Sayt test rejimida ishlamoqda

Суръатов Хусан Тўлқин ўғлининг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида ЭЪЛОН

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Қуёшли иссиқ сув таъминоти тизимларини ўз-ўзини дренаж қиладиган қурилмаларининг самарадорлиги ва ишончлилигини ошириш”, 05.09.03 – Иссиқлик таъминоти. Вентиляция, кондиционерлаш. Газ таъминоти ва ёритиш. (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.4.PhD/Т3399
Илмий раҳбар: Рашидов Юсуф Каримович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура қурилиш университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:
Тошкент архитектура-қурилиш университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.26/30.12.2019.Т.11.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Кличев Шавкат Исакович, техника фанлари доктори, профессор (05.05.06), Касимов Фахриддин Шадманкулович техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (05.05.06).
Йетакчи ташкилот: Наманган муҳандислик қурилиш институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: 
ўз-ўзини тартибга солувчи элементлардан фойдаланиш орқали ўз-ўзини дренаж қиладиган қуёшли иссиқ сув таъминоти қурилмаларининг самарадорлиги ва ишончлилигини оширишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
ўз-ўзини тартибга солувчи элементлардан фойдаланишга асосланиб, уларда юзага келадиган гидродинамик таъсирларни ҳисобга олган ҳолда қуёшли иссиқ сув таъминоти тизимларининг ўз-ўзини дренаж қиладиган қуёш қурилмаларини самарадорлиги ва ишончлилигини ошириш усули ишлаб чиқилган;
торайган мослама шаклидаги ўз-ўзини тартибга солувчи элементни ўз ичига олган ўз-ўзини дренаж қиладиган қуёш контурининг энергия самарадор ишлаш режимини ҳисобга оладиган математик модели ишлаб чиқилган ва ўзгарувчан қуёш радиацияси, қуёш  контурининг баландлиги ва бошқа кўрсаткичларнинг таъсирини ифодаловчи гидродинамик қонуниятлари аниқланган; 
Вентури қувури шаклидаги торайиш мосламасининг ёпишқоқ қаршилик доирасида оқимнинг торайиши даражаси 2 дан 5 гача бўлган оралиқда маҳаллий қаршилик коэффициентини ҳисоблаш учун мезоний тенгламалар олинган;
энергия самарадор ишлаш режимини ҳисобга олган фаол элементи бўлган ўз-ўзини дренаж қиладиган қуёш қурилмани ҳисоблашнинг муҳандислик усули частотали ростланадиган насослар учун яратилган. 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Қуёшли иссиқ сув таъминоти тизимларини ўз-ўзини дренаж қиладиган қурилмаларининг самарадорлиги ва ишончлилигини ошириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
“TEXNOPARK” масъулияти чекланган жамияти томонидан Ўзбекистон Давлат Жаҳон тиллари университети талабалар турар жойи биносини қуёшли иссиқ сув таъминоти тизими самарадорлиги оширилган ва амалиётга татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг 07.01.2023 йилдаги 09-06/121-сонли маълумотномаси). Натижада қуёш коллекторлари самарадорлигини 20% гача оширишга эришилган, йиллик иқтисодий самара эса 1939224,7 сўмни ташкил этган (“TEXNOPARK” МЧЖнинг 10.11.2022 йилдаги далолатномаси).
Тошкент шаҳрининг Бектимир туманида жойлашган "O`ZELTEXSANOAT" автомобил заводи маъмурий-маиший комплексининг қуёш иссиқ сув таъминоти тизимининг самарадорлиги оширилган ва "PRIME TOWER GROUP" масъулияти чекланган жамияти томонидан амалиётга татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг 07.01.2023 йилдаги 09-06/121-сонли маълумотномаси). Натижада, қуёш қурилманинг энергия самарадорлигини ошириш 15-20% га, иссиқлик ташувчисини циркуляция қилишига насос учун электр истеъмолини камайтириш 65-70% га эришилган ("PRIME TOWER GROUP" МЧЖнинг 15.06.2021 йилдаги № 527-сонли маълумотномаси).

Yangiliklarga obuna bo‘lish