Sayt test rejimida ishlamoqda

Тўлаганов Бахтиёр Қудратовичнинг
фалсафа доктори (PhD) Диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмийдаража бериладиган фан тармоғи номи): “Чўл-яйлов озуқабоп ўсимлари уруғли аралашмасини йиғиштирадиган машина сепаратори параметрларини асослаш”, 05.07.01 – Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари, Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш ихтисослиги (техника фанлари бўйича).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 
Илмий раҳбар:т.ф.д., профессор. Б. Мирзаев.
Диссертация бажарилган муассаса номи: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”  Миллий тадқиқот университети 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”  Миллий тадқиқот университети, DSc.03/30.12.2019.T.10.01
Расмий оппонентлар: Тўхтақўзиев Абдусалим , техника фанлари доктори, профессор; Қуйбаков Баходир Байдуллаевич т.ф.н. доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Tадқиқотнинг мақсади чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғ аралашмасини йиғиштирадиган машинанинг йирик поялардан ажратадиган сепаратори параметрларини асослашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғли аралашмасини йирик аралашмалардан ажратиб йиғиштирадиган барабанли сепараторга эга мaшинанинг кoнструктив схемаси ишлаб чикилган ва технологик иш жараёни acocланган;
машинa иш жараёнида чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғли аралашмасини йирик поялардан ажратадиган сепаратор конструкцияси ишлаб чиқилган;
сепаратор барабанларининг айланишлар сони дискнинг айланма тезлиги унга келиб тушаётган йирик пояларнинг тезлигидан катта бўлишини  ҳисобга олган ҳолда аниқланган;
барабанларнинг дисклари орасидаги масофа йиғиштирилаётган уруғли аралашма таркибидаги йирик поя бўлакларининг узунлигидан кичик бўлишини ҳисобга олган ҳолда асосланган;
сепараторнинг мақбул параметрлари унинг иш сифат кўрсаткичларига таъсирини баҳоловчи регрессия тенгламаларини биргаликда ечиш орқали аниқланган.
IV. Tадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғли аралашмасини йиғиштирадиган машинасига сепаратор қурилмасини яратиш ва унинг ишчи қисмлари параметрларини асослаш бўйича oлинган натижалap acocида:
чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғли аралашмасини йирик поя бўлакларидан ажратиб йиғиштирадиган сепараторли машинага Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк марказининг ихтирога патентлари олинган («Чўл-яйлов озуқабоп ўсимликлар уруғларини йиғувчи ўргич» IAP 06980-2022й., «Чўл озуқабоп ўсимликлар уруғини йиғувчи роторли ўргич» IAP 06553-2021й. ва «Чўл озуқабоп ўсимликлар уруғини йиғувчи ўргич» IAP 06292-2021й.). Натижада, чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғларини кам шикастлаб сифатли йиғиштириб оладиган машинанинг конструкциясини ишлаб чиқиш имконияти яратилган;
чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғли аралашмасини йиғиштирадиган машина Жиззах вилояти Фориш туманидаги фермер хўжаликлари ва “BMKB-Agromash” АЖнинг тажриба далаларида жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2021йил 04 февралдаги 02/023-436-сон маълумотномаси). Натижада чўл озуқабоп уруғли аралашмасини йиғиш тўлиқлигини 40 фоизга, уруғли аралашма таркибидаги уруғ миқдори 38,4 фоизга ошириш, ёнилғи мойлаш материалларини 27,5 фоизга, меҳнат сарфини 32,4 фоизга ва эксплуатацион харажатларни 41,8 фоизга камайтиришга эришилган;
чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғли аралашмасини йиғиштирадиган машинани ишлаб чиқариш учун лойиҳа-конструкторлик хужжатлари «BMKB-Agromash» AЖda ишлаб чиқариш жараёнига жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2021йил 04 февралдаги 02/023-436-сон маълумотномаси). Натижада чўл яйлов озуқабоп ўсимликлари уруғли аралашмасини йиғиштиришда қўлланиладиган юқори самарали машинани ишлаб чиқариш имконияти яратилган.
.

Yangiliklarga obuna bo‘lish