Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (бундан буён матнда ОАК деб юритилади) қарори билан етакчи олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Тиббиёт фанлари йўналиши бўйича илмий кенгашлар

(* Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги)

Ихтисослик шифри

Фан тармоғи

Ҳузурида илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган ОТМ ёки ИТМ номи, Илмий кенгаш рақами

Илмий кенгаш раисининг Ф.И.Ш.

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси

DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Назиров Феруз Гафурович*

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.26.04.2018.Tib.64.01

Курбанов Равшанбек Давлетович*

14.00.00

Тиббиёт фанлари

 

Иммунология ва инсон геномикаси институти

DSc.30.08.2018.Tib.50.01

Арипова Тамарахон Уктамовна*

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.27.06.2017.Tib.30.01

Тўйчиев Лазиз Нодирович

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.27.06.2017.Tib.30.02

Гадаев Абдугаффор Гадаевич

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Тошкент тиббиёт академияси

DSc.27.06.2017.Tib.30.03

Шайхова Гули Исломовна

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти

DSc.27.06.2017.Tib.31.01

Акилов Хабибулла Атауллаевич

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

DSc.27.06.2017.Tib.29.01

Алимов Анвар Валиевич

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Тошкент давлат стоматология институти

DSc.28.12.2017.Tib. 59.01

Ризаев Жасур Алимжанович

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.28.02.2018.Tib.62.01

Азизов Мирхаким Жавхарович

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази

DSc.28.02.2018.Tib.63.01

Хаджибаев Абдухаким Муминович

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Республика спорт тиббиёти илмий-амалий маркази

DSc.31.05.2018.Tib.69.01

Садиков Абдушукур Абдужамилович

14.00.00

Тиббиёт фанлари

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази

DSc.04.12.2018.Tib.77.01

Тилляшайхов Мирзағолиб Нигматович

Янгиликларга обуна бўлиш