Sayt test rejimida ishlamoqda

Саидвалийев Улугбек Aлимжановичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Германат ва силикат висмут ҳамда парателлурит кристалларида еластик хоссаларнинг анизотропия қонуниятлари», 01.04.07 – конденсирланган ҳолат физикаси. 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2016.1.ПҳД/ФМ250 
Илмий раҳбар: Aхмеджанов Фархад Рашидович, физика-математика фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, ДСc.02/30.12.2019.ФМ/Т.33.01.
Расмий оппонетлар: Бахрамов Сагдулла Aбдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Мухторов Aдил Позилович, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим;
Йетакчи ташкилот: Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

ИИ. Тадқиқотнинг мақсади силикат висмут, германат висмут ва парателлурит кристалларнинг еластик хоссаларига кристаллографик йўналиш таъсирининг қонуниятини аниқлаштиришдан иборат.

ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
биринчи марта силикат висмут, германат висмут ва парателлурит марказлаштирилмаган кристаллар учун комплекс еластик тенсорнинг барча мустақил ҳақиқий ва мавҳум компонентлари тажриба йўли билан аниқланган;
куб структурали кристалларда акустик тўлқинларнинг сўниш коеффицийенти анизотропия даражасини кристаллардаги кристаллографик йўналишга боғликлигини аниқлаш имконини берувчи мавҳум акустик анизотропия параметри киритилган;
пиезоелектрик кристаллардаги диелектрик йўқотишлар анизотропия характерини ўзгартирмасдан, пиезоактив акустик тўлқинларнинг сўниш коеффицийентларининг анизотропия даражасини кучайтириши кўрсатилган;
парателлурит кристалларида иккинчи тартибли симметрия ўқлари бўйлаб ва яқинида акустик тўлқинларнинг тезлиги ва сўниш коеффицийенти анизотропияси қонунияти олинган.
 
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: германат ва силикат висмут ва парателлурит кристалларнинг еластик хоссаларининг анизотропия қонуниятларини ўрганишда олинган натижалар асосида: 
аниқланган силикат ва германат висмут кубик марказлаштирилмаган сймметрик кристалларининг мустақил ҳақиқий ва мураккаб еластик тензорнинг мавҳум компоненталари «Намосйс Лтд» (Исроил) компаниясининг НГA1556789-сонли “Оптик спектр таҳлили учун фотодиодли массив билан биргаликда сигнални қайта ишлашни оптималлаштириш” лойиҳаси доирасида фойдаланилган (2019–2021) («Намосйс Лтд» (Исроил) компаниясининг 2022 йил 12 июндаги хати). Натижаларнинг қўлланилиши оптик сигналларни қайта ишлашнинг аниқлигини ошириш ва йўқотишларни 30 дБ даражасигача камайтириш имконини яратган;
силикат висмут ва германат висмут кристаллари учун мавҳум еластик доимийлар бўйича акустик анизотропиянинг аниқланган омили ҳорижий тадқиқотчилар томонидан фойдаланилган (халқаро илмий журналларда ҳаволалар: Aпплиед Сурфаcе Сcиенcе 2022, Вол. 575, 151732; Наноматериалс 2022, 12 (22), 4101; Сенсорс & Трансдуcерс. 2021, Вол. 254, Иссуе 7, п.38-42). Натижаларнинг қўлланилиши силикат висмут асосида юқори самарали фотокаталитик наноматериалини олиш ва лантан галлосиликат кристалларининг еластик хоссаларини тавсифлаш имконини берган;
диелектрик йўқотишларнинг силикат висмут ва германат висмут ва парателлурит марказлаштирилмагам симметрик кристалларда акустик сўнишларга қўшган ҳиссасини ҳисобга олиш зарурати ҳорижий тадқиқотчилар томонидан қўлланилган (халқаро журналларда ҳаволалар: Aпплиед Сурфаcе Сcиенcе 2022, Вол. 575, 151732; Наноматериалс 2022, 12 (22), 4101; Сенсорс & Трансдуcерс. 2021, Вол. 254, Иссуе7, п.38-42). Натижаларнинг қўлланилиши силикат висмут асосида юқори еффектив фотокаталитик наноматериалини олиш ва лантҳан галлосликат кристалларининг еластик хоссаларини тавсифлаш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish