Sayt test rejimida ishlamoqda

Асабаев Дилшод Хасанкуловичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғарбий Ўзбекистон магний хомашёсининг асосий турларини жойлашувининг геологик хусусиятлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари», 04.00.02 – Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.2.PhD/GM177.
Илмий раҳбар: Мирусманов Мирвасид Агзамович, геология-минералогия фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: «Минерал ресурслар институти» ДМ.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Минерал ресурслар институти” ДМ, DSc.24/30.12.2019.GM.40.01.
Расмий оппонентлар: Мовланов Жаҳонгир Жўрабекович, геология-минералогия фанлари доктори, катта илмий ходим; Хакбердиев Нурбек Мусурманович, геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот: «Регионалгеология» ДУК.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Ғарбий Ўзбекистон магний хомашёси турлари жойлашувининг геологик хусусиятларини аниқлаш ва улардан фойдаланиш истиқболларини баҳолашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Ғарбий Ўзбекистондаги магнезиал хомашё конларининг генетик-формацияси асосида янги геологик-саноат таснифи ишлаб чиқилди.
Ғарбий Ўзбекистоннинг алоҳида худудларида (Султонувайс, Қизилқум, Нурота, Зирабулоқ-Зиёвуддин ва Молгузар) турли тўпламлар билан ифодаланган магнезиал формацияларининг ҳудудий жойлашув хусусиятлари аниқланди.
Магнезиал формациялар объектлари минерал таркибининг ўзига хос  ва геологик-технологик хусусиятлари аниқланди.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Ғарбий Ўзбекистон магнийли оловбардош хомашёсининг жойлашиш хусусиятлари ва улардан фойдаланишнинг истиқболларини аниқлаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
Ғарбий Ўзбекистоннинг Султонувайс, Қизилқум, Нурота, Зирабулоқ-Зиёвуддин ва Молгузар регионларидаги магнезиал формациялар тўғрисидаги янги ғоялар “Регионалгеология” ДУКда амалиётга жорий қилинган. (Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг 2023 йил 24 майдаги 08-1401-сон маълумотномаси). Натижада магний хомашёси тоғ-маъдан районларидаги серпентинит, тальк, доломит, брусит ва эвапорит формациялари билан боғлиқлигини аниқлаш имконини берди;
аниқланган истиқболли серпентинит объектлари «Регионалгеология» ДУК амалиётга жорий қилинган. (Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг 2023 йил 24 майдаги 08-1401-сон маълумотномаси). Натижада Қораумбет, Қушканатов, Узунқудуқ, Сайляуқудуқ объектларидаги магний тузлари, Томди, Омондара, Қорақия, Тангисой, Қутчи объектларидаги серпентинитлар, Мурунтов, Боздон, Сипки, Ингичка, Қорасув, Махмудтов объектларидаги доломитлар, Белтовда брусит ва Четтик, Бичанчи, Қизилсой объектларидаги тальк заҳиралари ва ресурсларини ҳисоблаш имконини берди;
магний хомашёси объектларини ўрганиш ва ўзлаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар «Регионалгеология» ДУКда амалиётга жорий қилинган. (Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг 2023 йил 24 майдаги 08-1401-сон маълумотномаси). Натижада магний хомашёсининг минерал-хомашё базасини захира бўйича 376,7 миллион тонна ва ресурслар бўйича 242,7 миллион тоннага ошириш имконини берган.

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish