Сайт тест режимида ишламоқда

Абдурахмонова Наргиза Абдумажидовнанинг 
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган тармоғи номи): «Тоғ дастарбоши гуллари асосида дори воситалари ва биологик фаол қўшимчаларни ишлаб чиқиш ва стандартлаш», 15.00.02 – Фармацевтик кимё ва фармакогнозия, 15.00.01 – Дори технологияси (фармацевтика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.3.DSc/Far25.
Илмий маслаҳатчилар: Ибрагимов Абдулла Якубович, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Кариева Ёкут Саидкаримовна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.04/30.12.2019.Far.32.01.
Расмий оппонентлар: Комилов Хожиасрор Маъсудович, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Халилов Равшанжон Муратджанович, техника фанлари доктори; Абдуллабекова Вилоятхон Нуриллабековна, фармацевтика фанлари доктори, профессор. 
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: тоғ дастарбоши гуллари асосида сафро ҳайдовчи ва антигельминт таъсирга эга дори препаратлар ҳамда биологик фаол қўшимчалар таркибини илмий асосланган ҳолда танлаш, технологиясини ишлаб чиқиш ва стандартлашдан  иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
сафро ҳайдовчи янги «Трифлос» йиғмасидаги биологик фаол моддаларнинг асосий гуруҳларининг таркиби, сифат ва миқдор кўрсаткичлари аниқланган;
илк бор тажрибани математик режалаштириш усулидан фойдаланиб, «Гепафлокс»  қуруқ экстрактини олиш технологияси ишлаб чиқилган, экстракция жараёнининг оптимал шароитлари аниқланган;
сафро ҳайдовчи «Трифлос» йиғмаси ва унинг асосидаги «Гепафлокс» қуруқ экстрактини стандартлаш усуллари ишлаб чиқилган, уларнинг чинлиги ва  сифатининг мезонлари белгиланган;
сафро ҳайдовчи субстанция асосида «Гепафлокс» капсулаларининг илмий асосланган таркиби танланган ва мўътадил технологияси ишлаб чиқилган;
 илк бор тоғ дастарбоши гуллари ва аччиқ эрмон ўтини экстракция қилишнинг оптимал шароитлари ҳамда уларнинг сифат меъёрлари аниқланган;
антигельминт таъсирга эга «Гелрем®» капсулаларининг мўътадил технологияси ишлаб чиқилган;
«Гепафлокс» ва «Гелрем®» капсулаларининг сифат кўрсаткичларини халқаро стандартлар талабларига мувофиқлиги исботланган;
илк бор маҳаллий ўсимлик хом ашёлари асосида капсула шаклида овқат ҳазм қилиш жараёнларини меъёрлаштиришга ёрдам берадиган, жигарнинг функционал ҳолатини яхшилайдиган ва сафро секрециясини стимулловчи  "Фитогеп-5" биологик фаол қўшимчаси ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Тоғ дастарбоши гуллари асосида дори воситалари ва биологик фаол қўшимчаларни ишлаб чиқиш ва стандартлаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
«Трифлос» сафро ҳайдовчи йиғмаси учун корхона фармакопея мақоласи  «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК томонидан тасдиқланган (КФМ 42-Уз-02018576-4751-2021) ва  тиббиётда қўллашга рухсат этилган (гувоҳнома, № DV/M 03972/11/21). Натижада, сафро ҳайдовчи дори воситалари ассортиментини кенгайтириш имконини берган;
«Дастарбош қуруқ экстракти»  учун корхона фармакопея мақоласи  «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК томонидан тасдиқланган (КФМ 42 Уз-22175941-1708-2021).  Натижада, сафро ҳайдовчи ва антигельминт таъсирга эга дори воситалари учун субстанция ишлаб чиқариш имконини берган;
«Эрмон қуруқ экстракти»  учун корхона фармакопея мақоласи «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК томонидан тасдиқланган (КФМ 42 Уз-22175941-1707-2021). Натижада, антигельминт таъсирга эга дори воситалари учун субстанция ишлаб чиқариш имконини берган;
«Гелрем®» капсулалари учун корхона фармакопея мақоласи  «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси Давлат маркази» ДУК томонидан тасдиқланган (КФМ 42 Уз-22175941-1709-2021) ва  тиббиётда қўллашга рухсат этилган (гувоҳнома, № DV/M 00684/03/16). Натижада, антигельминт дори воситасини ишлаб чиқариш имконини берган;
«Фитогеп-5» биологик фаол қўшимчаси учун техник шартлар (Ts 28275514-004:2020) ҳамда уни ишлаб чиқариш бўйича технологик йўриқнома (ТИ 28275514-004:2020) тасдиқланган.  Натижада, «Abduxoliq Pharm» МЧЖ сафро ҳайдовчи таъсирга эга «Фитогеп-5» озуқага биологик фаол қўшимчани  ишлаб чиқариш имконини берган;
«Гелрем®» капсулалари учун корхона регламенти «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК томонидан тасдиқланган (СР-42-Уз-03873/22175941-1407-2012). Натижада, «Гелрем®»  антигельминт дори воситасини саноат миқёсида ишлаб чиқариш имконини берган. 

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш