Сайт тест режимида ишламоқда

Матякубов Умиджон Рахимовичнинг
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Оролбўйи  минтақасида туризмни  ривожлантиришнинг  ташкилий-иқтисодий  ва методологик йўналишларини такомиллаштириш”, 08.00.17 - Туризм ва меҳмонхона фаолияти (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.2.DSc/Iqt211.
Илмий маслаҳатчи: Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Урганч давлат университети, PhD.03/28.08.2020.I.55.03.
Расмий оппонентлар: Наврўз-зода Бахтиёр Негматович, иқтиcодиёт фанлари доктори, профессор; Тухлиев Искандар Суюнович, иқтиcодиёт фанлари доктори, профессор; Эштаев Алишер Абдуганиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Оролбўйи  минтақасида туризмни  ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий йўналишлари ва методологик ёндашувларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Оролбўйи минтақасида туризм хизматлари бозорида ўзаро тажриба алмашишда “ахборот бўшлиқлар”и (information gaps)ни камайтиришни таъминловчи Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти сайёҳлик ташкилотларининг виртуал ассоциациясини яратиш мақсадга мувофиқлиги асосланган;
Қорақалпоғистон Республикаси Элликқалъа туманида “Гулдирсин” ва Хоразм вилояти Хива туманида “Ғовук” туристик маҳаллаларида археологик, этнографик ва агротуризмни ривожлантириш мақсадида қишлоқ туристик кластерларини ташкил қилиш асосланиб, унинг кўп тармоқли универсал модели ишлаб чиқилган;
Оролбўйи минтақасида smart археологик туризмни ривожлантириш мақсадида Элликқалъа, Аязқалъа, Тупроққалъа, Гулдурсинқалъа,  Кат қалъа, Ичан қалъа, Қалажиқ қалъа, Сулаймон қалъа, Тошқалъа туристик объектларини ўз ичига олган “Қадимий Хоразм пойтахтлари олтин ҳалқаси” туристик маршрутини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқлиги асосланган;
Оролбўйи минтақасига сайёҳлар оқимини кўпайтириш мақсадида “Қуйи Амударё давлат биосфера резервати” ва “Хоразм миллий табиат боғи”ларида экологик жиҳатдан тоза санитария гигинена шахобчалари, гастрономик туризмни шакллантирувчи овқатланиш корхоналари, дам олиш боғлари, сувенир дўконлари, ҳайвонот боғлари, табиат музейлари инфратузилмаларини ўз ичига олган “Badaytoqay EcoRing” ва “Khorezm EcoRing” экотуризм халқаларини ташкил қилишнинг мақсадга мувофиқлиги асосланган;  
Оролбўйи минтақасида туристлар оқими ва туристик хизматлар ҳажми кўрсаткичларини 2022-2026 йилларга мўлжалланган прогноз параметрлари кўп омилли эконометрик омиллар асосида ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Оролбўйи  минтақасида туризмни  ривожлантиришнинг  ташкилий-иқтисодий ва методологик йўналишларини такомиллаштириш бўйича олинган натижалар амалиётга жорий қилинган жумладан: 
Оролбўйи минтақасида туризм хизматлари бозорида ўзаро тажриба алмашишда “ахборот бўшлиқлар”и (information gaps)ни камайтиришни таъминловчи Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти сайёҳлик ташкилотларининг виртуал ассоциациясини яратиш бўйича таклиф Хоразм вилоят ҳокимининг 2021 йил 21 августдаги “2021-2022 йилларда Хоразм вилоятининг туризм салоҳиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 83-12-0-Q/21-cон қарорини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Туризм ва спорт вазирлигининг 2022 йил 28 январдаги 03-17-01/841-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий қилиниши минтақа  туристик  корхоналари  фаолияти самарадорлиги ўрта ҳисобда 4-6 фоизга ошириш  имкони яратилган;
Элликқалъа туманида “Гулдирсин” ва Хива туманида “Ғовук” туристик маҳаллаларида археологик, этнографик ҳамда агротуризмни ривожлантириш мақсадида қишлоқ туристик кластерларини ташкил қилишнинг кўп тармоқли универсал модели бўйича берилган таклиф Хоразм вилоят ҳокимининг 2021 йил 21 августдаги “2021-2022 йилларда Хоразм вилоятининг туризм салоҳиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 83-12-0-Q/21-cон қарорини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Туризм ва спорт вазирлигининг 2022 йил 28 январдаги 03-17-01/841-сон маълумотномаси). Натижада, кластер таркибига кирувчи туризм инфратузилмаси корхоналари сонини 8-10 фоизга ва ташриф буюрувчи сайёҳлар  сонини 10-15 фоизга ошириш имконияти яратилган;
Оролбўйи минтақасида smart археологик туризмни ривожлантириш мақсадида, Элликқалъа, Аязқалъа, Тупроққалъа, Гулдурсинқалъа,  Кат қалъа, Ичан қалъа, Қалажиқ қалъа, Сулаймон қалъа, Тошқалъа туристик объектларини ўз ичига олган “Қадимий Хоразм пойтахтлари олтин ҳалқаси” туристик маршрутини ишлаб чиқиш бўйича таклиф Хоразм вилоят ҳокимининг 2022 йил 28 майдаги “Ички туризм хизматларини диверсификация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 250-12-0-Q/22-сон қарорини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Туризм ва спорт вазирлигининг 2022 йил 28 январдаги  03-17-01/841-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларни жорий қилиниши натижасида минтақага ташриф буюраётган хорижий ва маҳаллий туристлар сонини 10-15 фоизга ошириш имконини берган;
Оролбўйи минтақасига сайёҳлар оқимини кўпайтириш мақсадида “Қуйи Амударё давлат биосфера резервати” ва “Хоразм миллий табиат боғи”ларида экологик жиҳатдан тоза санитария гигинена шахобчалари, гастрономик туризмни шакллантирувчи овқатланиш корхоналари, дам олиш боғлари, сувенир дўконлари, ҳайвонот боғлари, табиат музейлари инфратузилмаларини ўз ичига олган “Badaytoqay EcoRing” ва “Khorezm EcoRing” экотуризм халқаларини ташкил қилиш бўйича  таклиф Хоразм вилоят ҳокимининг 2022 йил 28 майдаги “Ички туризм хизматларини диверсификация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 250-12-0-Q/22-сон қарорини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Туризм ва спорт вазирлигининг 2022 йил 28 январдаги 03-17-01/841-сонли маълумотномаси). Ушбу таклифни амалиётга жорий қилиниши натижасида минтақага ташриф буюраётган хорижий ва маҳаллий туристлар сонини 20-25 фоизгача, туризм инфратузилмаси корхоналар сонини 5-7 фоизга ошириш ҳамда қишлоқ жойларида 200 нафардан зиёд янги иш ўринларни яратиш имконини берган;
Оролбўйи минтақасида туристлар оқими ва туристик хизматлар ҳажми кўрсаткичларини кўп омилли эконометрик омиллар ёрдамида 2022-2026 йилларга мўлжалланган прогноз қийматлари ишлаб чиқилиши бўйича таклиф Хоразм вилоят ҳокимининг 2021 йил 21 августдаги “2021-2022 йилларда Хоразм вилоятининг туризм салоҳиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 83-12-0-Q/21-cон қарорини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Туризм ва спорт вазирлигининг 2022 йил 28 январдаги  03-17-01/841-сон маълумотномаси). Мазкур модел натижаларидан минтақада туризмни ривожлантириш дастурини ишлаб чиқишда фойдаланилган.

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш