муҳимлик даражаларини баҳолаш ёндашуви асосида ишлаб чиқилган дастурий мажмуа Наманган вилояти Косонсой туман марказий поликлиникаси амалий фаолиятига жорий қилинган (Наманган вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси 2023 йил 11 августдаги  маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижаларини қўллаш беморлар ҳолатини ўртача 88% аниқликгача ташхислаш имконини берган;  
Нейрон тармоқ технологияси асосида реограммаларни таснифлаш масаласи ечими учун умумлашган алгоритм, шунингдек у асосида ишлаб чиқилган дастурий мажмуа Наманган вилояти “Даво медикал” хусусий корхонаси амалий фаолиятига жорий қилинган (“Даво медикал” хусусий корхонаси 2023 йил 7 августдаги 1-сон далолатномаси). Илмий тадқиқот натижаларини қўллаш ташхислаш жараёнига сарфланадиган вақтни ўртача 10% қисқартириш имконини берган.

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish