Эшматов Санжар Азимкулович
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Маҳаллий брендни шакллантиришнинг маркетинг стратегияси (Сут ва сут маҳсулотлари мисолида)”, 08.00.11 – Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Iqt755.
Илмий раҳбар: Икрамов Мурат Акрамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.03/10.12.2019.I.16.01.
Расмий оппонентлар: Болтабаев Махмуджон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Илёс Султонович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади сут ва сут маҳсулотларининг маҳаллий брендини шакллантириш бўйича маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
маҳаллий брендинг стратегиясини шакллантиришда сут ва сут маҳсулотларининг истеъмолчилар ўртасидаги таниқлилик даражаси ҳамда корхонани бозордаги фаолият кўрсатиш муддатининг минимал чегаралари белгиланган;
мижозларнинг бренддан қониқишини ўлчашнинг индексли усули брендни ташкил этувчи имиж ҳамда бренд идентификацияси омиллари асосида такомиллаштирилган;
сут ва сут маҳсулотлари бозорида маҳаллий корхоналарнинг бренд қийматини яратиш стратегиясини ишлаб чиқиш жараёни  маркетинг микс ва корпоратив имиж принциплари  асосида такомиллаштирилган;
сут ва сут маҳсулотлари бозорида маҳаллий брендларни шакллантириш стратегияси истеъмолчиларга йўналтирилган мойиллик кўрсаткичларини эътиборга олиш асосида ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Маҳаллий брендни шакллантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
маҳаллий брендинг стратегиясини шакллантиришда сут ва сут маҳсулотларининг истеъмолчилар ўртасидаги таниқлилик даражаси ҳамда корхонани бозордаги фаолият кўрсатиш муддатининг минимал чегараларини белгилаш бўйича берилган таклиф  «Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компанияси таркибидаги «Bio Natural Food» МЧЖнинг «Доброе деревенское утро»/«Меҳрибон қишлоқ тонги» брендини шакллантиришда қўлланилган («Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компаниясининг 2020 йил 25 июндаги  БИ/11-1-833-сон маълумотномаси). Ушбу таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида «Доброе деревенское утро»/«Меҳрибон қишлоқ тонги»  брендининг бозордаги улуши 1,2 фоизга, маҳсулотнинг сотиш хажми 1,4 фоизга ошган; 
мижозларнинг бренддан қониқишини ўлчашнинг индексли усулини брендни ташкил этувчи имиж ҳамда бренд идентификацияси омиллари асосида такомиллаштириш бўйича таклиф «Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компанияси таркибидаги  корхоналар фаолиятига жорий этилган («Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компаниясининг 2020 йил 25 июндаги БИ/11-1-833-сон маълумотномаси).  Ушбу таклифни амалиётга жорий этилиши натижасида «Bio Natural Food» МЧЖнинг «Доброе деревенское утро»/«Меҳрибон қишлоқ тонги», «Favorit milk FOOD» МЧЖнинг «Favorit milk», «Boi sut» қўшма корхонасининг «Boi sut» брендларининг маркетинг стратегиялари ишлаб чиқилган; 
сут ва сут маҳсулотлари бозорида маҳаллий корхоналарнинг бренд қийматини яратиш стратегиясини ишлаб чиқиш жараёнини маркетинг микс ва корпоратив имиж принциплари  асосида такомиллаштириш бўйича берилган илмий янгилик «Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компанияси фаолиятига жорий этилган («Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компаниясининг 2020 йил 25 июндаги БИ/11-1-833-сон маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликни амалиётга жорий этилиши натижасида «Доброе деревенское утро»/«Меҳрибон қишлоқ тонги», «Alsafi» брендлари бўйича ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сотиш хажми 2,1 фоизга, доимий истеъмолчилар сони эса 3 мартага ошган;
сут ва сут маҳсулотлари бозорида маҳаллий брендларни шакллантириш стратегиясини истеъмолчиларга йўналтирилган мойиллик кўрсаткичларини эътиборга олиш асосида ишлаб чиқилган илмий янгилик «Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компаниясининг Маркетинг ва озиқ-овқат товарларини экспортини ташкил қилиш бошқармаси фаолиятига жорий этилган («Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компаниясининг 2020 йил 25 июндаги  БИ/11-1-833-сон маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликни амалиётга жорий этилиши натижасида «Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компанияси таркибидаги сут маҳсулотларини қайта ишловчи  «Bio Natural Food» маъсулияти чекланган жамиятида истеъмолчиларнинг мойиллик дастурин ишлаб чиқилган.

 

Янгиликларга обуна бўлиш