OAK sayti
 
24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

РАХИМОВ Давран Ганиевич: «Қўзғатилган хос сонлар масалаларини регуляризациялаш усули билан ечиш» (01.01.02) – Ўзбекистон Миллий университети (100174, Tошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси, 4-уй. Тел.: 998-71-227-12-24, факс:  998-71-246-53-21, 246-02-24, e-mail: nauka@nu.uz ) (диссертация рус тилида).

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ТЎХТАЕВ Ҳаким Рахманович: “Дориларнинг дисперс системаларини коллоид- кимёвий хоссалари ва технологик параметрларини сирт-фаол моддалар ёрдамида бошқариш” (15.00.01 ва 15.00.02) Тошкент фармацевтика институти (100015, Тошкент, Ойбек кўч., 45  Тел./факс: (99871) 256-37-38,  е-mail: www.pharmi@bec.com.uz), (диссертация рус тилида)

21 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

БАБАДЖАНОВ Азам Хасанович«Жигар циррози билан беморларда ҳаёт прогнозини интеграл баҳолаш ва портосистем шунтлашнинг концептуал асослари» (14.00.27) - академик В.Вохидов номли Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази (100115, Тошкент ш., Фарход кўч., 10. Тел.: (99871) 277-69-10; факс: (99871) 277-26-42; e-mail: cs.75@mail.ru), (диссертация рус тилида).

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

 ЗАРИПОВ Орипжон Олимович: «Стохастик бошқарув объектлари ҳолатини мунтазам адаптив баҳолаш усуллари ва алгоритмлари» (05.13.07) – Тошкент давлат техника университети ва ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти (100095, Тошкент, Университет кўчаси 2-уй. Тел.: (99871) 246-46-00; факс: (99871) 227-10-32; e-mail: tstu_info@tdtu.uz), (диссертация рус тилида)

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУРАХИМОВ Мингжигит Каттабекович: «Ўзбекистоннинг тоғолди ва шўрланган тупроқлари шароитида картошка етиштириш технологияси ва уруғчилигини такомиллаштириш» (06.01.08) -Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (Манзил: 111202, Тошкент вилояти, Қибрай тумани,  Оққовоқ, ПСУЕАИТИ. Тел.: (+99895) 142-22-36; факс: (99871) 150-61-37;

e-mail: g.selek@qsxv.uzpaxtauz@mail.ru ), (диссертация ўзбек тилида)

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ШИН Иллариoн Гeoргиевич: “Пахтани дастлабки ишлаш машиналари деталларининг сифатини таъминлаш ва чидамлилигини башорат қилишнинг технологик методлари” (05.02.03) – Тoшкент тўқимачилик ва eнгил санoат институти (100100, Тoшкент ш., Шoхжаҳoн кўчаси, 5. Тел.: 253-06-06, факс: 253-36-17, электрoн манзили: titlp_info@edu.uz), (диссертация рус тилида).

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

МУХAММAДИЕВ Дaвлaт Мустaфaевич: “Чигитни чиқaрувчи қурилмaли aррaли жин вa пульсловчи ҳaво оқимли конденсор мaшинa aгрегaтлaри динaмикaси” (05.02.03) – Тошкент тўқимaчилик вa енгил сaноaт институти (100100, Тошкент ш., Шохжaҳон кўчaси, 5. Тел.: 253-06-06, фaкс: 253-36-17, Электрон мaнзили: titlp_info@edu.uz), (диссертaция рус тилидa).

15 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Ингёнг О: «Алпомиш» ва «Жумўнг» достонларининг қиёсий типологияси» (10.00.08) – Ўзбекистон Миллий университети (100174, Тошкент, Талабалар шаҳарчаси, 95. Тел.: 246-36-55. Ғах: (99871) 246-02-24; e-mail: cs.75@mail.ru (диссертация ўзбек тилида)

12 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

РАХМАТОВ Ахмад Зайнидинович: «Яримўтказгичли юқори частотали ва чеклагич диодлар тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш, уларнинг параметрларини термо- ва радиацион таъсирда оптималлаштириш» (01.04.10 техника фанлари) - ЎзР ФА Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети (100084, Тошкент, Бодомзор йўли кўчаси 2б - уй. Tел. (99871) 233-12-71; факс: (99871) 235-42-91; e-mail:lutp@uzsci.net) (диссертация рус тилида)

06 okt 2014

Катта илмий ходимлар-изланувчилар ва мустақил изланувчилар таълим муассасаларида педагогик иш тажрибасига эгалиги юзасидан меъёрий-услубий тушунтириш

 Катта илмий ходимлар-изланувчилар ва мустақил изланувчилар томонидан педагогик иш тажрибасига эга бўлиш юзасидан тегишли талаблар Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги «Олий ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 365-сонли қарори билан тасдиқланган «Олий ўқув юртидан кейинги таълимга қўйиладиган давлат талаблари» (1-илова) ва «Олий ўқув юртидан кейинги таълим тўғрисидаги низом» (2-илова) талабларида аниқ белгилаб берилган.

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<