Sayt test rejimida ishlamoqda

Шобдурахимова Умринисо Тохировнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар. Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари”, 13.00.01- Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: Б2022.4.ПҳД/Пед4053. 
Илмий раҳбар: Турғунов Aбдурашид, психология фанлари доктори (ДСc), доцент. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Aндижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, 03/30.01.2020.Пед.26.01.
Расмий оппонентлар: Хакимова Муҳаббат Файзийевна, педагогика фанлари доктори профессор; Қодиров Хасанбой Орибжонович, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД), доцент.
Йетакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик имкониятларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантириш самарадорлиги ўзини назорат қилиш жараёнида иродавий сифатларни намоён қилиш, ижтимоий аҳамиятли вазиятларни рационал егаллаш, феноменологик ва аксиологик ёндашувларни ўзаро идиентив яхлитлаш ҳамда когнитив-коммуникатив, ҳиссий-иродавий компонентлар уйғунлиги интенсивлигини барқарор таъминлаш асосида такомиллаштирилган;
талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантириш жараёни педагогик ҳамкорликка таъсир қилувчи дидактик инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган ахборотлар билан ишлаш ва ўз-ўзини фаол ривожлантириш ҳамда таянч ва қўшимча билимларини ўзлаштириш мазмунини таълим мақсадларига босқичма-босқич мослаштириш асосида такомиллаштирилган;
талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантириш технологиялари инновацион-интерактив, ижтимоий-фаолиятли ҳаракатлар тузилмасининг таъсирчанлигини оширишга қаратилган емпирик даражаларини статистик аниқлаш асосида такомиллаштирилган; 
талабаларда йетакчилик фаолияти ривожланганлигини баҳолаш мезонлари миллий ва умуминсоний қадриятлар, инсонпарварлик идеалларига мос йўналтириш ҳамда ахлоқий компонентлари таъминлашга қаратилган мотивацион-продуктив, рефлектив-баҳоловчи компонентлар интеграциясини барқарор ҳисобга олиш асосида такомиллаштирилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик имкониятларини такомиллаштириш бўйича олинган натижалар асосида:
талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантириш самарадорлиги ўзини назорат қилиш жараёнида иродавий сифатларни намоён қилиш, ижтимоий аҳамиятли вазиятларни рационал егаллаш, феноменологик ва аксиологик ёндашувларни ўзаро идиентив яхлитлаш ҳамда когнитив-коммуникатив, ҳиссий-иродавий компонентлар уйғунлиги интенсивлигини барқарор таъминлаш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Педагогика назарияси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 233-0312 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада йетакчилик фаолиятини ривожлантиришга доир назарий ва амалий материаллар билан бойитиш имкони яратилган;
талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантириш жараёни педагогик ҳамкорликка таъсир қилувчи дидактик инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган ахборотлар билан ишлаш ва ўз-ўзини фаол ривожлантириш ҳамда таянч ва қўшимча билимларини ўзлаштириш мазмунини таълим мақсадларига босқичма-босқич мослаштириш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Педагогика назарияси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022 йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 233-0312 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада йетакчилик фаолияти ривожлантиришга доир назарий ва амалий материаллар билан бойитилган;
талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантириш технологиялари инновацион-интерактив, ижтимоий-фаолиятли ҳаракатлар тузилмасининг таъсирчанлигини оширишга қаратилган емпирик даражаларини статистик-таҳлилий аниқлаш асосида такомиллаштиришга доир тавсиялар “Педагогика назарияси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 233-0312 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожланганлигини баҳолаш мезонларини такомиллаштириш самарадорлиги оширилган; 
талабаларда йетакчилик фаолияти ривожланганлигини баҳолаш мезонлари миллий ва умуминсоний қадриятлар, инсонпарварлик идеалларига мос йўналтириш ҳамда ахлоқий компонентлари таъминлашга қаратилган мотивацион-продуктив, рефлектив-баҳоловчи компонентлар интеграциясини барқарор ҳисобга олиш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Педагогика назарияси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 233-0312 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада талабаларда йетакчилик фаолиятини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш имкони кенгайтирилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish