OAK sayti
 
12 fev 2016

Холиков Қурбонали Мадаминовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тукли трикотаж тўқималарининг янги турларини олиш ва маҳаллий хомашёдан самарали фойдаланиш ҳисобига трикотажнинг сифат кўрсаткичларини ошириш», 05.06.02 – тўқимачилик материаллари технологияси ва хом ашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: 2013 йил 10 октябрдаги  LA №0000535 сонли гувоҳнома, қайд рақами №632. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т254.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.06.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Мукимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори; Битус Евгений Иванович, техника фанлари доктори, профессор; Муродов Рустам Муродович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 fev 2016

Худойбердиев Аброр Хакимовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Чекли ўлчамли комплекс Лейбниц алгебраларининг структуравий назарияси ва нилпотент Лейбниц супералгебраларининг таснифи», 01.01.06–«Алгебра» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM22.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Аюпов Шавкат Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентлар:Хаджиев Джавват, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Кудайбергенов Каримберган Кадирбергенович, физика-математика фанлари доктори; Аллаков Исмаил, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон Республикаси Таълим ва фан вазирлигининг Математика ва математик моделлаштириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

09 fev 2016

Ибрагимова Озода Абдулхаковнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Умумий фазовий электромагнит майдон бошқаруви тизимининг қурилмалари», 05.01.06 – ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: 2013 йил 20 декабрдаги LA0001849-сонли гувоҳнома, қайд рақами №1865. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.1.Т466

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ҳамда Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Илмий маслаҳатчи: Амиров Султон Файзуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Раджабов Тельман Дадаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Плахтиев Анатолий Михайлович, техника фанлари доктори, профессор; Абдукаюмов Абдурашид, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти қошидаги махсус конструкторлик технологик бюроси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 fev 2016

Абдуллаев Бахром Исмаиловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «m-субгармоник функцияларда потенциаллар назарияси», 01.01.01– математик анализ (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.FM119.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Садуллаев Азимбой, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:Кружилин  Николай  Георгиевич, физика-математика фанлари доктори; Ганиходжаев Расул Набиевич, физика-математика фанлари доктори; Джалилов Ахтам Абдурахманович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сибирь федерал университети. 

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

09 fev 2016

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қарияларда ва кексалардаги эпилепсия ва эпилептик пароксизмлар. Этиопатогенетик тизими ва даволаш масалалари», 14.00.13–неврология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib224.

Илмий маслаҳатчи: Гафуров Бахтиёр Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.19.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Гюзяль Рафкатовна Табеева, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маджидова Ёқутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Халимова Ханифа Мухсиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: С.Д.Асфендияр номли Қозоғистон миллий тиббиёт университети (Қозоғистон).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

09 fev 2016

Хамраев Атаджан Каримовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Орол бўйи минтақасида силга қарши хизматни сил касаллигининг дорига бардошли шаклларининг тарқалганлигини инобатга олган ҳолда такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)», 14.00.33–жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib515

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шарипова Мадина Каримовна, тиббиёт фанлари доктори, Парпиева Наргиза Нусратовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2016

Атаханов Абдумутолиб Абдупатто ўғлининг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта-, микрокристаллик- ва наноцеллюлозанинг олиниши, тузилиши, хоссалари ва ишлаб чиқариш технологияси», 02.00.05–Целлюлоза ва целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш кимёси ва технологияси; 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т210.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Саримсаков Абдушкур Абдухалилович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рахмонбердиев Гаппар, кимё фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор; Набиева Ирода Абдусаматовна, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Биоорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 fev 2016

Махмудов Аъзамжон Талатовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Эркакларда сексуал бузилишларни комплекс ташҳислаш ва даволаш», 14.00.31–урология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib87

Илмий маслаҳатчи: Акилов Фарход Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.17.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Сэ Вунг Ким, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Камалов Армаис Альбертович, РФ хизмат кўрсатган фан арбоби, РФ ФА мухбир аъзоси, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гайбуллаев Асилбек Асадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Гессен ва Марбург Университети клиникасининг, урология, болалар урологияси ва андрология департаменти (Германия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 fev 2016

Ермуханбетова Роза Абдумусаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Моносахаридларнинг айрим аминлар ва алколоидлар билан бирикмалари синтези ва уларнинг хоссалари», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (кимё фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:Газалиев Арстан Мавленович  Қозоғистон Республикаси Фанлар академияси академиги, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Органик синтез ва кўмир кимёси институти, Қозоғистон Халқлар дўстлиги университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.Т.08.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даража ва унвони: Зайнутдинов Умаржон Насрутдинович, кимё фанлари доктори, профессор; Туртабаев Сарсенбек Койшабаевич, техника фанлари доктори, профессор; Махсумова Ойтўра Сиддиқовна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 yan 2016

Минглиқулов Зафар Бозоровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Суст шаклланган жараёнлар ҳолатини интеллектуал таҳлиллаш норавшан моделларини қуриш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.03- Информатиканинг назарий асослари ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.T531

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухамедиева Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухамедова Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Набиев Озод Маликович, техника фанлари доктори, профессор; Рахимов Шавкат Хударгенович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<