OAK sayti
 
02 mart 2016

Нурматов Ёдгормирза Хатаммирзаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда уретра клапанини жарроҳлик даволаш ва ташхисини оптималлаштириш», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома рақами: LA 0000147/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib523

Илмий маслаҳатчи: Бекназаров Жуманазар Бекназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти,  16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Гельд Вадим Георгиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Юсуф Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси тиббиёт фанлари академияси «Болалар саломатлиги илмий маркази» федерал давлат бюджет илмий муассасаси, Болалар хирургияси илмий текшириш институти (Москва).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

02 mart 2016

Пулатова Рушания Захидовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кичик ёшдаги болаларда сепсиснинг клиник кечишида иммунитет тизимлараро регуляциясининг қонуниятлари», 14.00.09–педиатрия (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib398.

Илмий маслаҳатчи: Махмудов Орхан Серадждинович,тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассасаноми: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти   ҳузуридаги фан докторли илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Tib.18.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Дегтярева Марина Васильевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Фазлиддин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипова Тамарахон Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси, И.П.Павлов номидаги Давлат тиббиёт универститети, Санкт-Петербург

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2016

Хамракулова Мукаддасхон Аскаровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Пиретроид гуруҳига мансуб пестицидларнинг организмга таъсири метаболик жараёнларини коррекциялашнинг гигиеник жиҳатлари ва услубий асослари», 14.00.07 – гигиена (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib378.

Илмий маслаҳатчи: Искандарова Гулноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.03.

Расмий оппонентлар: Момоко Тиба, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Фридман Кирилл Борисович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Пономарева Людмила Александровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бранденбург технология ва инновацияларни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш институти (Германия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2016

Саттаров Жамолиддин Бахроновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда ичак ротацияси ва фиксацияси нуқсонларини ташхислаш ва жарроҳлик тактикасини танлаш», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib90.

Илмий маслаҳатчи: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Немилова Татьяна Константиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Алиев Махмуд Муслимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Салимов Шавкат Тешаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети» Олий касб-ҳунар таълими давлат бюджет таълим муассасаси (Москва).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2016

Холиқов Абдували Жонизоқовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп компонентли металлар коррозияси ингибиторлари ва антикоррозион қопламаларнинг физик-кимёвий хоссалари» 02.00.04–физик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К62

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори; Умаров Абдусалом Вахитович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

18 fev 2016

Полатова Джамила Шагайратовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Остеоген саркомали беморларнинг диагностикаси ва даволашда молекуляр-биологик ва генетик маркерларнинг аҳамияти», 14.00.14 – онкология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Тib427.

Илмий маслаҳатчи: Наврузов Саримбек Наврузович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика онкология илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.20.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Алиев Мамед Джавадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, РФАнинг  академиги; Арипова Тамара Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжаев Абдувахид Валиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.  

Етакчи ташкилот номи: Н.Н.Александров номли Республика онкология ва тиббиёт радиологияси илмий-амалий маркази, Минск, Беларусь Республикаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 fev 2016

Малакавий имтиҳонлар натижалари мониторинги

   2015 йилда етакчи олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларига тегишли ихтисослик фанлари бўйича малакавий имтиҳонлар топшириш истагини билдирган жами 508 нафар талабгорлардан аризалар келиб тушиб, улардан 486 нафар талабгорлар имтиҳонда иштирок этдилар. Имтиҳонларда қатнашган талабгорларнинг фан соҳалари бўйича тақсимотига эътибор қаратадиган бўлсак, талабгорларнинг учдан икки қисми тиббиёт фанлари соҳасини – 135 нафар (27,8%) ва ижтимоий-гуманитар фанлар соҳаларини – 175 нафар (36,0%), қолган қисми эса физика-математика ва техника фанлари соҳалари – 74 нафар (15,2%) ҳамда табиий фанлар соҳалари – 102 нафар (21,0%) ни ташкил этди. Ўтказилган имтиҳонлар натижасида 192 нафар (39,5%) талабгор – 86 балл ва ундан юқори (аъло), 221 нафар (45,5%) талабгор – 71-85 балл (яхши), 37 нафар (7,6%) талабгор – 55-70 балл (қониқарли) ва 36 нафар (7,4%) талабгор – 55 баллдан паст (қониқарсиз) баҳо олдилар (1-жадвалга қаранг).

13 fev 2016

Мирсаидова Муниса Абдушукуровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бачадон бўйни саратон олди касалликларида айрим жинсий йўл орқали юқувчи инфекцияларнинг аҳамияти, комплекс даволаш усулини ишлаб чиқиш», 14.00.11- дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib47

Илмий маслаҳатчи: Ибрагимов Шараф Исмаилович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган дерматология ва венерология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти ҳузуридаги 16.07.2013.Тib.18.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Юлдашев Музаффар Акрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Камалов Зайнитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Новосибирск давлат тибиёт университети».

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 fev 2016

Санакулова Барногул Ризақуловнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш орқали иқтисодий ўсишни таъминлаш», 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: иқтисодиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.I33.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.В.Ваҳобов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, 16.07.2013.I.31.01.

Расмий оппонентлар: Ш.А.Тошматов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; О.К.Иминов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; О.Қ.Абдурахмонов, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 fev 2016

Холиков Қурбонали Мадаминовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тукли трикотаж тўқималарининг янги турларини олиш ва маҳаллий хомашёдан самарали фойдаланиш ҳисобига трикотажнинг сифат кўрсаткичларини ошириш», 05.06.02 – тўқимачилик материаллари технологияси ва хом ашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: 2013 йил 10 октябрдаги  LA №0000535 сонли гувоҳнома, қайд рақами №632. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т254.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.06.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Мукимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори; Битус Евгений Иванович, техника фанлари доктори, профессор; Муродов Рустам Муродович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<