Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси қарори билан етакчи олий таълим ёки илмий тадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Ижтимоий-гуманитар фанлар йўналиши бўйича илмий кенгашлар

(*  Ўзбекистон Республикаси  Фанлар академияси академиги)

Ихтисослик шифри

Фан тармоғи

Ҳузурида илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган ОТМ ёки ИТМ номи, Илмий кенгаш рақами

Илмий кенгаш раисининг Ф.И.Ш.

07.00.00

Тарих фанлари

Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти

DSc.27.06.2017.Tar.01.04

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич

07.00.00

Тарих фанлари

Археологик тадқиқотлар институти

DSc.27.06.2017.Tar.45.01

Ширинов Темур

07.00.00

Тарих фанлари

Шарқшунослик институти

DSc.27.06.2017.Tar.44.01

Абдуҳалимов Баҳром Абдураҳимович

07.00.00

Тарих фанлари

Тарих институти

DSc.06.01.2018.Tar.56.01

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич*

07.00.00

Тарих фанлари

Самарқанд давлат университети 

PhD.31.01.2019.Tar.02.10

Сулейманов Рустам Хамидович 

07.00.00

Тарих фанлари

Андижон давлат университети 

PhD.31.01.2019.Tar.60.01

Шамсутдинов Рустамбек Темирович

08.00.00

Иқтисодиёт фанлари

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DSc.27.06.2017.I.16.01

Ходиев Баходир Юнусович

08.00.00

Иқтисодиёт фанлари

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети

DSc.27.06.2017.I.10.03

Умурзаков Ўктам Пардаевич

08.00.00

Иқтисодиёт фанлари

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Банк-молия академияси

DSc.27.06.2017.I.16.03

Бекмуродов Адхам Шарипович

08.00.00

Иқтисодиёт фанлари

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

DSc.27.06.2017.I.18.01

Пўлатов Мухитдин

08.00.00

Иқтисодиёт фанлари

Тошкент молия институти

DSc.27.06.2017.I.17.01

Қўзиев Исломжон Неъматович

08.00.00

Иқтисодиёт фанлари

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DSc.28.12.2017.I.16.02

Абдураҳмонов Қаландар Ходжаевич*

08.00.00

Иқтисодиёт фанлари

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.30.05.2018.I.01.11

Юлдашев Шухрат

09.00.00

Фалсафа фанлари

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.F.01.05

Хужамурадов Ибрагим Рузиевич

09.00.00

Фалсафа фанлари

Самарқанд давлат университети

DSc.27.06.2017.F.02.02

Тураев Бахтиёр Оманович

10.00.00

Филология фанлари

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.27.06.2017.Fil.46.01

Назаров Бахтиёр Аминович*

10.00.00

Филология фанлари

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.27.06.2017.Fil.46.02

Мирзаев Тўра*

10.00.00

Филология фанлари

Қорақалпоқ давлат университети

DSc.27.06.2017.Fil.20.01

Абдиназимов Шамшетдин Нажимович

10.00.00

Филология фанлари

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

DSc.27.06.2017.Fil.19.01

Сирожиддинов Шухрат Самариддинович

10.00.00

Филология фанлари

Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ва Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.Fil.21.01

Маннонов Абдураҳим Муталович

10.00.00

Филология фанлари

Самарқанд давлат университети

DSc..27.06.2017.Fil.02.03

Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович

10.00.00

Филология фанлари

Фарғона давлат университети

DSc .27.06.2017.Fil.05.02

Хакимов Мухаммад Хўжахонович

10.00.00

Филология фанлари

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.26.04.2018. Fil.01.10

Шереметьева Анна Геннадьевна

10.00.00

Филология фанлари

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

DSc.29.11.2018.Fil.46.03

Махмудов Низомиддин Мамадалиевич

10.00.00

Филология фанлари

Қарши давлат университети

PhD.30.05.2018. Fil.70.01

Шодмонов Нафас Намозович

10.00.00

Филология фанлари

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети

PhD.30.08.2018.Fil.75.01

Мўминов Файзулла Абдуллаевич

12.00.00

Юридик фанлар

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ва Тошкент давлат юридик университети

