Sayt test rejimida ishlamoqda

Верма Сунилнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тут баргини қуритиш учун конвектив қурилмани такомиллаштириш», 02.00.16 – Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2023.2.PhD/Т3042.
Илмий раҳбар: Сафаров Жасур Эсиргапович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Додаев Қўчқор Одилович, техника фанлари доктори, профессор; Гафуров Карим Хикматович, техника фанлари номзоди, доцент.
Йетакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: тут баргларини қуритиш учун конвектив қурилмани такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
қуритиш жараёнида иссиқлик оқими бир хил тақсимланадиган қуритиш жараёнини тавсифловчи CFD моделлаштириш ишлаб чиқилган;
иссиқлик оқими 0,95 м/с тезликда ўтишини таъминлаш учун конструкциянинг бир каналли ҳаво тақсимоти аниқланган;
тут баргларини қуритиш жараёнида биологик фаол моддаларни 90-95% га сақлаш имконини берадиган технологияси ишлаб чиқилган;
CFD моделлаштириш натижаларини ҳисобга олган ҳолда қуритиш жараёнининг бир хил меъёрда таъминлаш имконини берувчи конвектив қуритиш қурилмаси ишлаб чиқилган;
тут баргларини қуритишни саноат миқёсида фойдаланиш учун иссиқлик агенти йўналишини тўғри ташкил этиш технологияси ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Конвектив усулда тут баргларини қуритиш қурилмасининг иссиқлик оқими жараёнини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
тут баргларини қуритиш учун энергия тежовчи технологияси “Sunny Land Products” МЧЖда ишлаб чиқаришга жорий этилган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2022 йил 21 декабрдаги 21-118/12-22-сон маълумотномаси). Натижада, юқори самарали технологияни қўллаш ҳисобига маҳсулот ишлаб чиқариш 1,3 баробар ошиб, хомашё йўқотилиши 11 фоизга камайтириш имконини берган;
тут баргларини қуритиш усули “Sunny Land Products” МЧЖда амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2022 йил 21 декабрдаги 21-118/12-22-сон маълумотномаси). Натижада, бу юқори самарали усулдан фойдаланган ҳолда якуний маҳсулотнинг 90-95% биологик фаол моддаларини тежаш имконини берган;
тут баргларини қуритиш учун ишлаб чиқилган қурилма ва технологиялар “Sunny Land Products” МЧЖда амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон озиқ-овқат саноати уюшмасининг 2022 йил 21 декабрдаги 21-118/12-22-сон маълумотномаси). Натижада, конвектив усулдан фойдаланган ҳолда юқори самарали энергия тежамкор қуритиш қурилмасининг жорий этилиши ва конструксиянинг мақбул танлови туфайли мавжуд технология ва қурилмаларга нисбатан 1,5 баробар кам энергия сарфлаш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish