OAK sayti
 
25 apr 2016

Ирсалиева Фатима Хуснутдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистонда махсус иммунотерапияни респираторли аллергозларда оптималлаштиришнинг замонавий жиҳатлари», 14.00.36 – аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Тib527.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Азадбек Ахмедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент тиббиёт академияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Иммунология институти ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Тib.16.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Жаннат Бахытовна Испаева тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сраджеддин Бабаходжаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шухрат Худайбердиевич Зиядуллаев, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Россия Федерал тиббий-биологик агентлиги «Иммунология институти» Давлат илмий маркази (Москва, Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2016

Хамидова Гулозод Махсутовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Юрак қон-томир тизими ҳолатига радиочастота диапазонидаги электромагнит нурларнинг таъсири (клиник -экспериментал тадқиқот)», 14.00.05 – ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib26

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Каюмов Улуғбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентлар: Ан Янг Кен тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Гариб Фируз Юсупович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Захидова Машкура Зияматовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вена тиббиёт университети (Австрия)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

20 apr 2016

Ходжаева Ирода Ахматходжаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «3d–металлар биокомплекси асосида олинадиган дори препаратларининг таркиби ва технологиясини ишлаб чиқиш», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома. LA №0004009/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.Far27.

Илмий маслаҳатчи: Назарова Зарифа Алимджановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Дусматов Азиз Файзаматович, фармацевтика фанлари доктори; Сагдуллаев Баходир Тахирович, техника фанлари доктори; Исмаилова Мохинур Гафуровна, фармацевтика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2016

Эгамбердиев Шароф Шухратовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистонда ғўзани зарарлантирувчи Fusarium туркумидаги патогенларнинг молекуляр идентификацияси ва тавсифи», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.B49.

Илмий маслаҳатчи: Абдураҳмонов Иброҳим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 16.07.2013.В.15.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Марупов Аббосхон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Давронов Қаҳрамон, биология фанлари доктори, профессор; Кадырова Дильбар Абдуллаевна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Микробиология институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

19 apr 2016

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтикларида альвеоляр ўсиқ пластикасини такомиллаштириш», 14.00.21–стоматология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: катта илмий ходим изланувчи.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib451.

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониДусмухамедов Махмуд Закирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Jin Young Choi, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мамедов Адиль Аскерович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Шимолий Каролина университети (АҚШ).

Диссертация йўналиши (назарий ёки амалий аҳамиятга молик): амалий аҳамиятга молик...

14 apr 2016

Мислибаев Илхом Туйчибаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тоғ жинслари массивининг заифлашган ҳудудидан фойдаланган ҳолда бурғилаш-портлатиш ишларини олиб боришнинг ресурс тежовчи технологияларини ишлаб чиқиш», 04.00.10 – Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Т228.

Илмий маслаҳатчи: Норов Юнус Джумаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Геология ва геофизика институти, 16.07.2013.GM/T.10.01.

Расмий оппенентлар: Ракишев Баян Ракишевич, техника фанлари доктори, академик; Корнилков Сергей Викторович, техника фанлари доктори, профессор; Боровков Юрий Алексанрович, техника фанлари доктори, профессор.  

Етакчи ташкилот номи: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 apr 2016

Бабаханова Халима Абишевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Иккиламчи толали ресурсларга эга қоғознинг берилган босма хоссаларини таъминловчи «хомашё–қоғоз–нусха» тизимини яратиш», 05.02.03 – Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва работотехника тизимлари (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / техника фанлари номзоди /

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т315.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.06.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Аскаров Мирходжи Асқарович, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентлар: Баблюк Евгений Борисов, техника фанлари доктори, профессор; Джураев Анвар Жураевич, техника фанлари доктори, профессор; Примкулов Махмуд Темирович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Нaмaнгaн муҳaндислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2016

Холлиев Аскар Эргашовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғўза навлари қурғоқчиликка чидамлилигининг физиологик хусусиятлари», 03.00.07 – Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3–4.В65.

Илмий маслаҳатчи: Сафаров Каримжон Сафарович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 16.07.2013.В.15.01.

Расмий оппенентлар: Шадманов Рустам Қулмурадович, биология фанлари доктори, профессор; Рахманқулов Саидакбар Рахманқулович, биология фанлари доктори, профессор; Давронов Қодиржон Сотволдиевич, биология фанлари доктори, профессор.  

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2016

Миртаджиева Карамат Тахировнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Дисксимон галактикаларда асосий таркибий тузилмалар шаклланишининг ночизиқли назарияси», 01.03.01 - астрономия (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/B2016.1.FM143.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети хузурудаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Нуритдинов Салахутдин Насритдинович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Чернин Артур Давидович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Коршунова Наталья Александровна, физика-математика фанлари доктори, профессор; Расулова Мухаё Юнусовна, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: В.Г. Фесенков номидаги Астрофизика институти, Қозоғистон Республикаси.

Диссертация йўналиши: назарий  аҳамиятга молик...

08 apr 2016

Астанақулов Комил Дуллиевичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри«Ўзбекистон шароитида кичик майдонлардаги ғаллани эрта муддатларда йиғиштиришнинг илмий-техникавий ечимлари», 05.07.01 - Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари бўйича).

Талабгорнингилмийваилмий-педагогикфаолиятолибборишгалаёқатибўйичатестсиновиданўтганиҳақидамаълумот: /техникафанлариномзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Т353.

Илмий маслаҳатчи: Байметов Рустам Исаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи:Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент автомобил-йўллари институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги 16.07.2013.Т.07.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор; Шаймарданов Бахтиёр Пардаевич, техника фанлари доктори, профессор; Байбобоев Набижон Ғуломович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Ўзагромашсервис” уюшмаси

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<