OAK sayti
 
17 may 2016

Сеитназаров Куанышбай Кенесбаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ер ости сув олиш иншоотларини шакллантириш ва эксплуатацияси жараёнларини қатъиймас-детерминистик моделлаштириш тизими», 05.01.04 – «Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т167.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳамда Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Усманов Ришат Ниязбекович техника фанлари доктори.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хабибуллаев Иброхим Хабибуллаевич техника фанлари доктори, профессор; Жмудь Вадим Аркадьевич техника фанлари доктори, Равшанов Нормахмад техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва мелиорация институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 may 2016

Умаров Фарходбек Яркуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Чуқур карьерларда масъулиятли муҳандислик иншоотлари ҳолатини бошқариш усулларини ишлаб чиқиш», 04.00.10 – Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисод фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.T229.

Илмий маслаҳатчи: Насиров Уткир Фатидинович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Геология ва геофизика институти, 16.07.2013.GM/T.10.01.

Расмий оппенентлар: Ракишев Баян Ракишевич, техника фанлари доктори, профессор, Қозоғистон Республикаси Миллий фанлар академияси академиги; Корнилков Сергей Викторович, техника фанлари доктори, профессор; Белин Владимир Арнольдович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 may 2016

Қурбанов Абдирахим Ахмедовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистоннинг ҳар хил типли базальтларини қайта ишлашнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш», 04.00.14 – Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5Т291.

Илмий маслаҳатчи:Абдурахмонов Сойиб, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Геология ва геофизика институти, 16.07.2013.GM/T.10.01.

Расмий оппенентлар: Тусупбеков Несипбай Куандекович, техника фанлари доктори, профессор; Ходжаев Омонулло Файзуллоевич, кимё фанлари доктори, профессор; Искандарова Мастура Искандаровна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 may 2016

Заиров Шерзод Шариповичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қизилқум региони конларини очиқ усулда қазиб олганда бурғилаш, портлатиш технологик жараёнларини жадаллаштириш», 04.00.10 – Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Т136.

Илмий маслаҳатчи: Норов Юнус Джумаевич,техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Геология ва геофизика институти, 16.07.2013.GM/T.10.01.

Расмий оппенентлар: Ракишев Баян Ракишевич, техника фанлари доктори, профессор,  Қозоғистон Республикаси Миллий фанлар академияси академиги; Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Белин Владимир Арнольдович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 may 2016

Мерзляк Петр Григорьевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Наноскопик оқсил поралари структура ва функцияларининг ўзаро боғлиқлигини тавсифлаш», 03.00.02 – Биофизика ва радиобиология. (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В73.

Илмий маслаҳатчи: Красильников Олег Владимирович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти, Пернамбуко Федерал университети (Бразилия).

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппенентлар: Мирходжаев Улуғбек 3акирович, биология фанлари доктори, профессор; Мадьяров Шухрат Раимджанович, биология фанлари доктори; Турдикулова Шахло Уткуровна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Микробиология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 may 2016

Сапаров Каландар Абдуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон қушлари ва сут эмизувчиларининг филяриатлари фаунаси, тарқалиши ва экологияси», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.B98.

Илмий маслаҳатчи: Азимов Джалалиддин Азимович, биология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 16.07.2013.В.15.01.

Расмий оппенентлар: Пазилов Абдуваит, биология фанлари доктори; Ахмедов Мадаминбек Хатамович, биология фанлари доктори, профессор; Хуррамов Шукур Хуррамович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 may 2016

Каримов Фарход Исомиддиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Фарғона водийсининг бир уруғпаллали геофитлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /гувоҳнома LA № 0001878/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.В55.

Илмий маслаҳатчи: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 16.07.2013.В.15.01.

Расмий оппенентлар: Печеницын Владимир Петрович, биология фанлари доктори, профессор; Юлдашев Акрамжон Султанмурадович, биология фанлари доктори, профессор; Белолипов Игорь Владимирович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 may 2016

Рўзимуродов Олим Норбековичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Титан диоксиди асосида нанотузилишли ғовакли материаллар олишнинг физик-кимёвий хусусиятлари», 02.00.04–Физик кимё; 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.К117.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Нурмонов Сувонқул Эрханович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкентдаги Турин политехника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтаржон Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор; Зайцев Владимир Николаевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

06 may 2016

Мирзарахметова Дилбар Тохтамуратовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Спиртли ичимликларни ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш учун органик муҳитда барқарор бўлган иммобилланган ферментларни олиш», 02.00.17–Қишлоқ-хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш  технологиялари ва биотехнологиялари; 03.00.01–Биокимё (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т285.

Илмий маслаҳатчилари: Абдуразакова Сабира Ходжаевна, техника фанлари доктори, профессор; Рахимов Мирзаатхам Мирзахакимович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор; Маҳсумов Абдухамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Гулямова Тошхон Гафуровна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Узвиносаноат-холдинг» ХК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 may 2016

Юлдашев Мақсуджон Абдуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш», 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: иқтисодиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Ped73.

Илмий маслаҳатчи: У.И.Иноятов, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Ped.04.01.

Расмий оппонентлар:п.ф.д., профессор Қуронов Муҳамаджон, п.ф.д., профессор Абдуқодиров Абдуқаҳҳор,п.ф.д., профессор Сазали Юсуф (Sazali Yusoff, Малайзия).

Етакчи ташкилот:Чоннам Миллий Университети, Корея Республикаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<