Sayt test rejimida ishlamoqda

Бакахонов Анвар Акабировичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Металлургия саноати объектларидан вольфрам (VI), молибден (VI) ионларини фенилгидразин ва дифенилкарбазон ёрдамида аниқлашнинг электрокимёвий усулларини ишлаб чиқиш», 02.00.02 – Аналитик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2023.1.PhD/К178.
Илмий раҳбар: Яхшиева Зухра Зиятовна, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Термиз давлат университети, PhD.03/30.04.2022.K.78.05.
Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Эргашбой, кимё фанлари доктори, профессор; Тоджиев Жамолиддин Насириддинович, кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). 
Йетакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: фенилгидразин ва дифенилкарбазон реагентлари ёрдамида саноат объектлари таркибидаги молибден ва вольфрамнинг микроконцентрацияларини аниқлашнинг амперометрик усулини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Mo(VI) ва W(VI) ионларининг микромиқдорларини индивидуал, бинар ва кўп компонентли мураккаб аралашмалардан сувсиз сирка кислота муҳитида амперометрик титрлаб аниқлашда мақбул шароит учун инерт эритувчи CHCl3 ва фон электролит Na2SO4 олинган;
амперометрик титрлаш усули ёрдамида молибден (VI) ионини дифенилкарбазон билан, вольфрам (VI) ионини фенилгидразин билан металл иони:реагент нисбати 1:2 бўлган комплекслар ҳосил қилиб платина микроанодида  электрооксидланиши аниқланган; 
молибден (VI) ва вольфрам (VI) ионларининг микромиқдорларини  сувсиз муҳитда аниқлашнинг нисбий стандарт четланиши 0,07 дан ошмайдиган амперометрик титрлаш усули ишлаб чиқилган;
ишлаб чиқилган амперометрик титрлаш усули ёрдамида аниқланадиган миқдорнинг қуйи чегараси молибден (VI) иони учун 2,6·10-3 мкг/л, вольфрам (VI) иони учун 5,8·10-3 мкг/л, нисбий хатолик эса 3.33% дан ошмаслиги аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Саноат объектлари таркибидаги Мо(VI) ва W(VI) микромиқдорини аниқлашнинг амперометрик титрлаш усулларини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
вольфрамни сувсиз муҳитда фенилгидразин ёрдамида аниқлашнинг амперометрик титрлаш усули Муборак газни қайта ишлаш заводи аналитик кимё лабораторияси амалиётида қўлланилган (Муборак газни қайта ишлаш заводининг 2020 йил 29 майдаги 579/GK-05-сон маълумотномаси). Натижада, саноат объектларидаги вольфрамнинг микромиқдорини аниқлаш самарадорлигини ошириш имконини берган;
органик реагентлар билан вольфрам ва молибденни аниқлашнинг ишлаб чиқилган комбинирланган электрокимёвий усуллари Муборак газни қайта ишлаш заводи аналитик кимё лабораториясида амалиётда қўлланилган (Муборак газни қайта ишлаш заводининг 2020 йил 16 сентябрдаги 1012/GK-09-сон маълумотномаси). Натижада, вольфрам ва молибденни турли намуналар таркибидан нисбий стандарт четланиши 0,07 дан ошмайдиган амперометрик титрлаш усули ёрдамида аниқлаш имконини берган;
саноат чиқиндилари таркибидаги молибденни аниқлашнинг ишлаб чиқилган электрокимёвий усуллари “Гиссарнефтегаз” Ўзбекистон-Швейцария қўшма корхонаси лабораторияси амалиётида қўлланилган (“Гиссернефтегаз” Ўзбекистон-Швейцария қўшма корхонасининг 2021 йил 12 октябрдаги  790/NB-10-GNG-сон маълумотномаси). Натижада, микроўғит сифатида фойдаланиладиган саноат чиқиндиларидан олинган намуналардаги молибден миқдорини аниқлаш ва атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасини баҳолаш имконини берган. 

Yangiliklarga obuna bo‘lish