OAK sayti
 
25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

СУЛТАНОВ Тахиржон Закирович«Иншоотнинг фазовий ва чизиқсиз деформацияланишини ҳисобга олган ҳолда грунтли тўғонларнинг мустаҳкамлик ишончлилигини баҳолаш назарияси ва усуллари» (05.23.07 ва 01.02.03) – Тошкент давлат техника университети (100095, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси 2-уй. Тел.: (99871) 246-46-00; fax: (99871) 227-10-32; e-mail: tadqiqitchi@tdtu.uz), (диссертация рус тилида). 

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУЛЛАЕВА Лагия Мирзатуллаевна: «Тузилмалар характерини прогнозлаш ва тухумдонлар  хавфсиз эпителиал ўсмаларида асоратлари олдини олиш» (14.00.01) - Тошкент педиатрия тиббиёт институти.Тошкент ш. Юнусобод тумани, Боғишамол кўчаси, 223.  Тел./Факс:  (+99871) 262-33-14, e-mail: tashpmi@gmail.com  (диссертация рус тилида).

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

РАХИМОВ Давран Ганиевич: «Қўзғатилган хос сонлар масалаларини регуляризациялаш усули билан ечиш» (01.01.02) – Ўзбекистон Миллий университети (100174, Tошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси, 4-уй. Тел.: 998-71-227-12-24, факс:  998-71-246-53-21, 246-02-24, e-mail: nauka@nu.uz ) (диссертация рус тилида).

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ТЎХТАЕВ Ҳаким Рахманович: “Дориларнинг дисперс системаларини коллоид- кимёвий хоссалари ва технологик параметрларини сирт-фаол моддалар ёрдамида бошқариш” (15.00.01 ва 15.00.02) Тошкент фармацевтика институти (100015, Тошкент, Ойбек кўч., 45  Тел./факс: (99871) 256-37-38,  е-mail: www.pharmi@bec.com.uz), (диссертация рус тилида)

21 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

БАБАДЖАНОВ Азам Хасанович«Жигар циррози билан беморларда ҳаёт прогнозини интеграл баҳолаш ва портосистем шунтлашнинг концептуал асослари» (14.00.27) - академик В.Вохидов номли Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази (100115, Тошкент ш., Фарход кўч., 10. Тел.: (99871) 277-69-10; факс: (99871) 277-26-42; e-mail: cs.75@mail.ru), (диссертация рус тилида).

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

 ЗАРИПОВ Орипжон Олимович: «Стохастик бошқарув объектлари ҳолатини мунтазам адаптив баҳолаш усуллари ва алгоритмлари» (05.13.07) – Тошкент давлат техника университети ва ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти (100095, Тошкент, Университет кўчаси 2-уй. Тел.: (99871) 246-46-00; факс: (99871) 227-10-32; e-mail: tstu_info@tdtu.uz), (диссертация рус тилида)

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУРАХИМОВ Мингжигит Каттабекович: «Ўзбекистоннинг тоғолди ва шўрланган тупроқлари шароитида картошка етиштириш технологияси ва уруғчилигини такомиллаштириш» (06.01.08) -Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (Манзил: 111202, Тошкент вилояти, Қибрай тумани,  Оққовоқ, ПСУЕАИТИ. Тел.: (+99895) 142-22-36; факс: (99871) 150-61-37;

e-mail: g.selek@qsxv.uzpaxtauz@mail.ru ), (диссертация ўзбек тилида)

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ШИН Иллариoн Гeoргиевич: “Пахтани дастлабки ишлаш машиналари деталларининг сифатини таъминлаш ва чидамлилигини башорат қилишнинг технологик методлари” (05.02.03) – Тoшкент тўқимачилик ва eнгил санoат институти (100100, Тoшкент ш., Шoхжаҳoн кўчаси, 5. Тел.: 253-06-06, факс: 253-36-17, электрoн манзили: titlp_info@edu.uz), (диссертация рус тилида).

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

МУХAММAДИЕВ Дaвлaт Мустaфaевич: “Чигитни чиқaрувчи қурилмaли aррaли жин вa пульсловчи ҳaво оқимли конденсор мaшинa aгрегaтлaри динaмикaси” (05.02.03) – Тошкент тўқимaчилик вa енгил сaноaт институти (100100, Тошкент ш., Шохжaҳон кўчaси, 5. Тел.: 253-06-06, фaкс: 253-36-17, Электрон мaнзили: titlp_info@edu.uz), (диссертaция рус тилидa).

15 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Ингёнг О: «Алпомиш» ва «Жумўнг» достонларининг қиёсий типологияси» (10.00.08) – Ўзбекистон Миллий университети (100174, Тошкент, Талабалар шаҳарчаси, 95. Тел.: 246-36-55. Ғах: (99871) 246-02-24; e-mail: cs.75@mail.ru (диссертация ўзбек тилида)

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<