Sayt test rejimida ishlamoqda

Омонов Фахриддин Бердиёр ўғлининг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон


И. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Реактив қувватни ростлаш қурилмасини ишлаб чиқиш асосида пахта тозалаш корхонасининг енергия самарадорлигини ошириш”, 05.05.07 – “Қишлоқ хўжалигида електр технологиялар ва електр ускуналар” ихтисослиги (техника фанлари бўйича).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: Б2023.1.ПҳД/Т3334 
Илмий раҳбар: Рахмонов Икромжон Усмонович, ДСc, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Термиз муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, ДСc.03/30.12.2019.Т.10.01
Расмий оппонентлар: Музаффаров Шавкат Мансурович техника фанлари доктори, профессор; Халикназаров Уролбой Aбдурахмановичлар тайинлансин. ПҳД, доцент. 
Йетакчи ташкилот: Тошкент тўқимачилик ва йенгил саноат институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади: пахта тозалаш корхонаси енергия самарадорлигини реактив қувват манбаларини ростлаш қурилмасини ишлаб чиқиш ва жорий етиш асосида оширишдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
пахта тозалаш корхонаси қурилмаларининг ишончли ишлашида кучланишнинг номинал қийматини таъминлаш учун реактив қувватни контаксиз кучланиш релелари ёрдамида ростлайдиган қурилма яратилган;
пахта тозалаш корхонасида компенсацияланувчи реактив қувватнинг оптимал қийматлари актив қувват исрофининг минималлигини таъминлаш асосида аниқланган;
пахта тозалаш корхонасининг ўзгарувчан иш режимида ишловчи қурилмаларида ростланувчан реактив қувват манбаларини қўллашнинг имитацион модели кучланишнинг номинал қийматини таъминлашни ҳисобга олиган ҳолда ишлаб чиқилган;
реактив қувватни автоматик ростлаш қурилмаси елементларини танлашда енг кичик хатолик мезонини ҳисобга олган ҳолда қурилма елементларини танлаш ва ҳисоблаш усули такомиллаштирилган.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Пахта тозалаш корхонаси енергия самарадорлигини реактив қувватни ростлаш қурилмасини ишлаб чиқиш асосида ошириш бўйича олинган натижалар асосида:
реактив қувватни кучланиш бўйича автоматик ростлаш қурилмаси “БCТ Cлустер Aгрокомплекс” пахта тозалаш корхонасига жорий қилинган (“Ўзбекистон пахта-тўқимачилик кластерлари” уюшмасининг 2023-йил 13-февралдаги №02/22-63 сонли маълумотномаси). Натижада, кучланишнинг номиналлигини таъминлаш асосида кутилаётган иқтисодий самарадорлик йилига 71295750 (йетмиш бир миллион икки юз тўқсон беш минг йетти юз еллик) сўмни ташкил етган; 
пахта тозалаш корхоналарида реактив қувватни автоматик ростлаш қурилмаси елементларини танлаш ва ҳисоблаш алгоритми “БCТ Cлустер Aгрокомплекс” пахта тозалаш корхонасига жорий қилинган (“Ўзбекистон пахта-тўқимачилик кластерлари” уюшмасининг 2023-йил 13-февралдаги №02/22-63 сонли маълумотномаси). Натижада, мавжуд ҳисоблаш усуллари билан таққосланганда таклиф етилган усул ҳисоблаш ишлари аниқлигини 3% га ошириш имконини берган;
пахта тозалаш корхоналарида актив қувват исрофининг минималлигини таъминлаш модели ва алгоритми “БCТ Cлустер Aгрокомплекс” пахта тозалаш корхонасига жорий қилинган (“Ўзбекистон пахта-тўқимачилик кластерлари” уюшмасининг 2023-йил 13-февралдаги №02/22-63 сонли маълумотномаси). Натижада, кўрилаётган вақт интерваллари учун електр енергия исрофини
389,84 кВт·соатга камайтириш имконияти яратилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish