OAK sayti
 
28 okt 2016

Эргашев Улуғбек Абдурасуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мураккаб ва ўта мураккаб таркибли олтин сақлаган Қизилқум рудаларини қайта ишлаш самарадорлигининг илмий-техник асослари», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/В2016.2.Т708.

Илмий маслаҳатчи: Санақулов Қувондиқ Санақулович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.GM/T.10.01.

Расмий оппонентлар: Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Искандарова Мастура Искандаровна, кимё фанлари доктори, профессор; Абдурахмонов Сойиб Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 okt 2016

Хаитбаев Алишер Хамидовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Госсипол янги ҳосилаларининг синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги», 02.00.03–Органик кимё; 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К60.

Илмий маслаҳатчи: Долимов Давронбек Нигманович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.К.01.02.

Расмий оппонентлар: Абдуғофуров Ибрагимжан Азизович, кимё фанлари доктори, профессор; Ташмухамедова Айниса Каримовна, кимё фанлари доктори, профессор; Мавлянов Саидмухтор Максудович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 okt 2016

Насруллаева Нафиса Зафаровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Инглиз тили фразеологик бирликлар семантикасидаги гендер концепцияси», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Fil89.

Илмий маслаҳатчи: Сирожиддинов Шуҳрат Самариддинович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Деннис Морган Рэй, филология фанлари доктори, Ханкук университетининг профессори; Хошимов Ғанижон Мирзааҳмедович, филология фанлари доктори, профессор; Расулова Маҳфуза Инамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 okt 2016

Хаётов Абдулло Рахмоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дифференциалланувчи функциялар фазоларида квадратур ва интерполяцион формулалар хатоликлар функционалларининг оптимал аппроксимацияси», 01.01.03– Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.FM131.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.FM.01.01.

Илмий маслаҳатчи: Шадиметов Холматвай Махкамбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Erich Novak, профессор; Алоев Рахматилло Джураевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Солеев Аҳмаджон, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сантьяго де Компостела университетининг Математика институти, Испания.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

26 okt 2016

Шарипов Анваржон Солиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қатламли кўпхилликлар изометриялари гуруҳи», 01.01.04–Геометрия ва топология (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5. FM 132.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.FM.01.01.

Илмий маслаҳатчи: Нарманов Абдигаппар Якубович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Vakhtang Lomadze, физика-математика фанлари доктори, профессор (Тбилиси давлат университети, Грузия); Бешимов Рузиназар Бебутович, физика-математика фанлари доктори; Рахимов Абдугафур Абдумаджитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Удмурт давлат университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.

24 okt 2016

Зиядуллаев Одилжон Эгамбердиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ароматик ацетилен спиртлари ва уларнинг винил эфирлари синтези», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/В2016.2.К138.

Илмий маслаҳатчи: Икрамов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.К.01.02.

Расмий оппонентлар: Абдушукуров Анвар Кабирович, кимё фанлари доктори, профессор; Мухиддинов Баходир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор; Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Рашидова Дилбар Каримовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Полимер системалар билан капсулалаш жараёнининг ғўза ўсимлиги ва уруғлик чигитнинг ривожланишига таъсири», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик,  (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари  номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/В2014.5.Qх117.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Ренат Саидович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, 14.07.2016.Qx.22.01.

Расмий оппонентлар: Нариманов Абдужалил Абдусаматович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Ибрагимов Паридун Шукурович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абзалов Миратхам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Бакиров Бахтиярнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Сигирларда оқсил-углевод-липид алмашинувининг бузилиши ва жигар дистрофияси», 16.00.01–ҳайвонлар диагностикаси, терапияси ва хирургияси (ветеринария фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /ветеринария фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/B2014.5.V.19.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Норбоев Курбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Элмуродов Бозорбой Ахтамович, ветеринария фанлари доктори; Аралов Нематилла Равшанович, тиббиёт фанлари доктори; Ильясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Эшбуриев Бахтияр Маматқуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўғоз сигирларнинг эндемик микроэлементозлари, уларнинг оқибатлари ва профилактика чора-тадбирлари», 16.00.01–«Ҳайвонлар диагностикаси, терапияси ва хирургияси» (ветеринария фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /ветеринария фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/B2014.5.V.20.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Норбоев Курбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Дилмуродов Насриддин Бобоқулович, ветеринария фанлари доктори; Тоиров Эркин Санатович, тиббиёт фанлари доктори; Муртазин Булат Файзирахмонович, ветеринария фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Джумабаева Жамила Шариповнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи): «Ўзбек ва инглиз тилларида лексик ҳамда стилистик градуонимия», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil253.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сайфуллаева Раъно Рауфовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016 Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Комбон Обояни (АҚШ), филология фанлари доктори, профессор; Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<