OAK sayti
 
22 yan 2016

Назаров Шарофиддин Ҳакимовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон минтақалари рақобатдошлигини оширишнинг методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.12 – минтақавий иқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисод фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.I340.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Содиқов А.М., иқтисод фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01

Расмий оппонентлар: М. Абдусалямов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Б. Рузметов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Е.А. Коломак, иқтисод фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2016

Болтаев Ганжабой Сапаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Плазма ҳолатидаги, органик ва кластерли муҳитларнинг ночизиқли оптик хусусиятлари», 01.04.11 – лазер физикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: катта илмий ходим-изланувчи (Ион-плазма ва лазер технологиялари институтининг 2013 йил 7 февралдаги 17-Ш(Д) буйруқдан кўчирма).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.FM200.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Ганеев Рашид Аширович, физика-математика фанлари доктори.

Расмий оппонентлар:З.Т.Азаматов, физика-математика фанлари доктори; Д.Б.Юсупов, физика-математика фанлари доктори; Н.Н.Низамов, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

21 yan 2016

Нурматова Наргиза Фатхуллаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда сурункали гепатит В ва лямблиоз инвазияси: ўзаро таъсири, ташхис ва даволаш усулларини такомиллаштириш», 14.00.09-педиатрия (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /мустақил изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 27.03.2014/Б2014.2.Tib334

Илмий маслаҳатчи: Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти ҳузуридаги 16.07.2013. Тib. 18.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Туйчиев Лазиз Нодирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Фазлитдин Сайфиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Осипова Светлана Олеговна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Болалар инфекцияси илмий-текшириш институти федерал тиббий-биологик агентлиги» федерал давлат бюджет ташкилоти (Санкт-Петербург).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 yan 2016

Ризаева Севара Миргуламовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали пародонтитнинг клиник-морфологик асослари ва даволашда янги усуллар ишлаб чиқиш», 14.00.21–стоматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib446

Илмий маслаҳатчи: Ирсалиев Хуснитдин Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.17.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Андреас Шульте, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Г.И. Лукина, тиббиёт фанлари доктори; Н.Л. Хабилов, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ёнсей университети стоматология институти (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 yan 2016

Ғафуров Жахонгир Кабуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Йигириш технологик жараёнларининг хусусиятларини инобатга олиб ипнинг механик кўрсаткичларини прогноз қилиш ва баҳолаш», 05.06.02 – «Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш» (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 3030.09.2014/В2014.5.Т340.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, 16.07.2013.T.06.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Жуманиязов Кадам, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори; Ашнин Николай Михайлович, техника фанлари доктори, профессор; Султанов Карим Султонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Нaмaнгaн муҳaндислик-технология институти.

Диссертация йўналишиназарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 yan 2016

Узоқов Ғулом Норбоевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мева-сабзавот омборлари иссиқлик-совуқлик таъминоти тизимининг энергетик самарадорлигини ноанъанавий энергия манбаларидан фойдаланиб ошириш усуллари»,  05.05.04-«Саноат иссиклик энергетикаси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.1.Т468.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик- иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Захидов Ромэн Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухиддинов Джалолиддин Носирович, техника фанлари доктори, профессор; Авезов Раббанақул Рахмонович, техника фанлари доктори,  профессор;  Искандаров Зафар Самандарович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон ФА Ион-плазма ва лазер технологиялари институти қошидаги махсус конструкторлик технологик бюроси.

Диссертация йўналишиназарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 dek 2015

Омарова Галия Едильбековнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалик экинларини географик ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда ресурстежамкор суғориш усуллари, техникаси ва технологиясининг асослари (Қозоғистон Республикаси жанубий ва жанубий-шарқий ҳудудлари мисолида)», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx98.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Серикбаев Бакир Серикбаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Тошкент архитектура-қурилиш институти ва Тошкент темир йўл муҳандислари институти, 16.07.2013.Т.23.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Рахимжан Каримович, техника фанлари доктори, профессор; Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори; Кошкаров Серикбай Иманбаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 noy 2015

Шарифходжаев Усман Улфатовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон Республикаси оммавий ахборот воситалари бренд бошқаруви услубий ёндашувини такомиллаштириш», 08.00.13 – Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: LA 0000190 03.06.2013 йил.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:30.09.2014/В2014.3-4.I187 .

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.В. Ваҳобов, иқтисод фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01

Расмий оппонентлар: Н.Қ.Йўлдошев иқтисод фанлар доктори, профессор; Д.Н.Рахимова, иқтисод фанлар доктори, профессор; А.А.Хошимов, иқтисод фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 noy 2015

Камалов Ойбек Ахматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бозор иқтисодиёти шароитида маҳсулот етказиб бериш бўйича шартномавий муносабатларни такомиллаштириш», 12.00.03 − Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: юридик фанлар номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu38.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Н.С. Нарматов, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 16.07.2013.Yu.26.01.

Расмий оппонентлар: Р.Ж.Рўзиев, юридик фанлар доктори, профессор; К.О.Синдаров, юридик фанлар доктори; И.И.Насриев, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 noy 2015

Ахметов Адилбек Агабековичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шўрланган ерларда тупроққа экишдан олдин ишлов берувчи ротацион иш органли комбинациялашган машинани яратиш», 05.07.01 – Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтганлиги ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: (30.09.2014/В 2014.5.Т.354).

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль-йўллар институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013.Т.07.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Байметов Рустам Исаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртозаевич, техника фанлари доктори;  Аскарходжаев Тулкин Ишонович, техника фанлари доктори;  Эргашев Исмоил Ташкентович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Токент давлат аграр университети

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<