OAK sayti
 
12 mart 2016

Адылходжаев Аскар Анваровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Периампуляр ўсмаларда хирургик тактикани такомиллаштириш», 14.00.27 – хирургия (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/Б2015.2.Tib642.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хакимов Мурод Шавкатович тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган мкассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази, АЖ ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:Хан Док Чонг, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Вишневский Владимир Александрович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юсупбеков Аброрбек Ахмаджанович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Мемориал Слоан Кеттиринг Канцер маркази (Нью Йорк, АҚШ).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 mart 2016

Мирзахмедов Мурод Мирхайдаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Катталарда Гиршпрунг касаллигининг диагностикаси ва амалиёт усулини танлаш», 14.00.27–хирургия (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib133.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониНаврузов Саримбек Наврузович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика колопроктология илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: С.И.Ачкасов, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Москва);. А.В.Воробей тиббиёт фанлари доктори (Беларусь Республикаси); А.М. Хаджибаев тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Тошкент педиатрия тиббиёт институти» 

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

09 mart 2016

Любчич Наталья Ивановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Тромбофилияда муддатидан олдин содир бўлувчи туғуруқларнинг патогенетик хусусиятлари (ташхислаш ва профилактика мезонлари)», 14.00.01 – акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Guvohnoma  LA № 0001070/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib320.

Илмий маслаҳатчи: Султанов Саидазим Насырович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна, академик В.И. Кулаков номидаги акушерлик, гинекология ва перинатология илмий марказининг етакчи илмий ходими, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Пахомова Жанна Евгеньевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипова Тамара Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Д.О.Отт номидаги акушерлик, гинекология ва репродуктология илмий-текшириш институти» федерал давлат бюджет ташкилоти (Санкт-Петербург).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 mart 2016

Содиқова Шоҳида Марҳабоевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Жамиятни модернизациялаш жараёнида кексаларни ижтимоий ҳимоялашнинг социологик таҳлили», 22.00.02 – «Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи»(социология фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /социология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3–4.S6.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.F.01.04 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: йўқ

Расмий оппонентлар:Ганиева Марифат Хабибовна, социология фанларидоктори, профессор; Ата-Мирзаев Озод, география фанлари доктори, профессор; Холбеков Абдуғани Жуманазарович, социология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 mart 2016

Юсупова Махпуза Нумановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Турли усулларда экилган ғўза учун уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш», 06.01.09–ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5Qx140.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ходжаев Шамиль Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Торениязов Елмурат Шерниязович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Махмудходжаев Нажмиддин Мавлянходжаевич, биология фанлари доктори, профессор;  Махмудов Обиджон, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

05 mart 2016

Юсупов Абдусалим Холбоевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мевали боғлар тангачақанотлилари (Insecta, Lepidoptera) биоэкологияси ва уларнинг сонини бошқариш», 06.01.09–ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/В2015.2.Qx206.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сулаймонов Ботиржон Абдушукурович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Торениязов Елмурат Шерниязович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Бойметов Карим Исаевич қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Теллаев Рихсивой Шамахамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

04 mart 2016

Сайдалиева Махруйнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ҳужайра туркумлари регулятор механизмларининг  математик моделлари», 05.01.07 – «Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т305.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳамда Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчи: Бекмуратов Тулкун Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентлар: Усманов Ришат Ниязбекович техника фанлари доктори, профессор; Юлдашев Таджимат техника фанлари доктори; Туракулов Холбўта Абилович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 mart 2016

Иноятов Амрилло Шодиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Юз-жағ соҳаси туғма нуқсонлари ривожланиш хавфининг экологик, клиник-иммунологик омиллари ва уларнинг олдини олиш», 14.00.36 – аллергология ва иммунология; 14.00.21 – стоматология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Тib445.

Илмий маслаҳатчилар: Мусаходжаева Дилорам Абдуллаева, биология фанлари доктори; Азимов Мухаммаджон Исмоилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Иммунология институти ва Бухоро давлат тиббиёт институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Иммунология институти ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Тib16.01.

Расмий оппонентлар: Г.А.Исмаилова, тиббиёт фанлари доктори, профессор; А.И.Хасанов, тиббиёт фанлари доктори, профессор; А.А.Мамедов, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети (Москва).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 mart 2016

Пулатова Наргиза Ихсановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Яра касаллигини иккинчи қатор схемалар билан даволаганда агрессив ва ҳимоя омилларининг ўзаро таъсири», 14.00.17 – фармакология ва клиник фармакология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib435.

Илмий маслаҳатчи: Якубов Абдужалол Вахабович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентлар: Чой Ки Дон, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сиротко Илья Иванович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Фозилов Абдуқаххор Вохидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Чоннам миллий университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

02 mart 2016

Нурматов Ёдгормирза Хатаммирзаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда уретра клапанини жарроҳлик даволаш ва ташхисини оптималлаштириш», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома рақами: LA 0000147/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib523

Илмий маслаҳатчи: Бекназаров Жуманазар Бекназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти,  16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Гельд Вадим Георгиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Юсуф Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси тиббиёт фанлари академияси «Болалар саломатлиги илмий маркази» федерал давлат бюджет илмий муассасаси, Болалар хирургияси илмий текшириш институти (Москва).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<