Sayt test rejimida ishlamoqda

Мисиров Зафар Холмуминовичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Водород сульфидли коррозия учун ингибиторлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва уларнинг тадқиқи», 02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2022.4.PhD/T3246.
Илмий раҳбар: Бекназаров Ҳасан Сойибназарович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти, DSc.16/30.12.2019.К/Т.87.01.
Расмий оппонентлар: Мухамедгалиев Бахтиёр Абдукадирович, кимё фанлари доктори, профессор; Нуруллоев Зафар Исматуллоевич, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент. 
Йетакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: полиэтиленполиамин, кротон альдегид, этилендиаминтетрасирка кислота, натрий метасиликат ва ортофосфат кислоталар асосида самарали, экологик хавфсиз коррозия ингибиторларини олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор полиэтиленполиамин ва кротон алъдегиди асосида олигомер ПКА-1 ва   этилендиаминтетрасирка кислота, натрий метасиликат ва ортофосфат кислота асосида композит ЭДФС-1 маркали коррозия ингибиторлари синтез қилинган;
олинган олигомер коррозия ингибиторининг тузилиши ИҚ-спектроскопия, ЯМР ва ПМР-сректроскопия таркиби ва тузилиши замонавий физик-кимёвий усуллар ёрдамида аниқланган;
олигомер ва композит коррозия ингибиторларининг пўлатни водород сулфидли ва турли кислотали муҳитлардаги ингибирлаш самарадорлиги гравиметрик ҳамда электрокимёвий усулда ингибирлаш механизми аниқланган;
пўлат юзасининг сирт морфологияси ингибиторли муҳитда ботиқ ва чўққиларининг ўлчамлари ингибиторсиз муҳитдаги пўлатнинг ботиқ ва чўққиларининг ўлчамларига қараганда кичик эканлигини сканерловчи электрон микроскоп ва атом куч микроскоплари ёрдамида аниқланган;
олигомер ПКА-1 ва композит ЭДФС-1 маркали коррозия ингибиторларини олишнинг принсипиал технологок схемаси ва техник-иқтисодий асослари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Полиэтиленполиамин, кротон алъдегиди, фосфат кислота, мета-силикат натрий ва этилендиаминтетрасирка асосида олинган брикмаларни коррозия ингибиторлари сифатида қўллаш бўйича олинган илмий-амалий натижалар асосида:
синтез қилинган ПКА-1 коррозия ингибиторини олиш технологияси «Ўзбекнефтгаз» АЖ «Муборак газни қайта ишлаш заводи» МЧЖнинг “2021-2025 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати”га киритилган («Ўзбекнефтгаз» АЖ «Муборак газни қайта ишлаш заводи»нинг 2022 йил 27 августдаги 751/ГК-08-сон маълумотномаси). Натижада, водород сулфидли муҳитларда ишловчи қурилмаларнинг коррозия тезлигини сезиларли даражада камайтириб, пўлат материалларини ҳимоялаш имконини берган;
синтез қилинган ЭДФС-1 маркали коррозия ингибиторини олиш технологияси «Ўзбекнефтгаз» АЖ «Муборак газни қайта ишлаш заводи» МЧЖнинг “2021-2025 йилларда амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйхати”га киритилган («Ўзбекнефтгаз» АЖ «Муборак газни қайта ишлаш заводи» нинг 2022 йил 27 августдаги 751/ГК-08-сон маълумотномаси). Натижада, сув айланма системаларда ишловчи пўлат конструкцияларини коррозиядан ҳимоялаш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish