OAK sayti
 
15 sen 2017

Бабаджанов Ойбек Абдужаббаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Розацеа билан оғриган беморларда клиник-микробиологик  параллеллар ва комплекс даволаш усулини такомиллаштириш», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.1.DSc.Tib64.

Илмий раҳбар: Арифов Саидкасим Сайдазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент  педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Собиров Улуғбек Юсупхонович, тиббиёт фанлари доктори; Порсонханова Деля Фозиловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Собирова Гузал Наимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисолик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Жигар ноалкогол ёғ хасталигини даволашда метаболик, генетик ва функционал хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссератция мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib2.

Илмий маслаҳатчи: Аляви Анис Лютфуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муасасса номи: Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc 27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентларХамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Плотникова Екатерина Юрьевна,  тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Индже университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий  аҳамиятга  молик....

15 sen 2017

Эркинов Зокиржон Эркинбой ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пишитилган ип ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш орқали ип сифатини яхшилаш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т142.

Илмий раҳбар: Жуманиязов Кадам, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Муқимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор; Юлдашев Жамшид Қамбаралиевич, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Самадов Алишер Усмановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кон-металлургия саноатида ҳосил бўлган техноген маҳсулотларни қайта ишлашга комплекс ёндашишнинг ўзига хос хусусиятлари», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т3.

Илмий маслаҳатчи: Санакулов Қувандиқ, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Сойиб Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор; Тусупбеков Несипбай Куандекович, техника фанлари доктори, профессор; Эргашев Улугбек Абдурасулович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Минерал ресурслар институти» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Тошов Жавохир Буриевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Очиқ кончилик ишларида портлатиш қудуқларини бурғилашда тоғ жинсларини парчаловчи асбоблар динамикасини оптималлаштириш», 04.00.10–Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш), 04.00.11–Қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T24.

Илмий маслаҳатчилар: Норов Юнус Джумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Стеклянов Борис Леонтьевич, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети ва Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Акбархужа Комилович, техника фанлари доктори, профессор; Галиев Сейтгали Жолдасович, техника фанлари доктори, профессор; Акилов Жахон Акилович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Лигай Руслан Ефимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилўнгач реконструтив хирургиясида гастроэзофагопластиканинг замонавий принциплари», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib105.

Илмий маслаҳатчи: Низамходжаев Зайниддин Махаматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси қошидаги DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Черноусов Александр Федорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Жураев Миржалол Дехканович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хакимов Мурод Шовкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Н.Н.Петров номидаги Миллий тиббий тадқиқот онкология маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Абдусаматов Бобир Закировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Болаларда қорин бўшлиғи аъзолари эхинококкозида даволаш ва ташхислашни такомилллаштириш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Tib136.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Шавкат Тешаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01

Расмий оппонентлар: Поддубный Игорь Витальевич тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Жамшид Азаматович тиббиёт фанлари доктори; Эргашев Насриддин Шамсиддинович тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Н.И. Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети Федерал олий касбий таълим давлат бюджет таълим муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

14 sen 2017

Анарбаев Абдулхамиджоннинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғонанниг антик ва ўрта асрлар даври шаҳар маданияти», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.Dsc/Tar1.

Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Археологик тадқиқотлар институти, DSc.27.06.2017.Tar.45.01.

Расмий оппонентлар: Асқаров Аҳмадали, тарих фанлари доктори, профессор, академик; Сулаймонов Рустам Ҳамидович, тарих фанлари доктори; Ўктам Мавлонов, тарих фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Замилова Римма Рамильевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қаҳрамонлар ва қаҳрамонлик»нинг шахс шаклланишига перманент таъсири», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (этика) (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal23.

Илмий раҳбар: Алимасов Виктор Александрович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Маматов Нормурод,  фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилотФарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Исманова Арофатхон Абдулхамидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Диний экстремизм ва терроризмга қарши педагогик профилактика тизимини такомиллаштириш (Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими мисолида)», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped45.

Илмий раҳбар: Қуронов Муҳаммад Қуронович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Бегматов Абдуллажон Сирожидинович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Шермуҳаммадов Баҳодиржон Шермуҳаммадович, педагогика фанлари доктори;

Етакчи ташкилот:  Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<