OAK sayti
 
30 may 2016

Қамбаров Хусан Джахангировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий доривор ўсимлик хомашёси асосида юрак қон-томир ва седатив таъсирга эга дори воситалари технологиясини ишлаб чиқиш», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /фармацевтика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Far9.

Илмий маслаҳатчи: Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти, Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Сагдуллаев Баходир Тахирович, техника фанлари доктори; Қориева Ёқут Саидқосимовна, фармацевтика фанлари доктори; Тўхтаев Ҳаким Раҳмонович, фармацевтика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат қилиш  бош бошқармаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 may 2016

Рахимова Дилорам Алимовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳакида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали ўпкаланган юракда ўнг қоринчанинг структур-функционал ҳолати ва нейрогуморал, вегетатив факторларнинг бошқарилиши» (патогенетик ва терапевтик хусусиятлари), 14.00.06 – Кардиология, 14.00.05 – Ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Tib205

Илмий маслаxатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Аляви Анис Лютфуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович, тиббиёт фанлари  доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА  академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази ва Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ярмухамедова Гульнора Хабибовна, тиббиёт фанлари доктори; Захидова Машхура Зияматовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аралов Неъмат Равшанович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аxамиятга молик...

27 may 2016

Баракаев Нусратилла Ражабовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Дон маҳсулотларини саралаш ва фракцияларга ажратиш технологик машиналарини яратиш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т286.

Илмий маслаҳатчи: Бахадиров Ғайрат Атаханович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Негматов Сойибжон Содиқович, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги; Гулямов Шухрат Манапович, техника фанлари доктори, профессор; Артиков Асқар Артикович, техника фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот номи: Бухоро мухандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 may 2016

Ирисметов Муроджон Эргашевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Тизза бугимини ёзувчи контрактураларининг диагностикаси, даволаш ва реабилитацияси», 14.00.22 – Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib452

Илмий маслаҳатчи: Азизов Мирхаким Жавхарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Травматология ва ортопедия илмий текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар: Орлецкий Анатолий Корнеевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Байбеков Искандар Мухамедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Жураев Ахрор Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Республика травматология ва ортопедия илмий-амалий маркази» Давлат ташкилоти Беларус Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 may 2016

Аминов Хабибулла Джалалитдиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болалардаги симптоматик эпилепсияда нур тадқиқот усулларининг ташхисий аҳамияти», 14.00.19 – Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib439

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониИкрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Лукьянченко Александр Борисович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Зарединов Дамир Арифович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Академик И.П. Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети» федерал давлат бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

24 may 2016

Убайдуллаева Зебинисо Алишеровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Пневмония билан касалланган болаларда цефалоспорин қатори антибиотикларидан оқилона фойдаланишга фармакоиқтисодий ёндашув», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Far2.

Илмий маслаҳатчи: Зайнутдинов Хикматилла Суннатович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Асадов Саъдулла Исматович, фармацевтика фанлари доктори; Тростянский Дмитрий Валерьевич, иқтисодиёт фанлари доктори; Джубатова Роза Спановна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат қилиш Бош бошқармаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 may 2016

Максудова Фируза Хуршидовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Диклофенак натрий дори препаратларининг таркиби ва технологиясини такомиллаштириш, уларнинг биофармацевтик кўрсаткичларини баҳолаш», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Far13.

Илмий маслаҳатчи: Кариева Ёқут Саидкаримовна, фармацевтика фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Садиков Турғун, техника фанлари доктори; Юнусова Халида Маннановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Зайнутдинов Умаржон Насрутдинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 may 2016

Цеомашко Наталья Евгеньевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Биологик фаол моддалар скрининги ва моноклонал антитаналар олиш учун ҳужайра культураларидан (нормал ва хатарли трансформацияланган) фойдаланиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувохнома, LA №0000614/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В69.

Илмий маслаҳатчи: Азимова Шахноз Садиковна, биология фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппенентлар: Ахунов Али Ахунович, биология фанлар доктори, профессор; Далимова Сурайё Нугмановна, биология фанлар доктори, профессор; Саитмуратова Огилжон Худайбергеновна, биология фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 may 2016

Ашурова Дилфуза Ташпулатовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон Республикаси регионларида беш ёшгача бўлган болаларнинг ўсиш ва ривожланиш хусусиятлари», 14.00.09 – Педиатрия (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib388.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ахмедова Дилором Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Шамсиев Ф.М., тиббиёт фанлари доктори, профессор; Долгов В.В., тиббиёт фанлари доктори; Каримджанов И.А., тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Академик И.П. Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети» федерал давлат бюджет ташкилоти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 may 2016

Редькин Павел Витальевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Когерент нурланишнинг юқори гармоникалари резонанс генерациясига кўпэлектронли эффектлар ва заррачалар концентрациясининг таъсири», 01.04.11 – Лазер физикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: (Гувоҳнома рақами LA № 0000394).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM117.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Ганеев Рашид Аширович, физика-математика фанлари доктори.

Расмий оппонентлар:Усманов Тимур Бекмурадович физика-математика фанлари доктори, профессор; Юсупов Джавдат Бакиджанович физика-математика фанлари доктори; Азаматов Закир Тахирович физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<