DSc.27.06.2017.Yu.23.01

Ҳусанов Озод Тиллабаевич

12.00.00

Юридик фанлар

Тошкент давлат юридик университети

DSc.27.06.2017.Yu.22.01

Салаев Нодир Сапарбаевич

12.00.00

Юридик фанлар

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси

DSc.27.06.2017.Yu.25.01

Турсунов Ахтам Саломович

12.00.00

Юридик фанлар

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

DSc.27.06.2017. Yu/Tar/I/Ss/24.01

Хамедов Иса Ахлеманович

12.00.00

Юридик фанлар

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси

DSc.30.05.2018.Yu.67.01

Пулатов Бахтиёр Ҳалилович

12.00.00

Юридик фанлар

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти

DSc..30.08.2018.Yu.74.01

Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович

13.00.00

Педагогика фанлари

Тошкент давлат педагогика университети

DSc.27.06.2017.Ped.26.01

Жўраев Риcбой Хайдарович*

13.00.00

Педагогика фанлари

Қорақалпоқ давлат университети, Нукус давлат педагогика институти, Урганч давлат университети ҳузуридаги

DSc.28.12.2017.Ped.20.02

Базарбаев Жуманазар*

13.00.00

Педагогика фанлари

Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти

DSc.27.06.2017.Ped.48.01

Қурбонов Шавкат Эргашевич

13.00.00

Педагогика фанлари

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

DSc.27.06.2017.Ped.28.01

Халмухамедов Рустам Деканович

13.00.00

Педагогика фанлари

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

DSc.27.06.2017.Ped.27.01

Боқиева Гуландом Хисамовна

13.00.00

Педагогика фанлари

Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технологияси институти, Тошкент давлат педагогика университети

DSc.28.12.2017.Ped.01.09

Арипов Мерсаид

13.00.00

Педагогика фанлари

Самарқанд давлат университети

PhD.28.03.2018.Ped.02.06

Ибрагимов Холбой

13.00.00

Педагогика фанлари

Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти, Бош илмий-методик марказ

DSc.30.05.2018.Ped.68.01

Рахманкулова Наргиз Хаджиакбаровна

13.00.00

Педагогика фанлари

Наманган давлат университети

PhD.28.09.2018.Ped.76.02

Файзуллаев Турсунбой

13.00.00

Педагогика фанлари

Мактабгача таълим муассасалари раҳбар ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти

PhD.29.12.2018.Ped.80.01

Олимов Қахрамон Танзилович

17.00.00

Санъатшунослик фанлари

Санъатшунослик институти, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

DSc.27.06.2017.San.51.01

Хакимов Акбар Абдуллаевич*

17.00.00

Санъатшунослик фанлари

Ўзбекистон давлат консерваторияси

PhD.29.11.2017.San.54.01

Ғофурбеков Тўхтасин Ботирович

18.00.00

Архитектура

Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўллар муҳандислари институти, Самарқанд ДАҚИ ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти

DSc.27.06.2017.А.11.02

Нозилов Дода Авазович

19.00.00

Психология фанлари

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.P.01.07

Шоумаров Ғайрат Бахромович

22.00.00

Социология фанлари

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

DSc.29.12.2018.S.23.02

Бекмуродов Мансур Бобомуродович

23.00.00

Сиёсий фанлар

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.29.08.2017.Ss.01.08

Пахрутдинов Шукритдин Ильёсович

23.00.00

Сиёсий фанлар

Тошкент давлат шарқшунослик институти

DSc.28.12.2017.Ss.21.02

Жўраев Назрулла Қосимович

24.00.00

Исломшунослик фанлари

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

DSc.26.04.2018. Isl/Tar.57.01 (DSc.28.12.2017)

Ёвқочев Шухрат Акмалевич

Янгиликларга обуна бўлиш