OAK sayti
 
25 yan 2016

Минглиқулов Зафар Бозоровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Суст шаклланган жараёнлар ҳолатини интеллектуал таҳлиллаш норавшан моделларини қуриш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.03- Информатиканинг назарий асослари ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.T531

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухамедиева Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухамедова Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Набиев Озод Маликович, техника фанлари доктори, профессор; Рахимов Шавкат Хударгенович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 yan 2016

Рахимов Бахтиёржон Неъматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оптик толали алоқа тизимлари асосида механик конструкция ҳусусиятларини назорат қилиш ва диагностикалаш усуллари», 05.04.02 – Радиотехника қурилмалари ва тизимлари, радионавигация, радиоалоқа ва телевидения. Мобиль, толали оптик алоқа тизимлари ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим тадқиқодчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.T536

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раджабов Тельман Дадаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Абдулазиз Муминович, техника фанлари доктори, профессор; Клычев Шавкат Илхамович, техника фанлари доктори; Усманов Темур Бекмурадович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 yan 2016

Иногамов Акмал Муратовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оптик толаларни камёб ер элементлари билан модификациялаш усуллари ва уларнинг спектрал тавсифи», 05.04.02 – Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.T329

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раджабов Тельман Дадаевич, физика-математика фанлари доктори, академик.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абдукаюмов Абдурашид Абдулхаирович, техника фанлари доктори, профессор; Бахромов Саъдулла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Рахимов Неъматжон, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «UNICON.UZ» фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази давлат унитар корхонаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик ...

22 yan 2016

Абдурахманова Гулнора Каландаровнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кичик бизнесда аҳолини Муносиб меҳнат тамойиллари асосида иш билан таъминлашни такомиллаштириш», 08.00.10 – Демография. Меҳнат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот:иқтисод фанлари номзоди

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.I77.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: З.Я.Худойбердиев, иқтисод фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01.

Расмий оппонентлар: М.Л.Турсунходжаев, иқтисод фанлар доктори, профессор; А.А.Исажонов, иқтисод фанлар доктори, профессор; Р.А.Галиахметов, иқтисод фанлар доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2016

Назаров Шарофиддин Ҳакимовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон минтақалари рақобатдошлигини оширишнинг методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.12 – минтақавий иқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисод фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.I340.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Содиқов А.М., иқтисод фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01

Расмий оппонентлар: М. Абдусалямов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Б. Рузметов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Е.А. Коломак, иқтисод фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2016

Болтаев Ганжабой Сапаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Плазма ҳолатидаги, органик ва кластерли муҳитларнинг ночизиқли оптик хусусиятлари», 01.04.11 – лазер физикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: катта илмий ходим-изланувчи (Ион-плазма ва лазер технологиялари институтининг 2013 йил 7 февралдаги 17-Ш(Д) буйруқдан кўчирма).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.FM200.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Ганеев Рашид Аширович, физика-математика фанлари доктори.

Расмий оппонентлар:З.Т.Азаматов, физика-математика фанлари доктори; Д.Б.Юсупов, физика-математика фанлари доктори; Н.Н.Низамов, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

21 yan 2016

Нурматова Наргиза Фатхуллаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда сурункали гепатит В ва лямблиоз инвазияси: ўзаро таъсири, ташхис ва даволаш усулларини такомиллаштириш», 14.00.09-педиатрия (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /мустақил изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 27.03.2014/Б2014.2.Tib334

Илмий маслаҳатчи: Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти ҳузуридаги 16.07.2013. Тib. 18.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Туйчиев Лазиз Нодирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Фазлитдин Сайфиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Осипова Светлана Олеговна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Болалар инфекцияси илмий-текшириш институти федерал тиббий-биологик агентлиги» федерал давлат бюджет ташкилоти (Санкт-Петербург).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 yan 2016

Ризаева Севара Миргуламовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали пародонтитнинг клиник-морфологик асослари ва даволашда янги усуллар ишлаб чиқиш», 14.00.21–стоматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib446

Илмий маслаҳатчи: Ирсалиев Хуснитдин Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.17.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Андреас Шульте, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Г.И. Лукина, тиббиёт фанлари доктори; Н.Л. Хабилов, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ёнсей университети стоматология институти (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 yan 2016

Ғафуров Жахонгир Кабуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Йигириш технологик жараёнларининг хусусиятларини инобатга олиб ипнинг механик кўрсаткичларини прогноз қилиш ва баҳолаш», 05.06.02 – «Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш» (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 3030.09.2014/В2014.5.Т340.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, 16.07.2013.T.06.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Жуманиязов Кадам, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори; Ашнин Николай Михайлович, техника фанлари доктори, профессор; Султанов Карим Султонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Нaмaнгaн муҳaндислик-технология институти.

Диссертация йўналишиназарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 yan 2016

Узоқов Ғулом Норбоевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мева-сабзавот омборлари иссиқлик-совуқлик таъминоти тизимининг энергетик самарадорлигини ноанъанавий энергия манбаларидан фойдаланиб ошириш усуллари»,  05.05.04-«Саноат иссиклик энергетикаси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.1.Т468.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик- иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Захидов Ромэн Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухиддинов Джалолиддин Носирович, техника фанлари доктори, профессор; Авезов Раббанақул Рахмонович, техника фанлари доктори,  профессор;  Искандаров Зафар Самандарович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон ФА Ион-плазма ва лазер технологиялари институти қошидаги махсус конструкторлик технологик бюроси.

Диссертация йўналишиназарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<