Сайт тест режимида ишламоқда

Мусаева Наргиза Абиджановнанинг 
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган тармоғи номи): «Ӯзбекистон Республикаси ҳудудида ўсадиган ўсимликлардан олинадиган мойлар асосидаги дори воситаларини стандартлаш ва сифат назорати», 15.00.02 - Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Far14.
Илмий маслаҳатчи: Азизов Исматджан Казимович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.04/30.12.2019.Far.32.01.
Расмий оппонентлар: Урманова Флюра Фаридовна, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Махатов Бауржан Калжанович, фармацевтика фанлари доктори, профессор, академик; Сагдуллаева Дилфуза Саидакбаровна, техника фанлари доктори. 
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўсадиган кунжут (Sesamum indicum L.) ва тешик далачой (Hypericum perforatum L.) хомашёси юзасидан  мажмуавий фитокимёвий тадқиқот олиб бориш ва самарали дори воситаларини яратиш, уларнинг фармакологик фаоллигини аниқлаш ва стандартлашнинг янги ёндашувларини экспериментал  ва назарий асослашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор маҳаллий кунжут уруғининг микроскопик тузилиши аниқланди, бунда хомашёдаги зарур бўлган умумий ва фарқловчи хусусиятлари, шунингдек ўзига хос диагностик белгилари мавжудлиги исботланган; 
илк бор республика ҳудудида ўсадиган кунжут (Sesamum indicum L.) хомашёси ҳамда унинг асосида олинган кунжут мойи ва кунжут шамчаси дори воситаларининг сифатини баҳолаш усуллари ишлаб чиқилган;
илк бор маҳаллий кунжут уруғи ва мойи таркибидаги лигнанларнинг чинлиги ва миқдори ЮССХ усули ёрдамида аниқланган;
маҳаллий кунжут уруғи ва унинг мойининг такрибидаги аминокислоталар, ёғ кислоталар, макро- ва микроэлементлар каби биологик фаол моддалари аниқланган; 
тешик далачой (Hypericum perforatum L.) ўсимлигининг маҳаллий хомашёси, унинг мойли экстракти ҳамда ушбу экстрактни сақлаган суртма дори воситасининг сифатини баҳолаш усуллари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Ӯзбекистон Республикаси ҳудудида ўсадиган ўсимликлардан олинадиган мойлар асосидаги дори воситаларини стандартлаш ва сифат назорати бўйича олинган натижалар асосида:
«Кунжут уруғи» доривор ўсимлик хомашёси «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш Давлат маркази» ДУКнинг Фармакопея қўмитаси томонидан корхона фармакопея мақоласи тасдиқланган (КФМ 42 Ўз-00481330-4204-2020) ва тиббиётда қўллашга рухсат этилган (гувоҳнома, №DV/M 03589/09/20). Натижада, хужайра ва тўқималарни регенерирловчи дори воситаларни ишлаб чиқиш учун хомашё ассортиментини кенгайтириш имконини берган;
«Тозаланган кунжут мойи» дори воситасига «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш Давлат маркази» ДУКнинг Фармакопея қўмитаси томонидан корхона фармакопея мақоласи тасдиқланган (КФМ 42 Ўз-00481330-4471-2021) ва тиббиётда қўллашга рухсат этилган (гувоҳнома, №DV/M 03712/02/21). Натижада, иммуностимулловчи ҳамда яллиғланишга қарши дори воситалар ассортиментини кенгайтириш имконини берган;
«Кальций ММР» биологик фаол қўшимчаси учун техник шартлар «Ўзстандарт» агентлиги Стандартлаштириш ва давлат назоратини мувофиқлаштириш бошқармаси томонидан (Ts 2758876-03:2019) ҳамда уни ишлаб чиқариш бўйича технологик йўриқнома Давлат санитария  эпидемиология назорати маркази томонидан тасдиқланган (ТИ 27588576-03:2019). Натижада, «Muslimbek med рharm» МЧЖ корхонасида суюқ шаклидаги «Кальций ММР» биологик фаол қўшимча ишлаб чиқариш имконини берган;
«Кунжут мойи» биологик фаол қўшимчаси учун техник шартлар «Ўзстандарт» агентлиги Стандартлаштириш ва давлат назоратини мувофиқлаштириш бошқармаси томонидан (Ts 26179337-04:2017) ҳамда уни ишлаб чиқариш бўйича технологик йўриқнома Давлат санитария  эпидемиология назорати маркази томонидан тасдиқланган (ТИ 26179337-04:2017). Натижада, «Pharm Enginering» МЧЖ корхонасида суюқ шаклидаги иммуностимулловчи таъсирга эга «Кунжут мойи» биологик фаол қўшимча ишлаб чиқариш имконини берган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш