OAK sayti
 
14 may 2016

Мерзляк Петр Григорьевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Наноскопик оқсил поралари структура ва функцияларининг ўзаро боғлиқлигини тавсифлаш», 03.00.02 – Биофизика ва радиобиология. (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В73.

Илмий маслаҳатчи: Красильников Олег Владимирович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти, Пернамбуко Федерал университети (Бразилия).

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппенентлар: Мирходжаев Улуғбек 3акирович, биология фанлари доктори, профессор; Мадьяров Шухрат Раимджанович, биология фанлари доктори; Турдикулова Шахло Уткуровна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Микробиология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 may 2016

Сапаров Каландар Абдуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон қушлари ва сут эмизувчиларининг филяриатлари фаунаси, тарқалиши ва экологияси», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.B98.

Илмий маслаҳатчи: Азимов Джалалиддин Азимович, биология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 16.07.2013.В.15.01.

Расмий оппенентлар: Пазилов Абдуваит, биология фанлари доктори; Ахмедов Мадаминбек Хатамович, биология фанлари доктори, профессор; Хуррамов Шукур Хуррамович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 may 2016

Каримов Фарход Исомиддиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Фарғона водийсининг бир уруғпаллали геофитлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /гувоҳнома LA № 0001878/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.В55.

Илмий маслаҳатчи: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 16.07.2013.В.15.01.

Расмий оппенентлар: Печеницын Владимир Петрович, биология фанлари доктори, профессор; Юлдашев Акрамжон Султанмурадович, биология фанлари доктори, профессор; Белолипов Игорь Владимирович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 may 2016

Рўзимуродов Олим Норбековичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Титан диоксиди асосида нанотузилишли ғовакли материаллар олишнинг физик-кимёвий хусусиятлари», 02.00.04–Физик кимё; 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.К117.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Нурмонов Сувонқул Эрханович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкентдаги Турин политехника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтаржон Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор; Зайцев Владимир Николаевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

06 may 2016

Мирзарахметова Дилбар Тохтамуратовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Спиртли ичимликларни ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш учун органик муҳитда барқарор бўлган иммобилланган ферментларни олиш», 02.00.17–Қишлоқ-хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш  технологиялари ва биотехнологиялари; 03.00.01–Биокимё (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т285.

Илмий маслаҳатчилари: Абдуразакова Сабира Ходжаевна, техника фанлари доктори, профессор; Рахимов Мирзаатхам Мирзахакимович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор; Маҳсумов Абдухамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Гулямова Тошхон Гафуровна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Узвиносаноат-холдинг» ХК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 may 2016

Юлдашев Мақсуджон Абдуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш», 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: иқтисодиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Ped73.

Илмий маслаҳатчи: У.И.Иноятов, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Ped.04.01.

Расмий оппонентлар:п.ф.д., профессор Қуронов Муҳамаджон, п.ф.д., профессор Абдуқодиров Абдуқаҳҳор,п.ф.д., профессор Сазали Юсуф (Sazali Yusoff, Малайзия).

Етакчи ташкилот:Чоннам Миллий Университети, Корея Республикаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 may 2016

Ходжаев Бегзод Худойбердиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш», 13.00.01 – «Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент» (педагогика фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: педагогика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4Ped.47

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Эгамбердиева Нодира Мелибаевна, педагогика фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги 16.07.2013 Ped.04.01рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Қуронов Мухаммаджон, педагогика  фанлари доктори, профессор Исаев Илья Федорович, педагогика фанлари доктори, профессор, Адизов Бахтиёр Рахмонович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қозон федерал университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 may 2016

Абдурахмонов Отабек Бахтиёровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бурун-ҳалқум ангиофибромасини ташхислаш ва даволашнинг клиник-патогенетик хусусиятлари», 14.00.04 – Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib19.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониДжаббаров Карим Джаббарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Кванг Хьюн Ким, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Поляков Владимир Георгиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Касымов Кабул Касымович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Грац Тиббиёт Университети (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 may 2016

Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Деҳқон ва фермер хўжаликларида сермаҳсул моллар гуруҳларини яратиш, подалар ва ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш», 06.02.03-хусусий зоотехния, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Qx44.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Носиров Убайдулла Насруллаевичқишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги 16.07.2013.Qx/V.25.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Кахаров Абдусаттор, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бобоқулов Насилло Асадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абдалниязов Бахтияр Алимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:  Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 may 2016

Шакиров Қахрамон Жўрабаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон шароитида голштин ва флегфих симментал зотларининг иқлимга мослашиш, наслдорлик ва маҳсулдорлик сифатларини такомиллаштириш», 06.02.03-хусусий зоотехния, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Qx46.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Носиров Убайдулла Насруллаевичқишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги 16.07.2013.Qx/V.25.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бобоқулов Насилло Асадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Холмирзаев Дўсмухаммад, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абдалниязов Бахтияр Алимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:  Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<