OAK sayti
 
27 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ИСМАТОВ Дилмурат Нуруллаевич: «Ароматик кето- ва карбон кислоталар асосида биологик фаол бирикмалар синтези, уларни олиш технологияларини ишлаб чиқиш» (02.00.14), Тошкент кимё-технология институти (100011, Тошкент, А.Навоий кўчаси, 32. Тел.: 244-79-18, факс: 244-79-17, txti-info@mail.ru), (диссертация рус тилида).

27 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АВЕЗОВ Давлат Курбанбаевич “Миокард инфаркти ўтказган беморларда сурункали юрак етишмовчилигини эрта диагностикаси, даволаш ва профилактикаси”(14.00.06)- Тошкент врачлар малакасини ошириш институти (100007, Тошкент шахри, Мирзо-Улугбек тумани, Паркент кўчаси,51.Тел/факс:(+998971) 268-17-44,www.tipme.uz), (диссертация рус тилида).

27 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

БЕКМЕТОВА Феруза Матсапаевна: «Нобарқарор стенокардияли беморларда магистрал артериялар структуравий-функционал ўзгаришларининг ўзига хослиги ва гиполипидемик терапиянинг фармакогенетик жиҳатлари»(14.00.06) –кардиология. Тошкент врачлар малакасини ошириш институти (100007, Тошкент, Паркент кўч., 51. Тел/факс: 268-17-44; info@tipme.uz ), (диссертация рус тилида).

26 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ИСМАИЛОВ Ровшан Исраилович: «Тўқимачилик толалари хоссаларини бошқариш учун катион сирт-фаол моддалар» (02.00.11) – Умумий ва ноорганик кимё институти (100170, Тошкент, Мирзо Улуғбек кўч., 77а. Тел: 262-56-60, e-mail: ionxanruz@mail.ru) (диссертация рус тилида).

26 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

РЕЙМОВ Ахмед Мамбеткаримович: «Марказий Қизилқум фосфоритлари асосида фосфорли ва мураккаб азотфосфорли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.13– Тошкент кимё-технология институти (100011, Тошкент, Навои кўч., 32-уй, тел: (+99871) 244-79-20, факс: (+99871) 244-79-17, e-mail: tkti@mail.uz) (диссертация рус тилида).

26 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

САЙДАХМЕДОВ Сардорбек Игамбердиевич: «Муқобил хом ашё ресурсларидан фойдаланиб мотор ёнилғиларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.08) - Тошкент кимё-технология институти (100011, Тошкент ш., Навоий кўчаси, 32-уй. Тел.: (99871) 244-79-20; факс: (99871) 244-79-17, txti-info@mail.ru ) (диссертация рус тилида).

26 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

МАМАТХАНОВ Ахматхон Умарханович:«Rhaponticum carthamoides, Silene praemixta, Ajuga turkestanica ва Ferula tenuisecta ўсимликларидан олинган экдистероидлар ва терпеноид спиртларининг мураккаб эфирлари асосида дори воситаларининг субстанцияларини олиш технологияларини яратиш» (02.00.10) – Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси  Биоорганик кимё институти (100125, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек кўчаси, 83-уй. Тел.: 262 35 40, факс (99871) 262 70 63; е-mail:  mahmud@mail.ru), (диссертация рус тилида).

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБИРОВ Рустам Абдуллаевич: «Мураккаб юкланишдаги материалларнинг деформацияланишини ҳисобга олган ҳолда пластикликнинг математик моделларини ривожлантириш » (01.02.04) – Тошкент давлат техника университети (100095, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси 2-уй. Теl.: (99871) 246-46-00; fax: (99871) 227-10-32; e-mail: tadqiqitchi@tdtu.uz), (диссертация рус тилида).

 

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУРАХМАНОВ Гулмурза: «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» (01.04.07) – ЎзР ФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети (100214, Тошкент ш., Улугбек шахарчаси, ЯФИ; тел.: 289-31-41, факс 150-30-80, е-mail: info@inp.uz) (диссертация рус тилида)

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБЕД Нодира Сойибжоновна: «Самарали конструкцион композицион полимер материалларни  яратиш ва улардан пахтани қайта ишлаш машиналари деталларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.07, 05.02.01) - Умумий ва ноорганик кимё институти (100170, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек кўчаси,  77 а-уй. Тел: 262-56-60, fax: 262-79-90, e-mail: ionxanruz@mail.ru) (диссертация рус тилида).

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<